Anda di halaman 1dari 4

a.

Huraikan langkah-langkah yang dijalankan oleh guru dari segi
inovasi teknologi pengajaran dan pembelajaran bagi membantu
murid-murid

yang

mempunyai

masalah

pembelajaran

dalam

pendidikan khas.
Inovasi merupakan kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk
atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau
penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif
dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan
produktiviti organisasi.
Terdapat langkah-langkah yang boleh dijalankan oleh guru dari segi
inovasi teknologi pengajaran dan pembelajaran bagi membantu murid-murid
yang mempunyai masalah pembelajaran dalam pendidikan khas. Langkah
pertama ialah guru boleh menayangkan video pembelajaran kepada muridmurid supaya mereka lebih terhibur dan sekaligus dapat mempelajari
sesuatu melalui pandangan mereka. Hal ini terbukti apabila seseorang
manusia boleh belajar dengan cepat melalui apa yang mereka lihat.
Contohnya, ketika kita masih kecil, ibubapa akan menunjukkan kita teladan
yang baik melalui tingkah laku mereka. Jadi, kita telah belajar sesuatu
perkara melalui penglihatan dan seterusnya memproses apa yang kita lihat
ke dalam bentuk maklumat untuk disimpan di dalam otak.
Selain itu, guru juga boleh menggunakan kaedah pembelajaran atas
talian, dimana murid-murid akan membuat latihan di rumah dengan
menggunakan komputer. Guru-guru akan menyediakan bahan untuk belajar,
kemudian, murid akan mengaksesnya di rumah dengan bimbingan ibubapa.
Hal ini dapat mengukuhkan lagi pembelajaran murid-murid di sekolah. Jadi,
murid-murid tidak akan terabai dan tidak akan ketinggalan sekiranya murid
tersebut tidak hadir ke sekolah.
Langkah-langkah

yang

telah

dinyatakan

adalah

bertujuan

untuk

membudayakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Berdasarkan temuduga dengan dua orang guru di sekolah. Hal ini dapat merapatkan lagi jurang yang wujud sekian lama dalam kalangan guru dan murid di luar bandar dengan di bandar. . Dalam proses berinteraksi dengan rakan sekerja seorang guru yang berkesan perlu mengurus emosi.dalam kalangan guru dan murid. b. jelaskan strategi yang berkesan untuk mengurus emosi.

Jadi. perkara ini tidak menjadi masalah kerana kebanyakan sekolahsekolah menengah tidak berada di kawasan luar bandar. Tuliskan satu artikel yang memberi focus kepada “Sejauhmanakah guru bersedia menangani cabaran dalam jurang perbezaan digital?” Sejauhmanakah guru bersedia menangani cabaran dalam jurang perbezaan digital? Perkara ini seringkali menjadi tanda tanya kepada semua guru yang berada di kawasan luar bandar. tidak . Mereka akan membeli komputer yang baru bagi menggantikan komputer yang lama. mereka tidak menggunakan sebuah komputer terlalu lama. Sesetengah orang. Oleh hal demikian. Guru yang bijak akan mengambil peluang ini untuk membeli komputer lama mereka dengan harga yang murah. Hal ini kerana. Situasi sebegini telah merumitkan keadaan dan mewujudkan jurang perbezaan digital. Jadi. Guru-guru boleh mengadakan kutipan komputer-komputer lama di kawasan-kawasan bandar. Bagi guru-guru yang mengajar di sekolah menengah.c. guru-guru perlu membuat pelan tindakan ataupun inisiatif sendiri bagi mewujudkan sebuah bilik TMK bagi mendedahkan murid-murid dengan dunia TMK. Guru yang berada di pedalaman akan berasa sukar untuk mengajar murid-murid dalam subjek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) di peringkat sekolah rendah. kemudahan teknologi adalah sangat terhad dan kebanyakan sekolah masih lagi tidak mempunyai kemudahan teknologi seperti komputer dan juga akses internet. bagi mengelakkan jurang ini berlaku. kemudahan teknologi mereka adalah mencukupi dan boleh mengajar murid-murid untuk subjek TMK.

Bagi kemudahan akses internet pula.Net ini merupakan salah satu cara untuk guru-guru dan murid-murid di kawasan pedalaman untuk mengakses internet.Net. saya yakin guru bersedia menangani cabaran dalam jurang perbezaan digitial. Jadi. Jika guru dapat melaksanakan segala perkara yang dinyatakan.menjadi masalah kepada sekolah bagi mewujudkan sebuah bilik ataupun makmal komputer bagi sekolah-sekolah di luar bandar. guru boleh berhubung dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi mewujudkan tapak Bestari. tidak menjadi masalah untuk guru-guru dan juga murid-murid di kawasan pedalaman untuk mendapatkan berita terkini di dalam dan luar negara. . Bestari.