Anda di halaman 1dari 28

S

KS
SR
+

Tahun

Kursus
Dokumen Standard Kurikulum
dan Pentaksiran (DSKP)
Matematik
Tahun 6

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+

1. NOMBOR DAN OPERASI


STANDARD
KANDUNGAN
1.1 Aplikasi sebarang
nombor.
1.2

Nombor perdana.

1.3 Nombor hingga


tujuh digit.

NOMBOR DAN OPERASI

Tahun

(i) Mewakilkan penggunaan kalkulator


bagi menyelesaikan pengiraan
termasuk pembundaran dan pola
nombor.
(i) Mengenal pasti nombor perdana
dalam lingkungan 100.
(i) Membaca, menyebut dan menulis
sebarang nombor hingga tujuh digit
dalam perpuluhan juta yang
melibatkan situasi harian.
.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

KS
SR
STANDARD PEMBELAJARAN
+

1. NOMBOR DAN OPERASI


STANDARD
KANDUNGAN

NOMBOR DAN OPERASI

Tahun

(ii) Membaca, menyebut dan menulis


sebarang nombor hingga tujuh digit
dalam pecahan juta yang
penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 yang
melibatkan situasi harian.
(iii) Menukar nombor dalam perpuluhan
dan pecahan juta kepada nombor
bulat dan sebaliknya.
(iv) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan nombor bulat, perpuluhan
dan pecahan bagi operasi tambah,
tolak, darab, bahagi dan opetrasi
bergabung termasuk penggunaan
anu.
dalam situasi yang diberi.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

KS
SR
+

Tahun

1. NOMBOR DAN OPERASI


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUAS
AAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAFSIRAN

1
2

Menyatakan maksud nombor perdana.


Mengenal pasti nombor perdana.

Menyatakan nombor hingga tujuh digit dalam


perpuluhan juta dan pecahan juta.

Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan


nombor dan operasi.

Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan


nombor dan operasi dengan menggunakan
pelbagai
strategi.
Menyelesaikan
masalah harian yang bukan rutin

melibatkan nombor dan operasi secara kreatif


dan inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

2. PECAHAN

STANDARD
KANDUNGAN
2.1 Darab pecahan.

2.2

Bahagi pecahan.

2.3 Penyelesaian
masalah melibatkan
pecahan.

NOMBOR DAN OPERASI

KS
SR
STANDARD PEMBELAJARAN
+
Tahun

(i) Mendarab sebarang pecahan wajar


dan nombor bercampur dengan
pecahan wajar dan nombor
bercampur.
(i) Membahagi sebarang pecahan wajar
dan nombor bercampur dengan
pecahan wajar dan nombor bulat.
(i) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan pendaraban dan
pembahagian pecahan.
.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

KS
SR
+

Tahun

2. PECAHAN

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUAS
AAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAFSIRAN

1
2

Membaca ayat matematik yang melibatkan


Menyatakan langkah-langkah penyelesaian
pecahan.
melibatkan pecahan.

Menentukan kewajaran jawapan bagi


penyelesaian ayat matematik melibatkan
pecahan.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan

4
5
6

pecahan.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
pecahan dengan menggunakan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

3. PERPULUHAN
STANDARD
KANDUNGAN

3.1 Operasi bergabung


perpuluhan.

3.2
Penyelesaian
masalah melibatkan
perpuluhan.

NOMBOR DAN OPERASI

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+
Tahun

(i) Mendarab dan membahagi


perpuluhan dengan nombor bulat
dan perpuluhan, hasilnya hingga tiga
tempat perpuluhan melibatkan situasi
harian.
(i) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan operasi bergabung
perpuluhan dan hasilnya hingga tiga
tempat perpuluhan.

.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

STANDARD PRESTASI

1
2
3
4
5
6

KS
SR
+

Tahun

3. PERPULUHAN
TAHAP
PENGUAS
AAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAFSIRAN
Membaca ayat matematik yang melibatkan
Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan
perpuluhan.
nombor bulat dan perpuluhan.
Menentukan kewajaran jawapan bagi
penyelesaian ayat matematik melibatkan
perpuluhan.
Menyelesaikan
masalah harian rutin melibatkan
perpuluhan.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
perpuluhan dengan menggunakan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan perpuluhan secara kreatif dan
inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

4. PERATUS

STANDARD
KANDUNGAN
4.1 Penyelesaian
masalah melibatkan
peratus.

NOMBOR DAN OPERASI

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+
Tahun

(i) Menyelesaikan masalah harian


melibatkan simpanan dan pelaburan.

.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

STANDARD PRESTASI

1
2
3
4
5
6

KS
SR
+

Tahun

4. PERATUS
TAHAP
PENGUAS
AAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAFSIRAN
Menyatakan istilah yang melibatkan peratus
bagi simpanan dan pelaburan.
Menjelaskan kebaikan melakukan simpanan dan
pelaburan.
Menentukan kewajaran jawapan bagi
penyelesaian ayat matematik melibatkan
simpanan
dan pelaburan.
Menyelesaikan
masalah harian rutin melibatkan
peratus.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
peratus dengan menggunakan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan peratus secara kreatif dan inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

5. WANG

STANDARD
KANDUNGAN
5.1 Penyelesaian
masalah melibatkan
wang.

NOMBOR DAN OPERASI

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+
Tahun

(i) Menyatakan maksud untung dan


rugi, diskaun, harga kos, harga jual,
bil, invois, rebet, aset dan liabiliti,
faedah dan cukai perkhidmatan.
(ii) Menyelesaikan masalah harian
melibatkan untung dan rugi, diskaun,
harga kos, harga jual, bil, invois,
rebet, aset dan liabiliti, faedah dan
cukai perkhidmatan.

.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

STANDARD PRESTASI

1
2
3
4
5
6

KS
SR
+

Tahun

5. WANG

TAHAP
PENGUAS
AAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAFSIRAN
Menyatakan maksud untung dan rugi, diskaun,
harga kos, harga jual, bil, invois, rebet, aset dan
liabiliti, faedah dan cukai perkhidmatan.
Menyelesaikan ayat matematik melibatkan
wang.
Menentukan kewajaran jawapan bagi
penyelesaian ayat matematik melibatkan wang.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
wang.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
wang dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan wang secara kreatif dan inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

6. MASA DAN WAKTU


STANDARD
KANDUNGAN

SUKATAN DAN GEOMETRI

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+
Tahun

6.1 Sistem 24 jam.

(i) Hubungan antara sistem 12 jam


dengan sistem 24 jam.

6.2 Tempoh masa.

(i) Mengira tempoh masa dalam


sebarang unit masa.

6.3 Penyelesaian
masalah melibatkan
masa.

(i) Menyelesaikan masalah melibatkan


masa termasuk zon masa.

.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

STANDARD PRESTASI

1
2
3
4
5
6

KS
SR
+

Tahun

6. MASA DAN WAKTU


TAHAP
PENGUAS
AAN

SUKATAN DAN GEOMETRI

TAFSIRAN
Menyata dan mengenal pasti sistem 12 jam dan
sistem 24 jam.
Perkaitan hubungan antara sistem 12 jam
dengan sistem 24 jam dan mengira tempoh
masa
dalam sebarang
masa.bagi
Menentukan
kewajaranunit
jawapan
penyelesaian ayat matematik melibatkan masa.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
masa.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
masa dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan masa secara kreatif dan inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+

7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR


STANDARD
KANDUNGAN
7.1 Penyelesaian
masalah melibatkan
panjang, jisim dan
padu cecair.

isi

SUKATAN DAN GEOMETRI

Tahun

(i) Menyelesaikan masalah harian


melibatkan panjang, jisim dan isi
padu cecair.

.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUAS
AAN
1
2
3
4
5

SUKATAN DAN GEOMETRI

KS
SR
+

Tahun

TAFSIRAN
Menyatakan ukuran dan sukatan bagi sesuatu
Menyatakan ayat matematik melibatkan
kuantiti.
panjang, jisim dan isi padu cecair.
Menentukan kewajaran jawapan bagi
penyelesaian ayat matematik melibatkan
panjang,
jisim dan
isi padu
cecair.
Menyelesaikan
masalah
harian
rutin melibatkan
panjang, jisim dan isi padu cecair.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
panjang, jisim dan isi padu cecair dengan
menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin


6
melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
secara kreatif dan inovatif.
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

8. RUANG

STANDARD
KANDUNGAN
8.1 Sudut.

8.2 Bentuk dua dimensi.

8.3 Bentuk tiga dimensi.

SUKATAN DAN GEOMETRI

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+
Tahun

(i) Melukis bentuk poligon hingga 8 sisi


pada petak segiempat sama dan
segitiga sama sisi serta mengukur
sudut-sudut yang terbentuk.
(ii) Menyatakan ciri-ciri poligon.
(i) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan perimeter dan luas
gabungan bentuk dua dimensi.
(i) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan luas permukaan dan isi
padu gabungan bentuk tiga dimensi.
.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUAS
AAN

3
4
5

KS
SR
+

Tahun

8. RUANG

1
2

SUKATAN DAN GEOMETRI

TAFSIRAN
Menyatakan bentuk poligon.
Melukis bentuk poligon pada petak segiempat
sama dan segitiga sama sisi.
Mengukur sudut-sudut pada bentuk segitiga,
segiempat dan poligon dengan tepat.
Menyelesaikan masalah harian rutin yang
melibatkan bentuk dua dimensi dan tiga
dimensi.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
bentuk dua dimensi dan tiga dimensi dengan
menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin


melibatkan bentuk dua dimensi dan tiga
6
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
dimensi secara kreatif
dan inovatif.
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

9. KOORDINAT

STANDARD
KANDUNGAN

PERKAITAN DAN ALGEBRA

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+
Tahun

9.1 Mengaplikasi
(i) Menentukan jarak mengufuk dan
koordinat pada
sukuan
jarak mencancang antara dua titik.
pertama.

.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

STANDARD PRESTASI

1
2
3
4
5
6

KS
SR
+

Tahun

9. KOORDINAT
TAHAP
PENGUAS
AAN

PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAFSIRAN
Menyatakan kedudukan paksi x dan paksi y
pada sukuan pertama.
Menyatakan jarak objek pada paksi x dan jarak
pada paksi y.
Menentukan kewajaran jawapan bagi
penyelesaian yang jarak mengufuk dan jarak
mencancang antara
duaharian
titik. rutin yang
Menyelesaikan
masalah
melibatkan koordinat.
Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
koordinat dengan menggunakan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan koordinatsecara kreatif dan inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+

10. NISBAH DAN KADARAN


STANDARD
KANDUNGAN

PERKAITAN DAN ALGEBRA

Tahun

10.1 Nisbah dan kadaran. (i) Mewakilkan nisbah dua kuantiti


dalam bentuk a:b atau yang
melibatkan nisbah:
a) bahagian kepada bahagian,
b) bahagian kepada keseluruhan,
dan
c) keseluruhan kepada bahagian.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan nisbah dan kadaran yang
mudah.
.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

KS
SR
+

Tahun

10. NISBAH DAN KADARAN


STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUAS
AAN

PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAFSIRAN

1
2

Membaca nisbah yang diberi.


Mewakilkan nisbah dua kuantiti.

Menentukan kewajaran jawapan bagi perwakilan


nisbah dua kuantiti.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


melibatkan nisbah dan kadaran.

Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan


nisbah dan kadaran dengan menggunakan
pelbagai
strategi.
Menyelesaikan
masalah harian yang bukan rutin

melibatkan nisbah dan kadaran secara kreatif


dan inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

11. PENGURUSAN DATA


STANDARD
KANDUNGAN
11.1 Data.

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

KS

R
S
STANDARD PEMBELAJARAN
+
Tahun

(i) Mentafsir data dari piktograf, carta


palang dan carta pai.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan:
a) Mod, median, min dan julat.
b) Piktograf, carta palang dan carta
pai bagi sekumpulan data.

.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

STANDARD PRESTASI

1
2

KS
SR
+

Tahun

11. PENGURUSAN DATA


TAHAP
PENGUAS
AAN

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

TAFSIRAN
Menyatakan maksud mentafsir data.
Menerangkan langkah-langkah yang perlu bagi
mentafsir data.

Menentukan kewajaran jawapan bagi


penyelesaian melibatkan pentafsiran data.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


melibatkan perwakilan data.

Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan


perwakilan data dengan menggunakan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin

melibatkan perwakilan data secara kreatif dan


inovatif. Kurikulum
Bahagian Pembangunan
...
6

.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

12. KEBOLEHJADIAN
STANDARD
KANDUNGAN
12.1 Kebolehjadian.

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

KS
SR
STANDARD PEMBELAJARAN
+
Tahun

(i) Menyatakan sama ada suatu


peristiwa dalam kehidupan harian
yang mungkin berlaku atau tidak
mungkin berlaku.
(ii) Menyatakan kebolehjadian suatu
peristiwa sebagai mustahil, kecil
kemungkinan, sama kemungkinan,
besar kemungkinan atau pasti.

.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

KS
SR
+

Tahun

12. KEBOLEHJADIAN

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUAS
AAN

TAFSIRAN

1
2

Menyatakan maksud kebolehjadian.


Menyatakan kebolehjadian bagi suatu peristiwa.

Menentukan kewajaran jawapan bagi sesuatu


kebolehjadian.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


melibatkan kebolehjadian.

Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan


kebolehjadian dengan menggunakan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin

melibatkan kebolehjadian secara kreatif dan


inovatif.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

KS
SR
+

Tahun

BIL
1
2
3
4
5
6

NAMA
Mohd Ali Henipah
bin Ali
Hoi Sim Min
Kumaresan a/l M.
Subramaniam
Aziz bin Hj. Naim
Nor Fauziah bt. Mat
Jaafar
Mazlan bin Awi

TEL. PEJABAT

HP

E-MAIL

03-88842355

019-6472217 mahba22@hotmail.com

03-88842354

016-3781492 smkl9092@yahoo.com

03-88842224

017-6186032 kuma4551@yahoo.com

03-88842395

016-2552609 aziznaim@yahoo.com

03-88842133

019-3454933 ilhamku810@yahoo.com

03-88842032

013-3633835 mazawi238@yahoo.co.uk

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia

KS
SR
+

Tahun

Sekian
Terima Kasih

Bahagian Pembangunan Kurikulum


...
.........
Kementerian Pendidikan Malaysia