Anda di halaman 1dari 7

PENCAPAIAN

MATA PELAJARAN
BAHASA INGGERIS
(PPP1)

PRESTASI MP DALAM AR1 (2015) :


ENGLISH

% PENCAPAIAN

PERATUS PENCAPAIAN PELAJAR

PROGRAM INTERVENSI
PANITIA
NAMA PANITIA : BAHASA INGGERIS
KERTAS
: PPP1
ITEM SUKAR
(KENALPASTI
SOALAN)

NO
SOALAN
SECTION A

SECTION B

SECTION B

SECTION B

10

2 (b)

3 (h)

3 (i)

ANALISA SOALAN
Pelajar tidak dapat
membetulkanblown kepada blew
kerana kurang memahami konsep
asas tatabahasa

TINDAKAN
PANITIA MATA
PELAJARAN
Memberikan latih tubi
terhadap asas
tatabahasa.

Pelajar tidak memahami maksud


speakers di dalam ayat.

Memperkayakan
vocabulary di
kalangan pelajar
dengan aktiviti
language game.

Pelajar tidak dapat memberi sebab


kenapa tumbuh-tumbuhan subur di
kawasan bukit yang mempunyai hawa
yang dingin.

Memberi lebih banyak


latihan mengenai
soalan KBAT kepada
pelajar.

Pelajar tidak tahu makna sebenar do


for a living iaitu menjadi punca
pendapatan utama. Pelajar hanya
menyatakan aktiviti penduduk
setempat dan tidak mengaitkannya
dengan punca pendapatan penduduk
setempat.

Memperkayakan kosa
kata pelajar dengan
melakukakan aktiviti
seperti spelling bee,
word construction dan
mewajibkan
penggunaan kamus di
dalam kelas.

PROGRAM INTERVENSI
PANITIA
NAMA PANITIA : BAHASA INGGERIS
KERTAS
: PPP1
ITEM SUKAR
(KENALPASTI
SOALAN)

NO
SOALAN
SECTION C

SECTION C

SECTION D

ANALISA SOALAN

TINDAKAN
PANITIA MATA
PELAJARAN

4 (f)

60% pelajar tidak tahu makna


perkataan crop.

Memberikan latih tubi


terhadap kosa kata.

4 (i)

40% pelajar tidak dapat memberikan


contoh persediaan individu
menghadapi bencana alam seperti
banjir kilat dan kemarau.Kelemahan
menjawab soalan HOTS.

Memberi pelajar lebih


banayak soalan KBAT
di dalam kelas

Esei

Pelajar kurang mahir format


penulisan artikel.
Pelajar kurang mahir menghuraikan
isi penting disebabkan oleh kosa
kata yang agak terhad.
Pelajar tidak memberi cadangan
untuk menjaga kebersihan dan
keceriaan sekolah.
Penggunaan teknik penyoalan
5WH/1H tidak dipraktikkan dalam
penulisan menyebabkan
pengembangan dan penghuraian isi
tidak mencukupi dan tidak teratur.
Terdapat segelintir pelajar yang

Menggunakan
program The Writer
In Me yang
menekankan proses
penulisan esei
pelbagai format.

MP

BAHASA INGGERIS
(Bilangan Murid gagal untuk setiap kelas subjek
ini) Sila abaikan kelas yang lebih bagi sekolah
yang mempunyai sedikit kelas Tingkatan 5.

KELAS

3A

3N

3R

3Z

3L

3F

JUMLAH

Jumlah

24

Pelan Intervensi 1.Memberi latihan ujian format PT3 agar pelajat dapat
sekolah
membiasakan diri. (latih tubi/drilling)
2.Mendedahkan pelajar kepada teknik menjawab yang
boleh digunakan untuk menjawab soalan
3.Memberikan contoh-contoh esei dan novel yang
bermutu tinggi bagi membantu pelajar menambah
kosa kata dan gaya bahasa.
4.Melatih pelajar menulis esei secara berperingkat.
5.Mewajibkan penggunaan kamus di dalam kelas.
6.Mengadakan sesi mentor-mentee/bimbingan/program
motivasi terutamanya bersama pelajar lemah agar
mereka sedar akan kepektingan penguasaan Bahasa
Inggeris dalam kehidupan seharian.

PROGRAM INTERVENSI
PANITIA
NAMA PANITIA:
KELOMPOK
MURID

Nama
Program/
Aktiviti

SINOPSIS PROGRAM

Bil.
Murid
terliba
t

Tarikh /
Tempoh
Laksana

Pelajar dapat meningkatkan


kemahiran dalam menulis dan
mengenalpasti jenis penulisan
dan gaya penulisan yang tertentu

semua

Sepanjang
tahun

CEMERLANG
Around the
&
World in 1POTENSI
3-3-3-1
CEMERLANG

Pelajar dapat menguasai format


dan cara menjawab dengan
menulis elemen-elemen yang
dikehendaki dan mendapat skor
yang baik

90

April Jun
(3 bulan)

My Yummy
SEDERHANA Big Mac

Pelajar dapat menulis 5


perenggan esei yang terdiri
daripada 5 elemen yang telah
diajarkan.

60

Feb Julai
(6 bulan)

Youve Got
Formatted

Pelajar dapat menulis dan


mengenalpasti jenis penulisan
dan gaya penulisan melalui
format yang betul.

24

Mei (1
bulan)

Semua

LEMAH

The Writer
In Me