Anda di halaman 1dari 15

1

UJIAN DIAGNOSTIK
MATEMATIK
PENDIDIKAN KHAS
SK COMBINED
MAKLUMAT MURID
NAMA

:.

KELAS

UMUR

KATEGORI

JANTINA

: LELAKI (

PEREMPUAN

KEMAHIRAN 1: PENGAMATAN
WARNA
1. Arahan: Tunjuk warna yang guru sebut.

Analisis Kesalahan:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Arahan: Padankan warna yang sama.
Contoh

Analisis Kesalahan:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

KEMAHIRAN 2: PRANOMBOR

1. Bulatkan pada bentuk atau gambar yang paling kecil.


Cth:

Analisis kesalahan :
4

2. Bulatkan pada bentuk atau saiz yang sama.


Contoh:

Analisis kesalahan :
4

KEMAHIRAN 3: NOMBOR
1. Arahan: Tuliskan nombor mengikut bilangan gambar yang betul.
Contoh :

Analisis Kesalahan :
2
_____________________________________________________________________________________

2. Arahan

: Tuliskan angka berdasarkan gambar.

Contoh:

10

Analisis Kesalahan :
2
_____________________________________________________________________________________

3.Arahan: Tulis perkataan berdasarkan nombor

Contoh:

12

1.

15

2.

23

dua belas

Analisis Kesalahan :

KEMAHIRAN 4: OPERASI TAMBAH


1. Selesaikan operasi tambah berikut.
Contoh:

a.

\
b.

Analisis Kesalahan :
2
_____________________________________________________________________________________

2.Arahan :Jumlahkan nombor yang diberikan.


Contoh :

2+1=3
1)

3+5=

10

2)

4+4=

3)

6+1=

Analisis Kesalahan :
3
_____________________________________________________________________________________

3.Arahan

: Lengkapkan.

Contoh :

1
+

3
4

2
+

2
3
1

4
+

5
2
6

11

Analisis Kesalahan :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4.Arahan

: Selesaikan operasi tambah berikut.

Contoh :

12
+ 159
+
7
_______

18
+ 163
+
8
_______

_______
2
__
2_1_
_______
__

_______
_______

12

Analisis Kesalahan :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

13

KEMAHIRAN 5: OPERASI TOLAK


1. Arahan : Isi tempat kosong dengan nombor yang betul.

1.

2.

3.

Analisis Kesalahan :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

14

2. Arahan

: Selesaikan operasi tolak berikut.

contoh :

1
1

2
3

1
5

Analisis Kesalahan :

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Arahan: selesaikan.

15

Contoh :

1.

3
7
--

1
5
2

2.

3.

15
11
- 7
- 6

Analisis Kesalahan :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai