Anda di halaman 1dari 41

TAJUK :

Bandingkan golongan kata adverba Abdullah


Hassan dalam Buku Tatabahasa Pedagogi dengan
golongan kata adverba dalam Buku Tatabahasa
Dewan Oleh Nik Safiah Karim et al.

PENGENALAN BUKU TATABAHASA


PEDAGOGI

Buku Tatabahasa
Pedagogi

Abdullah Hassan

Buku Tatabahasa pedagogi untuk Sekolah Menengah ini


mempunyai tiga keistimewaan iaitu pertama, buku ditulis dengan
mematuhi semua rumus tatabahasa dalam Tatabahasa Dewan Edisi
Ketiga (2012) . Hal ini dilakukan bagi membolehkan buku tersebut
digunakan dengan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan dengan
keperluan mengajar tatabahasa Melayu di Sekolah Menengah.
Kedua, buku ini ditulis dengan menggunakan data daripada
penggunaan bahasa Melayu sebenar dalam bentuk digital. Oleh sebab
itu, segala imbuhan, perkataan, frasa, klausa dan ayat yang digunakan
sebagai contoh dalam buku ini adalah diambil daripada data sebenar .
Hal ini bermaksud, semua contoh ini betul-betul wujud dalam bahasa
Melayu.
Ketiga, semua bab dilengkapi dengan latihan bagi
membolehkan guru mengajarkan setiap aspek penggunaan bahasa itu
dalam bilik darjah. Latihan itu membolehkan guru dan murid
menguasai semua aspek tatabahasa dengan mudah.

NIK SAFIAH KARIM


FARID M. ONN

HASHIM HJ MUSA

ABDUL HAMID MAHMOOD

Buku ini merupakan penambahbaikan pada terbitan


yang terdahulu di bawah tajuk Tatabahasa Dewan Edisi
Baharu. Dalam edisi ini, terdapat pertambahan dua unsur,
iaitu kata adverba dan wacana. Kata adverba dimasukkan
atas keperluannya dalam pelabelan kata, dalam kamus
baharu yang akan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan
Pustaka. Kata adverba dimasukkan sebagai sub kelas kata
di bawah Kelas Kata Tugas.
Unsur wacana yang merupakan unit bahasa yang
melampaui batas ayat, dimasukkan untuk memperkenalkan
dan mendedahkan kepada pengguna tentang konsep
wacana dan penanda wacana.

Buku ini ialah hasil kajian tatabahasa bahasa Melayu yang


komprehensif, boleh menjadi pegangan para guru, pensyarah, penulis,
pegawai dan pengguna bahasa Melayu yang ingin mendalami
pengetahuan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu. Kandungan
buku ini memberi tumpuan pada aspek pembentukan perkataan dan
pembinaan ayat.

Berbagai-bagai aspek binaan ayat dan perkataan, iaitu dari segi


pola, bentuk, jenis, struktur binaannya dan bahagian komponennya
dihuraikan dengan terperinci. Setiap huraian disertakan dengan contoh
bagi menjelaskan lagi bentuk-bentuk perkataan dan ayat dengan
sebaik-baiknya. Usaha pengekodan bahasa seperti ini amat penting
dalam proses pembinaan bahasa baku. Usaha ini perlu disebar luaskan
kepada semua pengguna bahasa Melayu dalam bentuk yang mudah
difahami baik mengukuhkan penggunaan bahasa baku dalam semua
jenis komunikasi umum dan rasmi.

Tatabahasa Pedagogi (2008)

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga


(2008)

Kata adverba ialah perkataan


yang menerangkan kata
kerja, kata adjektif, kata
nama dan frasa sendi nama
dari segi cara, masa dan
tempat. Frasa sendi nama ini
dahulunya dipanggil sebagai
'frasa keterangan'

Kata adverba ialah kata yang


memberi keterangan kepada
kata kerja, kata adjektif, dan
frasa keterangan. Buku ini
menambah huraian yang tidak
ada dalam buku Tatabahasa
Dewan dengan mengatakan
bahawa kata adverba itu juga
memberi keterangan kepada
bukan sahaja frasa keterangan,
tetapi juga kepada kata adverba
itu sendiri.

Penggandaan
penuh

Penggandaan
separa
berawalan

Penggandaan
separa

Penggandaan
berentak

Penggandaan
separa
berakhiran

Rajah 1: Bentuk Kata Adverba Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008)

Kata adverba jati terdiri daripada perkataan


yang
sememangnya
berfungsi
sebagai
penerang kepada golongan kata yang terdiri
daripada kata kerja dan frasa kerja, kata
adjektif dan frasa adjektif dan frasa sendi
nama yang tidak tergolong ke dalam manamana golongan kata lain.

Contoh

1.

semalam

2.

sering kali

3.

sentiasa

4.

lusa

5.

tulat

6.

kelak

7.

sekarang

8.

dahulu

9.

tadi

10. kemudian

Contoh Ayat
i.

Pelancong itu akan tiba esok


dari New Zealand.

ii.

Sejak

peristiwa

itu,

dia

sering kali sakit.


iii.

Pegawai itu sentiasa sahaja


di sini.

Kata adverba jenis ini berasal daripada kata


adjektif yang berfungsi sebagai penerang
kepada kata kerja, kata adjektif dan frasa sendi
nama. Kata-kata adverba jenis ini juga dapat
hadir di hadapan dan selepas perkataan yang
diterangkannya.

Contoh

Contoh Ayat
i.

1.

sakit kuat

2.

ketawa besar

3.

mengalir lesu

4.

terbang tinggi

5.

hampir terjatuh

Penulis itu membayangkan air


sungai itu mengalir lesu.

ii.

Fatimah hampir terjatuh ketika


menyidai kain basuhannya.

iii.

Dia pulang apabila mendengar


ibunya sakit kuat.

Ialah kata adverba yang berasal daripada kata


kerja tetapi berfungsi sebagai unsur penerang
kepada kata kerja, kata adjektif dan frasa sendi
nama.

Contoh

Contoh Ayat
i.

1.

berjalan mengiring

2.

terbang meninggi

3.

berenang menelentang

4.

putih berseri

5.

tinggi mengawan

Ketam ialah haiwan yang


berjalan mengiring.

ii.

Pemuda itu suka berenang


menelentang.

iii.

Kulit tuan puteri itu putih


berseri.

1
.

Penggandaan
Penuh.

Kata adverba penggandaan penuh ialah perkataan yang


terhasil daripada proses menggandakan seluruh kata
dasarnya.

2
.

Penggandaan
Separa

Kata adverba penggandaan jenis ini terhasil daripada proses


menggandakan kata dasarnya, yang mengandungi
imbuhan tanpa menggandakan imbuhannya. Terdapat dua
jenis penggandaan separa, iaitu:
i.Penggandaan separa berawalan
ii.Penggandaan separa berakhiran

3
.

Penggandaan
Berentak

Kata adverba penggandaan berentak ialah perkataan yang


terhasil daripada proses menggandakan kata dasar
mengikut rentak bunyi tertentu.

1 Penggandaan
Penuh.

Dia betul-betul gembira dengan kepulangan anaknya yang telah lama

i.

terpisah.
ii.

Pemuda itu pura-pura baik sewaktu berhadapan dengan bakal


mentuanya.

2 Penggandaan
Separa

i. Kata Adverba Penggandaan Separa Berawalan


Mereka sesat bermalam-malam di puncak gunung itu

i.

Sekawan itik berjalan terkedek-kedek menyeberang jalan.

ii.

Kata Adverba Penggandaan Separa Berakhiran


i.Dia melompat setinggi-tingginya untuk melepasi kayu galang itu.
ii.Pahlawan yang terkorban itu dikenang selama-lamanya.
3 Penggandaan
Berentak

i.

Anak itu menangis sedu-sedan apabila ditinggalkan ibunya.

ii.

Pasar itu kedengaran hingar-bingar sepanjang hari.

BENTUK KATA ADVERBA


TATABAHASA PEDAGOGI

Bentuk
Berderet

Kata adverba boleh berlaku dalam


bentuk kata akar,
Iaitu tidak diberi imbuhan. Contoh kata
adverba bentuk akar
Contohnya
adalah seperti berikut:
1) sakit tenat
5) tidur lena
2) bercakap
6) memandu
kuat
laju
3) berjalan jauh 7) terkejut
besar
4) ketawa besar 8) menari

Kata adverba bentuk terbitan juga


boleh berlaku dalam bentuk terbitan,
iaitu kata adverba itu mempunyai
imbuhan. Contoh kata adverba dalam
bentuk terbitan.
Contohnya
1) makan
6) duduk termenung
bersuap
2) tidur sendirian 7) mandi berendam
3) jalan
8) ikut bersama
terhegeh-hegeh
4) hancur
9) berusaha bermati-

Contohnya
11) pergi
16) meminta berkalisemalaman
kali
12) turun tergesa- 17) mandi mengejut
gesa
13) terjun
18) menangis
menjunam
melolong-lolong
14) datang
19) datang berdua
terburu-buru
15) menangis
20) duduk bersimpuh
teresak-esak

Kata adverba boleh berlaku dalam bentuk


gandaan.
Contoh kata adverba adalah seperti
berikut:
buai laju-laju
makan lambat-lambat
bercakap marah-marah
lari lintang-pukang
bernafas tercunggap-cunggap
berniaga bersungguh-sungguh
bekerja bertungkus-lumus
datang beramai-ramai

Dalam
bahasa
Melayu,
banyak
perkataan yang digunakan berpasangpasang.
Antara
perkataan
yang
boleh
berpasangan adalah kata adverba.
Kata adverba yang berpasangan itu
mempunyai makna yang serupa atau
hampir-hampir serupa ada beratusratus pasangan kata adverba dalam
bahasa Melayu. Pasangan ini disebut
rangkap kata.

Contohnya
1) menari lemah
6) Susah payah
lembut
berusaha
2) berjalan lemah
7) Merasa penat
longlai
lelah
3) berperangai
8) Berperangai
tamak haloba
berjimat cermat
4) bersifat riang
gembira
5) Berucap riang
ria

Menurut Pendeta Zaba, pada asalnya bentukbentuk ini mempunyai kata hubung antara
kedua-dua perkataan itu, sebagai contoh
lemah dan lembut, lema dan longlai, tamak
lagi haloba, susah serta payah dan seterusnya.
Tetapi lama-kelamaan kata hubung itu tidak
disebut lagi. Apabila hal ini berlaku timbul
kekeliruan antara rangkap kata dengan ganda
bebas.
Ganda bebas adalah seperti simpang-perenang
dan ipar-duai. Ganda bebas tidak boleh diberi
kata hubung di tengah-tengah. Sebaliknya
rangkap kata bleh diberi kata hubung.

Rangkap Kata
lemah lembut
betul
lemah dan lembut
betul
susah payah
betul
susah serta payah
betul
Ganda
bengkang-bengkok
bengkang dan
bengkok
ipar-duai
ipar dan duai

Bebas
betul
salah
betul
salah

Kata adverba boleh diulang dua atau


tiga kali.
Contoh :
Bercakap banyak, sebanyakbanyaknya
Berlari cepat, secepat-cepat
Datang lambat, selambat-lambatnya

Dua atau tiga kata adverba boleh


digunakan sederet.
Contoh deretan kata adverba adalah
seperti berikut :
Berlagak sombong, bongkak dan angkuh
Bekerja rajin, tekun dan amanah
Berjalan cergas, laju dan bertenaga
Bergerak cepat, cermat dan hemat
Berbelanja cermat, hemat dan bijak
Berkawal rapi, teliti dan berhati-hati

BUKU TATABAHASA PEDAGOGI (2008)


Terdapat 6 jenis makna kata adverba :

MAKNA
1. Adverba Keadaan :
Menerangkan keadaan kata kerja
dan kata adverba

CONTOH

i. berbuat baik
ii. berambut lebat
iii. tersusun rapi
iv.dicuci bersih
v. berjalan teratur
vi.dipotong nipis
vii. tersusun rapi
viii. djahit lurus
ix.terbang tinggi

Makna Kata Adverba dan Contoh


2. Adverba Jarak :
Menerangkan jarak dan ruang
perbuatan pada perbuatan dalam
kata kerja.
3. Adverba Waktu

i. pergi jauh
ii. tinggal dekat
iii. terbang tinggi
iv.Terletak di
bawah
v. Tersisih ke tepi

i. berpisah lama
ii. duduk sebentar
Menerangkan masa dan tempoh kata iii.tiba lewat
kerja dilakukan.
iv. datang kelmarin
v. datang awal
vi. lama berfikir

MAKNA
4. Adverba Perasaan :
Menerangkan perasaan pada
perbuatan kata kerja

5. Adverba Cara :

CONTOH
i.
ii.
iii.
iv.
v.
i.

berasa rindu.
berkata manis
ketawa riang
menangis sedih
gelak gembira

bekerja bermatimatian.
Menerangkan cara perbuatan dalam ii. mengecat
kata kerja.
perlahan-lahan
iii. diambil cepatcepat

Makna Kata Adverba dan Contoh


i.
6. Adverba Bilangan :
Menerangkan jumlah unsur yang
melakukan perbuatan dalam kata
kerja.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

datang seorangseorang
tiba sekawan
tinggal berdua
Masuk
beramairamai
berkawad
berpasukan
Pergi berduadua

BUKU TATABAHASA PEDAGOGI (2008)


Terdapat tiga jenis darjah kata adverba :

DARJAH KATA ADVERBA

CONTOH

1. Darjah Biasa
Memberi keterangan kepada
perbuatan yang tidak
dibandingkan perbuatan lain
dalam kata kerja berkenaan.

i.
ii.
iii.
iv.

Berlari cepat
Kuat berdengkur
Sampai awal
Laju berlari

2. Darjah Bandingan
Memberi keterangan perbuatan
dalam kata kerja berkenaan
dengan perbuatan yang dilakukan
oleh sesuatu kata nama lain
tetapi sebenarnya kata kerja itu
digugurkan.

Dia berlari sepantas


kijang
Ayat penuh :
Dia berlari sepantas
kijang berlari.

Darjah Penghabisan
1. Darjah penghabisan atau
paling. Ditunjukkan dengan
mengulang kata adverba
berkenaan.

1. Berlari secepat-cepatnya.
2. Berdengkur sekuat-kuatnya.
3. Sampai seawal-awalnya.

2. Darjah Penghabisan
menggunakan awalan ter-

1. Berlari tercepat.
2. Berdengkur terkuat.
3. Sampai terawal.

3. Darjah Penghabisan
menggulang kata kerja
berkenaan tiga kali

1.
2.
3.
4.

Rindu serindu-rindunya.
Cepat secepat-cepatnya.
Kuat sekuat-kuatnya.
Awal seawal-awalnya.

Secara keseluruhannya, Tatabahasa Dewan


dan
Tatabahasa
Pedagogi
mempunyai
perbezaan yang ketara apabila dibandingkan
antara satu sama lain kerana pemahaman
dan pemerian oleh ahli bahasa tersebut.
Kedua-dua buku ini mempunyai kelebihan
tersendiri mengenai kata adverba dan sangat
bermanfaat dalam pemerian tatabahasa ke
arah yang mengikut acuan tersendiri. Semua
aspek perbezaan yang terdapat dalam keduadua buku ini dapat dirumuskan dalam jadual
seperti berikut :

TATABAHASA

ASPEK

PEDAGOGI

PERBANDINGAN

Kata adverb

TATABAHASA DEWAN

PENGGUNAAN ISTILAH -

Kata adverba dan


kata keterangan

Kata adverba ialah


kata yang memberi
keterangan kepada

Kata adverba ialah


perkataan yang

DEFINISI

menerangkan kata

kata kerja, kata

kerja, kata adjektif,

adjektif, dan frasa

kata nama dan frasa

keterangan

sendi nama dari segi

Kata adverba itu juga

cara, masa dan

memberi keterangan

tempat

kepada bukan sahaja

Frasa sendi nama ini

frasa keterangan,

dipanggil sebagai

tetapi juga kepada

frasa keterangan

kata adverba itu


sendiri.

TATABAHASA

ASPEK

PEDAGOGI

PERBANDINGAN

Kata adverba bentuk


akar

Kata adverba bentuk


berpasangan

Kata adverba ganda


tiga

Kata adverba jati

ADVERBA

Kata adverba yang


asalnya kata adjektif

Kata adverba bentuk


ganda

BENTUK KATA

Kata adverba bentuk


terbitan

TATABAHASA DEWAN

Kata adverba
berderet

Kata adverba yang


asalnya kata kerja

Kata adverba bentuk


gandaan

TATABAHASA PEDAGOGI

ASPEK

TATABAHASA DEWAN

PERBANDINGAN
-

Adverba keadaan

Adverba jarak

yang diterangkan

Adverba waktu

dalam Tatabahasa

Adverba perasaan

Dewan

Adverba cara

Adverba bilangan

Darjah biasa

Darjah bandingan

Darjah penghabisan

JENIS MAKNA

DARJAH KATA
ADVERBA

Tiada jenis makna

Tiada darjah kata


adverba yang
diterangkan dalam
Tatabahasa Dewan

SEKIAN,
TERIMA KASIH