Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN 2

BIODATA GURU
PANITIA BAHASA INGGERIS
1.0

NAMA

: MERVYN BIN ANIP@PETRUS

2.0

NO. KAD PENGENALAN

: 801106-12-5953

3.0

TARIKH LAHIR

: 06 NOVEMBER 1980

4.0

NO. FAIL PERIBADI

: JP(SB)/C2-04/30672

5.0

TARIKH LANTIKAN

: 01 JULAI 2001

6.0

TARIKH SAH JAWATAN: 02 NOVEMBER 2002

7.0

OPSYEN

8.0

KELULUSAN AKADEMIK

: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

9.0

KELULUSAN IKHTISAS

: DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA (DPM)

10.0

PENGALAMAN
MENGAJAR MATA
PELAJARAN INI

: 13 TAHUN

DARJAH YANG DIAJAR


SEKARANG

11.0
12.0

(iii) :

MATA PELAJARAN

TAHUN

BAHASA INGGERIS
KAJIAN TEMPATAN

KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI:


BIL

14.0

(ii) : K.TEMPATAN

MATA PELAJARAN LAIN YANG PERNAH DIAJAR:


BIL
01
02

13.0

(i) : B.INGGERIS

NAMA KURUS

TARIKH

TEMPAT

LAIN-LAIN KEPAKARAN BERKAITAN:


BIL
01

KEPAKARAN

______________________________

CATATAN

LAMPIRAN 2

BIODATA GURU
PANITIA BAHASA INGGERIS
1.0

NAMA

: JULINA@JOSIE APOT

2.0

NO. KAD PENGENALAN

: 591030-12-5064

3.0

TARIKH LAHIR

: 30 OKTOBER 1959

4.0

NO. FAIL PERIBADI

: JP(SB)/C2-04/2603

5.0

TARIKH LANTIKAN

: 01 FEBRUARI 1982

6.0

TARIKH SAH JAWATAN: 01 FEBRUARI 1983

7.0

OPSYEN

8.0

KELULUSAN AKADEMIK

: IJAZAH SARJANA MUDA (BAHASA INGGERIS)

9.0

KELULUSAN IKHTISAS

: DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA

10.0

PENGALAMAN
MENGAJAR MATA
PELAJARAN INI

: 33 TAHUN

DARJAH YANG DIAJAR


SEKARANG

: 25TAHUN 4 INOVATIF

11.0
12.0

(iii) :

MATA PELAJARAN

TAHUN

KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI:


BIL

14.0

(ii) :

MATA PELAJARAN LAIN YANG PERNAH DIAJAR:


BIL
01

13.0

(i) : B.INGGERIS

NAMA KURUS

TARIKH

TEMPAT

LAIN-LAIN KEPAKARAN BERKAITAN:


BIL

KEPAKARAN

______________________________

CATATAN

LAMPIRAN 2

BIODATA GURU
PANITIA BAHASA INGGERIS
1.0

NAMA

: LYNETTE CARMENT ALEK LUMAU

2.0

NO. KAD PENGENALAN

: 800516-12-5652

3.0

TARIKH LAHIR

: 16 MEI 1980

4.0

NO. FAIL PERIBADI

: JP(SB)/C2-04/6731

5.0

TARIKH LANTIKAN

: 06 JANUARI 2007

6.0

TARIKH SAH JAWATAN: 06 JANUARI 2008

7.0

OPSYEN

8.0

KELULUSAN AKADEMIK

: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

9.0

KELULUSAN IKHTISAS

: DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA (DPM)

10.0

PENGALAMAN
MENGAJAR MATA
PELAJARAN INI

DARJAH YANG DIAJAR


SEKARANG

: TAHUN 1, TAHUN 3

11.0
12.0

(iii) :

9 TAHUN

MATA PELAJARAN
BAHASA INGGERIS
PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN

KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI:


BIL
01

14.0

(ii) :PSV

MATA PELAJARAN LAIN YANG PERNAH DIAJAR:


BIL
01
02

13.0

(i) : B.INGGERIS

NAMA KURUS
KURSUS PENDAR BAHASA INGGERIS TAHUN
6

TARIKH

TEMPAT

LAIN-LAIN KEPAKARAN BERKAITAN:


BIL

KEPAKARAN

______________________________

CATATAN

LAMPIRAN 2

BIODATA GURU
PANITIA BAHASA INGGERIS
1.0

NAMA

: ANSELY GINSURU

2.0

NO. KAD PENGENALAN

: 720130-12-5481

3.0

TARIKH LAHIR

: 30 JANUARY 1972

4.0

NO. FAIL PERIBADI

: JP(SB)/C2-04/

5.0

TARIKH LANTIKAN

: 01 JULAI 1996

6.0

TARIKH SAH JAWATAN: 01 JULAI 1999

7.0

OPSYEN

8.0

KELULUSAN AKADEMIK

: DIPLOMA BAHASA INGGERIS UM

9.0

KELULUSAN IKHTISAS

: DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA

10.0

PENGALAMAN
MENGAJAR MATA
PELAJARAN INI

: 19 TAHUN

DARJAH YANG DIAJAR


SEKARANG

: 2TAHUN 2

11.0
12.0

(iii) :

MATA PELAJARAN

TAHUN

KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI:


BIL

14.0

(ii) :

MATA PELAJARAN LAIN YANG PERNAH DIAJAR:


BIL

13.0

(i) : B.INGGERIS

NAMA KURUS

TARIKH

TEMPAT

LAIN-LAIN KEPAKARAN BERKAITAN:


BIL

KEPAKARAN

______________________________

CATATAN