Anda di halaman 1dari 7

9. 2. 2015.

Gmail - (bez naslova)

josip jeli <jelicj@gmail.com>

(bez naslova)
josip jeli <jelicj@gmail.com>
Prima: josip jeli <jelicj@gmail.com>

9. veljae 2015. u 19:55

ARHETIPOVI, prvi dio

Ljudski "neprijatelji" nisu samostalne individue, ve arhetipovi.


Kao to je otkrio Carl Jung (1875-1961), arhetipovi su nekolicina temeljnih modela
koji egzistiraju na nesvjesnom nivou i mogu izroniti u svjesnu razinu
ukoliko smo u stanju promatrati ih i prepoznati.
I najmonstruozniji i najstraniji "neprijatelji" sastoje se u stvari
od velike koliine razliitih slika ije porijeklo vodi upravo do ove nekolicine modela.
S obzirom da takve slike nisu pod svjesnom kontrolom, ljudi imaju tendenciju
bojati ih se i boriti se protiv njih, odnosno potiskivanjem zanijekati njihovo postojanje.
Giuliana Conforto : OrganicUniverse

Arhetipovi su kolektivni karmiki obrasci upisani u kolektivno nesvjesno ovjeanstva u oblikupraslik a,


odnosno nesvjesnih predodbi koje vre snaan utisak i pritisak na ljudsku psihu. Na taj nain arhetipovi
predstavljaju specifine programe s kojima se svako ljudsko bie suoava, htjelo ono to ili ne, ve od trenutka
roenja. Svaki je arhetip simbolika slika sastavljena od jednog centralnog motiva (lika) i niza prateih
simbola koji podcrtavaju i podupiru osnovnu temu. Mitoloki likovi, bogovi, superheroji, junaci bajki i crtanih
filmova, pop/rock zvijezde, popularni glumci i ostali umjetnici (celebrities"), oboavani duhovni, politiki i
religijski voe, filmska industrija, modna industrija, glazbena industrija, reklamna industrija i marketing - svi
oni vlastiti status zahvaljuju arhetipovima, odnosno utjelovljenju arhetipskih figura. Ukoliko nekom biu ili
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ed8c9b98a&view=pt&search=inbox&msg=14b6fb2a5eddd632&siml=14b6fb2a5eddd632

1/7

9. 2. 2015.

Gmail - (bez naslova)

proizvodu pridruimo odreenu arhetipsku figuru ili simbol, on dobiva nadljudski, magijski, gotovo boanski
znaaj. Zato su reklame prepune lijepih i nasmijeenih super-ljudi koji za potrebe marketinke industrije
utjelovljuju maginu enu ili mukarca, odnosno nadmono bie kojem sve ide od ruke, koje ima sve to
poeli ili koje posjeduje barem neki oblik nadnaravnih moi. Magina svojstva arhetipova doprinose njihovoj
snazi, ine ih neodoljivo privlanima pa ovjek nastoji vlastiti ivot oblikovati prema arhetipskim slikama te ima
potrebu personificirati arhetip u svom svakodnevnom ivotu tako to e ga potovati ili ak oboavati, odnosno
i sam utjeloviti.
Arhetipovi stoga predstavljaju nevidljive filtere ljudskoj percepciji i odgovorni su za mnoge oblike idealizacije,
idolatrije ili iluzije. Oni ponekad imaju toliku vlast nad ljudskim biem da e neosvijeten ovjek oboavati
arhetip, odnosno osobu koja ga utjelovljuje, ukoliko ga negdje prepozna i smatra dovoljno uvjerljivim.
Oboavanje raznoraznih idola" direktna je posljedica nesvjesne projekcije arhetipa u nekoga tko ga
utjelovljuje. Ako pogledamo ime se danas slue mediji kako bi sami sebe prodavali, onda je rije uglavnom o
manipulaciji arhetipovima. Istovremeno, arhetip filtrira i ovjekovu percepciju takozvane duhovne realnosti pa
umjesto da ovjek oboava svoju izvornu prirodu, njemu treba sveenik, odnosno neki svetac kojeg e
oboavati i koji e posredovati izmeu njega i sveopeg duha (Boga). Sve religije vjeto manipuliraju
arhetipovima, a koliku vlast oni imaju nad ljudskim biem dovoljno je vidljivo kroz vjersku netrpeljivost, odnosno
vjerske ratove koji spadaju u najokrutnije u dosadanjoj povijesti. I dananji sukobi dobrim su dijelom vjerske
prirode - rat u bivoj Jugoslaviji esto je doivljavan kao rat pravoslavaca, katolika i muslimana, a o ratu u Iraku
govori se kao o borbi zapadne, judeo-kranske civilizacije protiv muslimanskog ekstremizma".
No, smisao arhetipova nije u njihovom oboavanju, jednako kao to smisao postojanja teleta nije u izradi
njegovog zlatnog kipa te slavljenju statue. Pa ipak, ovjekov odnos prema arhetipu, gledano masovno i
kolektivno, jo je uvijek izuzetno primitivan te ak i danas jednak biblijskoj prii o zlatnom teletu. On uglavnom
oboava arhetip i time mu pristupa na najprimitivniji mogui nain, umjesto da ga doivi primarno kao objekt
meditacije te zatim i osobne transformacije. Ovo, naime, i jest svrha postojanja arhetipa, no ono to ovjek ne
razumije, a fascinira ga, on obino oboava. Stoga se, kad je o arhetipovima rije, nita nije promijenilo od
primitivnih plemenskih dana - ovjeanstvo se prema arhetipu ne odnosi nita drugaije negoli pleme koje je
nekoj nepoznatoj tvorevini iz neznanja pripisalo boanske atribute, zajedno s klanjanjem i oboavanjem koje
tipino prati ovakvu razinu percepcije. Umjesto da postane fokusom ovjekove meditacije te vodi do dubokih
duhovnih iskustava, arhetip je danas postao sredstvom stvaranja trendova i brendova, a takoer i strahovite
manipulacije koju svjetska elita" vri nad ljudskim rodom, poigravajui se njime beskrajnom lakoom a da
veina ljudi toga uope nije svjesna.

Superheroji predstavljaju nita drugo do arhetipove. Arhetip heroja


jedan je od temeljnih i najtipinijih...
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ed8c9b98a&view=pt&search=inbox&msg=14b6fb2a5eddd632&siml=14b6fb2a5eddd632

2/7

9. 2. 2015.

Gmail - (bez naslova)

Arhetipovi zato mogu predstavljati strahovitu opstrukciju ovjekovom ostvarenju, ali i neposrednom duhovnom
iskustvu. S druge strane, transmutacija njihovog utjecaja moe isto tako snano osloboditi osobu. Treba,
naime, otkriti to arhetipovi predstavljaju, odnosno simboliziraju, te se treba povezati s duhovnom svijeu
koju arhetipovi skrivaju svojim (lanim) sjajem. I to bi, ukratko, bila njihova prava funkcija - biti vodiima do
bezoblinog i sveprisutnog duha, do istinskih izvora ispunjenja koji ne ovise ni o kakvoj formi, ni o kome i ni o
emu, ve stoje na raspolaganju osobama koje su voljne prepoznati ih i koristiti u konstruktivne i etine
svrhe. Carl Gustav Jung, vicarski psihijatar koji je otkrio arhetipove i dao im ime, smatrao ih je ivim
psihikim snagama koje zahtijevaju da budu shvaene ozbiljno", a njihovo oskvrnue i nepotivanje izuzetno
ozbiljnim prijestupom s moguim neugodnim posljedicama. Prema mojem iskustvu, Jung moda nije dovoljno
naglasio snagu posljedica koje ostavljaju integrirani arhetipovi - one mogu biti izuzetno ugodne i poeljne - kao
to rekoh, ovisno o naem odnosu prema njima, odnosno jesu li integrirani ili ne.
U Jungovoj psiholokoj koli arhetipovi predstavljaju idealizirane modele osobe ili osobnosti, odnosno
univerzalne unutarnje prototipove ljudskih ponaanja. Tako je prema arhetipu s kojim smo svjesno ili
nesvjesno identificirani mogue predvidjeti nae reakcije te se oni, izmeu ostalog, mogu koristiti za
interpretaciju terapeutovih opservacija. Jung je, naime, koristio specifine arhetipove prilikom dijagnosticiranja
patolokih poremeaja u ponaanju ili kompleksa" (grupe sjeanja ili utisaka povezanih s arhetipom). Zato i
postoji kompleks majke", kompleks oca" ili kompleks muenika". Meutim, cilj mog rada s arhetipovima
nije samo dijagnostika, ve i direktna intervencija nad arhetipskim modelima, odnosno njihova transmutacija
od nesvjesnih programa koji uvelike odreuju ovjekovu sudbinu" prema slobodno i svjesno odabranim
modelima samoostvarenja, u trenutku kad je osoba zrela i spremna za takvu realizaciju. Stoga je i ovdje rije
o promjenjivoj karmi koju je mogue transformirati pa i ienje ograniavajuih utjecaja arhetipova spada u
fond metoda koje omoguuju cjelovito rastvaranje karmikih obrazaca.

Arhetipovi se manifestiraju kroz suptilne podsvjesne modele pod ijim pritiskom ovjek esto donosi odluke
koje uope nisu u skladu s njegovom istinskom voljom, ve odraavaju tipine kolektivne uvjetovanosti. Svi su
ljudi skloni igrati uloge koje ne moraju nuno izraavati njihov izvorni identitet, ve predstavljaju utjelovljenje
nekih vrlo tipinih identiteta kolektivnog nesvjesnog, dakle arhetipova. Evo odmah i jednog zanimljivog
praktinog primjera. Arhetip roditelja jedan je od najsnanijih kolektivnih programa i zato je jedna od osnovnih
tenji ljudske vrste, odnosno svake obitelji, da se "replicira" te da i sljedea generacija zasnuje obitelj i
realizira se kroz roditeljstvo. Takva tenja stoga nije samo bioloka ili, s druge strane, duhovna - ona je i
psiholoka te je mogue pronai kolektivan psiholoki model koji prethodi biolokom te filtrira duhovni. Ovakav
kolektivni program ovjekov nesvjesni um dekodira automatski i prihvaa ga kao vlastiti pa on postaje
sastavnim dijelom ovjekovog unutarnjeg softvera.
Ljudsko je bie, naime, kreirano kao svojevrstan biokompjutor te je stoga opremljeno i osnovnim programima
koji odreuju njegovo funkcioniranje. Tako arhetip putem nesvjesnog uma kao posrednika postaje dijelom
ljudskog biokompjutora i na taj nain automatski oblikuje ljudske tenje, ciljeve, a time i ponaanje. Kao i
HAL 9000, superkompjutor iz Kubrickove Odiseje u svemiru 2001, niti ljudski biokompjutor ne razumije
naredbe koje su u suprotnosti s njegovim programom ili se nalaze izvan njega, ve nastoji ostvariti originalnu
naredbu pod svaku cijenu. Kako e se takav program odraziti na nespremne roditelje nije teko zamisliti. Neki
ele djecu, ali ne jo, meutim pritisak suptilnog unutarnjeg programa stvara im brojne probleme - od osjeaja
krivnje pa sve do teih konflikata. Nespreman roditelj koji poputa otvorenom ili suptilnom pritisku arhetipskog
modela moe time teko opteretiti vlastiti ivot, kao i ivot djeteta koje e odgajati na neadekvatan nain.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ed8c9b98a&view=pt&search=inbox&msg=14b6fb2a5eddd632&siml=14b6fb2a5eddd632

3/7

9. 2. 2015.

Gmail - (bez naslova)

Ba kao na ovoj slici, neintegrirani arhetipovi mogu se


neometano poigravati s ljudskom sudbinom"...

Ako odemo i korak dalje, mogli bismo utvrditi da arhetip posredno utjee i na ovjekove tjelesne funkcije.
Nesvjesni um preko kojeg arhetipovi ostvaruju svoj utjecaj izravno je povezan sa stanicama tijela te se svaki
njegov program automatski odraava na ovjekovo tjelesno stanje. Ovu injenicu dobro poznaje kineska
tradicionalna medicina, od Svjetsk e zdravstvene organizacijepriznata kao najuinkovitiji sustav lijeenja. Tako
ova drevna medicinska kola posjeduje mape tipinih emocionalnih i mentalnih obrazaca te organa u koje se
takvi obrasci obino potiskuju. Na primjer, tuga e oslabiti rad plua, ljutnja jetre, strah bubrega, iritacija
sinusa, nervoza eluca, i tako dalje. Meutim, ini se da je arhetip u stanju nadvladati i neke bioloke zakone
samo da bi ostvario sebe, odnosno programe koji ga karakteriziraju. Na temelju svojih istraivanja izgradio
sam hipotezu prema kojoj pod utjecaj roditeljskog arhetipa spadaju mnoge neeljene trudnoe koje se na
sveope uenje i potencijalnih roditelja i lijenika dogaaju u neplodne dane" ili uz koritenje pouzdanih"
kontracepcijskih sredstava. Da, kao obiteljski terapeut od mnogih sam svojih klijenata dobio informaciju da je
do trudnoe dolo tijekom odnosa u vrijeme prvih dana menstrualnog ciklusa ili u neplodne dane te jo k tome
uz primjenu kontracepcije. Nita nije nemogue, ali ovdje je rije o atipinim pojavama koje se dogaaju
preesto.
Iz tog razloga smatram da pritisak arhetipskog programa nije samo psiholoki, ve utjee i na tjelesne
funkcije te je u stanju nadvladati uobiajena pravila fiziolokog funkcioniranja kako bi sebe ostvario. Meutim,
kako je ovdje rije o zbivanjima koja se izravno kose s voljom osoba, ili barem s voljom njihovog svjesnog
uma, tako ovakav utjecaj spada u nepoeljan i ograniavajui. Vii stupnjevi slobode morali bi ukljuivati i
slobodu planiranja obitelji, a ne prevlast biokompjutorskih programa. Svjesno i slobodno odabrano roditeljstvo
u prednosti je nad neeljenom trudnoom koja obino donosi velik stres buduim roditeljima i djetetu koje se
razvija u utrobi uznemirene i zbunjene majke. Zato transmutacija ovog arhetipa moe omoguiti potencijalnim
roditeljima da se oslobode njegovog suptilnog pritiska i transformiraju ga od gotovo ropskog, robotskog
programa u svjesno i slobodno odabrani model osobne realizacije. Rije je, dakle, o kreiranju mogunosti
slobodnog odabira, nasuprot preputanju prirodnom tijeku ivota". Meutim, i za kreiranje takve mogunosti
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ed8c9b98a&view=pt&search=inbox&msg=14b6fb2a5eddd632&siml=14b6fb2a5eddd632

4/7

9. 2. 2015.

Gmail - (bez naslova)

treba biti spreman jer se sada gubi povod za otvoreno ili suptilno prebacivanje odgovornosti na ivot, drutvo ili
obitelj. Na je odabir sada svjestan i samostalan, znamo to smo odluili i zato te tko je odgovoran za
posljedice nae odluke.
S druge strane, ovaj arhetip moe proizvesti veliku patnju osobama koje ne mogu imati djecu jer su zbog
ovakve nemogunosti sklone sebe smatrati neostvarenima. Ja bih rekao da smisao postojanja nije imati
djecu, ve postati osvijetena i kreativno ostvarena individua. Stalno bioloko repliciranje ima i viu svrhu od
zadovoljenja lanova vlastite obitelji slatkim prinovama, no o takvoj svrsi rijetko tko brine. Ljudima je najbitnije
imati dijete koje e oboavati dok je malo, slatko i isto, ali e ga im odraste poeti poniavati na sve
mogue naine te vriti na njega pritisak da postane baterija u ekonomskoj maineriji koja e uz vlastiti
mukotrpan rad jo k tome morati i sama proizvesti novu baterijicu u obliku slatkog novoroeneta. No, to je s
kvalitetom ivota na ovoj planeti? U kakav svijet guramo svoje novoroene koje oboavamo prvenstveno zato
to jo mirie na rajske sfere iz kojih dolazi? Rei u vam ja - u pakleni svijet utemeljen na nepravdi, lai,
nasilju, krai energije, destrukciji. Stoga ne bi bilo loe da potencijalni tate i mame, djedovi i bakice prestanu
cendrati ukoliko se iz nekog razloga ne mogu replicirati te porazmisle o svijetu u kojem ive i doprinesu
poneto njegovoj transformaciji jer e slatko novoroene i samo postati hrana gladnim duhovima koji njime
vladaju. Svrha postojanja je, ponavljam, osvjeenje sveopeg duha u ovjeku, spiritualizacija materije, a ako
prosvijetljena i kreativno ostvarena osoba sebi moe priutiti i djecu kojoj e omoguiti istu takvu ostvarenost,
krasno. Ako ne, nije vano - bitni ste vi, a ne vae na silu i pod svaku cijenu natancano" potomstvo.

Naime, za one koji to jo ne znaju, ovjek se raa kao poluproizvod. On je taj koji bi se tijekom ivota morao
ponovo roditi i to kao probueno bie. Stari alkemiari poznavali su ovu zakonitost i zato su i crtali ambleme
koji prikazuju drvo koje raste iz ovjekove utrobe ili ovjeka koji izranja iz pei ili kotla. Ovu je injenicu u
novije vrijeme takoer posebno naglaavao indijski mistik-znanstvenik Sri Aurobindo Ghose koji je tvrdio da
dananje ljudsko bie uope ne predstavlja zadnju rije evolucije - dapae, na duhovnoj evolutivnoj ljestvici
ovjeanstvo je, najblae reeno, na izrazito niskom stupnju razvoja. ovjek se, dakle, raa dva puta - prvi put
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ed8c9b98a&view=pt&search=inbox&msg=14b6fb2a5eddd632&siml=14b6fb2a5eddd632

5/7

9. 2. 2015.

Gmail - (bez naslova)

kao bioloko bie, a zatim ima mogunost roditi se i kao spiritualno. No, umjesto da to uini, on prebacuje
lopticu svome djetetu i od njega oekuje uda, projicirajui u dijete svoju izvornu (ali potpuno nesvjesnu)
tenju prema vlastitom novom roenju. Rijetki su oni koji su u stanju probuditi se i roditi kao svjesno bie, ali
ne treba zato osuivati one koji to nastoje. Stoga ako ne moete imati djecu, rodite se vi ponovo, izgradite
sebe koliko god moete. To je daleko bitnije od beskonanog posjeivanja lijenika, muenja vlastitog tijela
umjetnom oplodnjom ili doivljavanja sebe kao promaene osobe. Postii samoostvarenje daleko je bitniji cilj
jer veina ljudi kroz djecu ionako nastoji zadovoljiti drutvene norme (itaj - arhetip), zatim potvrditi sebe i svoj
svjetonazor, odnosno kroz njih ostvariti svoje neostvarene ambicije. No, sve to oekujete od djeteta trebali
biste ostvariti vi. Odmah. ak i ako sebe ne ostvarujete zbog sebe, treba to uiniti zbog djeteta jer dijete eli
odrastati uz ostvarene roditelje, a ne uz rtve koje sebi nisu mogle priutiti ono to su eljele pa se sada
rtvuju" za dijete. Naglaavam - roditelj-rtva ne moe odgojiti ostvareno dijete, nego isto tako dijete-rtvu jer
dijete u puno veoj mjeri odgajaju nesvjesni roditeljski utjecaj negoli svjesni.
Kao to vidimo, naa civilizacija uope ne poznaje ovdje navedene standarde pa iz tog razloga mnogi ljudi
imaju probleme koje uope ne bi trebali imati. Koliko e vremena morati protei sve dok ne usvojimo i ovakve
standarde ja stvarno ne znam, no nismo ba previe blizu. Da drutvo ne doivljava arhetip gotovo kao dogmu
i od takvog odnosa ne stvara kolektivnu normu, ljudi bi bili znatno oputeniji i otvoreniji. Ovako ih dodatni
pritisak kolektivnog polja i njegovih programa ini nesigurnima i neadekvatnima, odnosno tjera na vrstu
djelovanja za koju trenutno uope nisu spremni. No, prije negoli se oslobodimo i otisnemo u svemir morat
emo nadvladati utjecaj arhetipova, odnosno postii emocionalnu zrelost utemeljenu na potivanju principa
bezuvjetne ljubavi. Ovako primitivni, divlji i grabeljivi nemamo doputenje za slobodno baratanje energijom,
materijom, prostorom i vremenom. ak smo u zadnje vrijeme i znatno de-evoluirali - niti pripadnici drevnih
civilizacija nisu bili ovoliko jadni kao mi. Zato ne treba troiti ivot na udovoljavanje zahtjevima drutva ili
arhetipova jer je takvo zadovoljstvo plitko i kratkoga vijeka.

Raanje boga Fana (primordijalnog boga prokreacije) iz svjetskog jajeta te nove


ene iz alkemijskoga kotla....

Znam dobro o emu govorim - drutvo se nikada nikome nije adekvatno oduilo za rtve" koje se za njega
podnose. Ne kae se uzalud da revolucija jede svoju djecu" - pogledajte odnos hrvatske drave prema
braniteljima. Oni koji nisu i sami preli na tamnu stranu" te postali mafijai, politiari ili poduzetnici" nemaju
nita, niti e ikada imati. I ne samo to - drava ih se odrie, srami, izruuje nakaznim meunarodnim
sudovima pravde" (koje li stravine farse...) te bi ih najradije izbrisala iz vlastite povijesti. Da, netko je morao
odraditi prljavi posao ratovanja, ali onda izvrioce treba pod hitno maknuti sa scene i im prije nabaciti fasadu
lane stabilnosti, reda i sigurnosti. Pogledajte kako se amerika drava odnosi prema osobama koje su
raiavale Ground Zero", odnosno mjesto na kojem su se sruili tornjevi WTC-a u napadima 11. rujna. Ne
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ed8c9b98a&view=pt&search=inbox&msg=14b6fb2a5eddd632&siml=14b6fb2a5eddd632

6/7

9. 2. 2015.

Gmail - (bez naslova)

samo da je takav napad bio organiziran od amerikih tajnih slubi, ne samo da nije bilo dovoljno da u njemu
pogine tri i pol tisue ljudi, nego se dobrovoljcima koji su odmah izali na teren pomoi pri gaenju poara i
saniranju tete tvrdilo da u ruevnom materijalu nema toksinih tvari te da je boravak na terenu siguran. Koliko
je bio siguran dovoljno govori brojka od nekoliko tisua bolesnih ljudi te jednak broj tubi koje su protiv
amerike drave podnijeli vatrogasci i ostali dobrovoljci koji od tada imaju brojne kronine zdravstvene
probleme - od plunih bolesti, zatajenja bubrega pa sve do leukemije...
Evo i primjera iz moje obitelji. Moj je otac bio profesor na Medicinskom fakultetu i jako je drao do statusa
koji je imao u medicinskoj zajednici. Meutim, kad se i sam razbolio od raka ta ga je zajednica tretirala kao
zadnje govno, gore negoli da nije bio njen uvaeni" lan. Mjesecima nije mogao do svojeg doktora, vjerojatno
zato da mu ne bi rekao da je osuen na smrt" jer medicinska zajednica nema lijeka" za veinu bolesti. U
meuvremenu su eksperimentirali s raznim terapijama", a neposredno pred smrt ak su mu prodali i novi
eksperimentalni lijek" za 24 000 kuna - da, trideset tableta za dvadeset i etiri tisue kuna...i umro je nakon
to je popio jednu... Tako dananji ovjek ivi u izuzetno primitivnoj zajednici koja mu ne daje nita ukoliko
eli ostati dosljedan izvornome sebi, a nudi brojna lana zadovoljstva ako eli prodati vlastitu duu. No bolje je
da vas zajednica mrzi zbog onoga to jeste nego voli zbog onoga to niste. Vjerujte mi, svi vi koji se rtvujete
za zajednicu na kraju ete, ako stvarno imate sree, od nje dobiti runi sat ili moda veeeeeeliki televizor. A
zatim se od vas oekuje da im prije umrete. Zato se pobrinite za sebe, ali na etine naine, naravno. Cilj
dananjeg ovjeka mora biti oslobaanje od utjecaja arhetipova i ostalih programa utisnutih u kolektivno
energetsko polje jedne dekadentne i umirue tvorevine zvane suvremeno drutvo jer e ga takvo drutvo u
suprotnome sigurno upropastiti.

Ovo je jedini uinkoviti lijek koji je farmaceutska


industrija ikad proizvela - sve ostalo je prijevara.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ed8c9b98a&view=pt&search=inbox&msg=14b6fb2a5eddd632&siml=14b6fb2a5eddd632

7/7