Anda di halaman 1dari 1

Mohammad Syafiq b.

Mohamad Rasnan
No.5 Taman Permai,
Jalan Slim Lama,
35900 Tanjong Malim,
Perak.
Univesiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
35900 Tanjong Malim,
PERAK.
MAC 2015

10

Tuan,
Memohon Pengurangan Denda
Saya Mohammad Syafiq b. Mohammad Rasnan, Program ISMP Kesusasteraan
Melayu (AT01), Semester Enam, ingin memohon pengesahan daripada
professor untuk menambah subjek Wacanan Kesusasteraan Melayu Semasa
(BSS 3083).
2.
Tujuan saya menulis surat ini kerana, setelah saya menyemak semula
kursus yang ditawarkan sepanjang pengajian saya di sini, saya masih tidak
mengambil subjek Wacanan Kesusasteraan Melayu Semasa (BSS 3083)
tersebut. Oleh itu, pada semester ini saya ingin mengambil subjek tersebut.
3.
Di samping itu, saya ingin menambah jam kredit saya yang sedia ada
iaitu 21 jam kredit kepada 24 jam kredit. Hal ini bertujuan untuk
mengurangkan jam kredit pada semester lapan nanti.
Akhir kata, saya harap dengan penambahan subjek Wacanan Kesusasteraan
Melayu Semasa (BSS 3083) ini dapat diterima untuk saya meneruskan
pengajian pada semester ini dan memohon agar pengurangan denda dapat
dikurangkan daripada pihak tuan.
Sekian, terima kasih.

................................
(MOHAMMAD SYAFIQ B. MOHAMAD RASNAN)
Mahasiswa
ISMP Kesusasteraan Melayu
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)