Anda di halaman 1dari 11

SYAZA

YASMIN
FATIN ADILA
NURZEHAN

GURU

GURU
SEBAGAI SATU
PROFESION

SEBAGAI SATU
PROFESION

FALSAFAH
KONSEP
KOD ETIKA
CIRI-CIRI
SIFAT GURU

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU


Guru yang berpekerti mulia berpandangan
progresif dan saintifik, bersedia
menjunjung aspirasi negara serta
menyanjung warisan kebudayaan negara,
menjamin perkembangan individu dan
memelihara suatu masyarakat yang
bersatu padu, demokratik, progresif dan
berdisiplin.
UTAMA

FALSAFAH

KONSEP

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU

KONSEP PROFESION
Sesuatu pekerjaan yang khusus dan
dilaksanakan oleh orang mempunyai
kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup
bermutu, bersikap jujur, dedikasi,
bertanggungjawab dan bermoral tinggi,
mempunyai autonomi bertugas serta
mematuhi kod etika yang ditentukan oleh
organisasinya.
UTAMA

FALSAFAH

KONSEP

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU

KOD ETIKA PROFESION


Etika: suatu sistem dasar tingkah laku bagi
sesuatu kumpulan manusia atau organisasi
Ia meliputi aspek-aspek moral yang baik dan
yang buruk, serta yang betul dan yang salah
Tujuan: memberi garis panduan kepada ahli-ahli
berkenaan
Kod etika keguruan: Tatasusila Profesion
Keguruan yang disarankan oleh Kementerian
Pendidikan
KEPENTINGAN ETIKA GURU
KOD ETIKA GURU
UTAMA

FALSAFAH

KONSEP

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG


BAIK
Secara
umum

Secara
peribadi

CIRI-CIRI
SEORANG
GURU
YANG BAIK

Terhadap
disiplin

UTAMA

FALSAFAH

Terhadap
murid

KONSEP

Terhadap
pengajaran

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG


BAIK
Secara umumnya;
Mencintai profesion keguruan
Mempunyai pengetahuan dalam bidang yang
diajar
Sanggup mendidik dan menunjuk ajar murid-murid
Bersifat sabar
Berkeperibadian mulia
Mampu menghadapi cabaran dunia pendidikan
Sanggup bekerja tanpa mengira tempat sama ada
di bandar atau di luar bandar
UTAMA

FALSAFAH

KONSEP

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG


BAIK
Terhadap murid;
Mempunyai empati dan komitmen dalam menghargai
maruah orang lain
Mengajar anak murid cara belajar,menganalisis & berfikir
secara kritis
Hubungan mata pelajaran dengan kehidupan murid
Kenal, hormati dan percayai murid-murid
Menjana idea-idea baru &menarik bagi murid berfikir
Mengalak anak murid bertanyakan soalan mengenai
pelajaran
Hadir dalam lain-lain aktiviti dimana murid terlibat seperti
sukan & persembahan
UTAMA

FALSAFAH

KONSEP

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG


BAIK
TERHADAP MENGAJAR
Melakukan refleksi dan kritik kendiri
Berfikir secara sistematik mengenai amalannya & belajar
daripada pengalaman
Fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran &
pembelajaran
Sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas
kepada murid-murid
Merancang pengajaran terdahulu,nberikan masa yang cukup
bagi setiap tajuk, dan menyatupadukan mata pelajaran
Secara berterusan mengukur pendekatan, syarahan dan
ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa baru
dan segar serta relevan
Menyertai jawantankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik
sekolah, jabatan atau diri sendiri.
UTAMA

FALSAFAH

KONSEP

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG


BAIK
TERHADAP DISIPLIN
Seorang yang pakar dalam bidang yang diajar
Seorang yang dahagakan ilmu,sentiasa menambah
pembacaan dalam bidangnya dengan
membaca,menghadiri konferens, konvensyen, bengkel &
seminar & mengikuti kursus-kursus dalam perkhidmatan
Seorang yang suka belajar perkara-perkara di luar
bidangnya
Aktif dalam penubuhan profesional dan menggalakkan
rakan sejawat menyertainya
Menjadi ahli kepada komuniti yang belajar
Bina & mengekalkan hubungan profesional
Bekerja dalam organasasi sekolah yang besar
UTAMA

FALSAFAH

KONSEP

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU

CIRI-CIRI SEORANG GURU YANG


BAIK
SECARA PERIBADI
Tunjukan contoh dan teladan yang utuh di
dalam atau di luar bilik darjah dan
mengajar kebertanggungjawaban muridmurid serta standard yang tinggi
Berfikiran terbuka, rendah diri dan
bersikap optimistik

UTAMA

FALSAFAH

KONSEP

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU

SIFAT GURU YANG


PROFESIONAL
Mula kerja pada awal pagi
Mengurus dan merangcang
Ada perangcangan & matlamat
Berpakaian secara Profesonal
Guna waktu yang terluang sebagai masa kerja
Suka ikuti latihan kerana berikan perkembangan profesinal
Dalam mesyuarat mereka duduk dimana mereka boleh belajar
Berusaha cari punca sesuatu tidak berjalan
Sedia buat keputusan dan selesaikanya
Lihat pentadbir sebagai rakan kongsi dalam pendidikan
Melanggan dan membaca jurnal profesional
Kembangsuburkan kerjaya mereka
Sedia untuk belajar dan mendapat bantuan
Belanja wang untuk perkembangan profesional atau bilik darjah
Percaya anak didik boleh belajar, dan lihat tugas mereka membantu proses
ini
Melihat pekerjaan mengajar sebagai satu profesion paling mulia
UTAMA

FALSAFAH

KONSEP

KOD ETIKA

CIRI-CIRI

SIFAT GURU