Anda di halaman 1dari 5

Pembelajaran Alaf Baru

___________________________________________________________________
KITKAT
Pendahuluan
Pada zaman sekarang, teknologi maklumat dan komunikasi tidak perlu diperkatakan
lagi. Boleh dikatakan hampir semua masyarakat mengetahui kepentingannya. Sama
ada dalam bidang pendidikan, pentadbiran, pertahanan dan sebagainya. Namun,
sejauh manakah teknologi maklumat dan komunikasi ini digunakan secara
maksimum oleh para guru di sekolah sebagai bahan mengajar di kelas?
Kebanyakan bahan mengajar berteraskan ICT agak jarang digunakan kerana
tidak berapa mesra pengguna dan, kandungan yang kurang sesuai dengan budaya
pembelajaran di sekolah dan sebagainya. Selain itu, bahan mengajar berteraskan
ICT banyak dibina oleh pihak luar dan kurang menepati citarasa guru serta murid di
sekolah. Ada kalanya terlalu canggih sehingga sukar dipelajari dan digunakan di
sekolah.
Justeru, satu inovasi telah dicipta untuk menjadi pemudah cara kepada guru
di sekolah untuk menggunakan bahan mengajar berteraskan ICT secara mudah dan
ringkas. Seperti yang telah diketahui, perisian Windows PowerPoint sering
digunakan untuk membentangkan teks dan gambar atau sebagai pengganti kepada
penggunaan papan hitam dan OHP. Tidak dinafikan kebanyakan guru hari ini
menggunakan PowerPoint yang menarik di dalam kelas. Namun, ianya bersifat statik
dan berpusatkan guru.
Sebenarnya, perisian PowerPoint boleh dipelbagaikan dan sebagai alat untuk
menghasilkan perisian pembelajaran interaktif seperti mana perisian-perisian yang
dijual di kedai. Cuma ianya perlu sedikit masa untuk dipelajari oleh guru. Tambahan
pula, perisian ini mampu menjimatkan kos dan boleh dilakukan oleh guru sendiri
ketika di rumah atau sekolah.
Berbanding perisian yang dibeli dari luar, ianya tidak boleh diubah suai atau
ditambah untuk disesuaikan dengan tahap pembelajaran murid di sesebuah sekolah.
1

mengubah. memudahkan dan bernilai. sudah tentulah mereka lebih faham dan tahu kehendak serta keperluan murid mereka. Apabila mereka sudah terbiasa sejak kecil dan dibekalkan dengan kemahiran ICT. Justeru. Globalisasi yang melanda dunia pada zaman sekarang menjadikan perkongsian ilmu menjadi mudah. Bahan inovasi seperti PowerPoint interaktif ini boleh dijadikan contoh serta dikongsi dengan mudah melalui softcopy. 2 . Dengan itu. Sebagai guru. guru di sekolah bebas merancang. menambah dan menambah baik perisian tersebut di sekolah. perisian dari luar juga bersifat universal dan umum kerana dibina untuk pasaran seluruh negara. Dengan adanya inovasi perisian PowerPoint interaktif ini. Bahan softcopy ini boleh dipindahkan melalui emel atau salinan dalam cakera keras. Justeru. mengaplikasi. Maklum balas murid juga boleh diambil dan dibuat refleksi terhadap perisian tersebut.Tentulah keadaan ini menyukarkan guru sekiranya perisian tersebut tidak sesuai untuk muridnya. Manfaat dapat dikongsi dengan mudah dan cepat. adalah amat baik sekiranya murid-murid didedahkan dengan ICT sejak sekolah rendah supaya mereka sudah biasa dengannya. Bagaimana murid hendak menggabungkan pengalaman sedia ada dengan perkara yang dipelajarinya sekiranya bahan pembelajaran tiada unsur kesamaan dengan persekitaran mereka. Inovasi secara mudah boleh diterangkan sebagai penghasilan baru berdasarkan proses penyusunan semula dengan menggunkan unsur yang sedia ada dan terjelma sebagai unik. ianya berguna apabila mereka melangkah ke pusat pengajian tinggi dan alam pekerjaan. Selain itu. guru di tempat lain juga dapat berkongsi dan menggunakan bahan inovasi ini. kemungkinan ianya tidak selaras dan tidak ada perkaitan dengan persekitaran murid-murid. Alam pekerjaan zaman sekarang yang memerlukan kemahiran dalam bidang ICT terutamanya komputer.

Perisian ini memanipulasi fungsi hyperlink. Mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk pengetahuan. Mengalakkan pembelajaran berpusatkan murid. perisian inovasi ini hanya menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dan tidak memerlukan proses install yang kadang-kala merumitkan. Perisian ini hanya memerlukan guru copy and paste dalam komputer. 2. Memberikan autonomi dan meningkatkan sifat tanggungjawab dalam kalangan murid terhadap proses pembelajaran mereka. command button. Perisian yang tidak memerlukan proses install boleh menjimatkan masa dalam kelas. text box dan animation untuk menghasilkan slide yang interaktif dan mewujudkan hubungan dua hala dengan pengguna. objektif yang spesifik adalah seperti berikut : 1. Keperluan asas peralatan komputer seperti tetikus. Inovasi yang Dilaksanakan 1. 3 . papan kekunci dan pembesar suara diperlukan. Bahan audio dan video diselitkan dalam PowerPoint untuk meransang minat dan deria murid. Bersesuaian dengan konsep New Millenium Learners iaitu pelajar yang peka teknologi gigital. ia masih boleh digunakan. sosial dan interaktif dan suka kepada visual. Bentuk Bahan 1. Sekiranya bilangan komputer terhad. Powerpoint Perisian inovasi ini memerlukan bilik darjah atau makmal komputer yang lengkap dengan komputer. 3. 2. Pengintegrasian TMK dalam PDP untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Malaysia.Objektif Inovasi Berdasarkan pengenalan di atas. belajar dengan membuat.

semasa guru menggunakan PowerPoint dalam kelas. dengan adanya perisian ini. Memandangkan perisian ini hanya menggunakan PowerPoint dan boleh diubah bila-bila masa. Kemudian. disusun secara tersembunyi supaya murid mencari sendiri. Kaedah ini bertujuan agar murid mudah menghafal dan faham perkara yang dipelajari. Terdapat juga butangbutang akses (button) untuk memudahkan murid meneroka perisian ini.Semasa digunakan dalam bilik darjah. mencuba. perisian ini membahagikan isi pelajaran mengikut tajuk dan bahagian. Dengan adanya inovasi ICT ini. ianya dapat membantu murid mencuba dan melakukan perkara yang sukar dilakukan semasa proses 4 . murid menunjukkan reaksi teruja. Perisian inovasi ini memerlukan murid meneroka sendiri pengetahuan. terdapat unsur multimedia seperti gambar. Pada akhir bahagian diselitkan dengan soalan-soalan ujian pemahaman. guru boleh membahagikan murid kepada kumpulan atau individu. Selalunya. Namun. Di sini guru boleh memantau terus perkembangan murid. video. Jika dilihat sebelum ini. ia dapat memberi peluang murid merasai sendiri pengalaman belajar yang menyeronokkan. Dalam perisian PowerPoint ini. Justeru. Seterusnya motivasi murid juga semakin bertambah baik. Soalan pemahaman dibuat secara menyeluruh oleh guru mengikut tahap dan kemampuan murid. murid jarang diberi peluang untuk mencuba sendiri PowerPoint tersebut. audio dan animasi. apabila dalam kelas murid kurang berkeyakinan untuk mencuba sesuatu perkara. guru boleh menambah atau mengubah soalan yang lebih sesuai dengan murid sekiranya murid gagal atau tidak faham. menjawab dan meneroka sendiri perisian inovasi ini. Setiap fakta dan maklumat isi pelajaran yang perlu diingat murid. Murid akan mempelajari setiap tajuk dengan teratur seperti yang dirancang oleh guru. Murid dibiarkan bermain. Ianya dibuat berdasarkan huraian sukatan pelajaran terkini. maka ianya dapat membantu murid yang pasif dan pemalu dalam kelas untuk belajar dengan lebih berkesan. Hal ini menepati matlamat penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

namun ianya tetap memberi kesan kepada murid dalam membiasakan diri mereka dengan komputer. Perisian ini membolehkan perkongsian nota dan idea dalam kumpulan. Guru memuat naik bahan-bahan yang berkaitan sebelum sesuatu topik atau pdp berlangsung. 5 . semasa ia dilaksanakan dalam bilik darjah guru boleh memasukkan sedikit pengisian tentang kemahiran asas menggunakan komputer seperti belajar menaip. Hal ini memupuk nilai yakin diri dan keberanian murid semasa proses pembelajaran. Murid-murid perlu muat turun bahan-bahan tersebut dan membaca sekali supaya mempunyai gambaran sebelum pdp. Pengendalian 1. 2. 2. gambar. 3. Telegram boleh diakses melalui telefon atau komputer dengan syarat capaian internet dan menetapkan kata laluan. Mewujudkan satu group yang terdiri daripada guru dan murid-murid. Telegram Perisian ini merupakan satu perisian percuma yang memerlukan capaian internet dan hanya memerlukan nombor telefon untuk berdaftar. Perisian ini boleh memuat naik satu fail yang sebesar 2GB satu kali. animasi dan powerpoint. Ini termasuk teks. Walaupun kemahiran ini nampak remeh. Akhir sekali. video.pengajaran guru biasa. menggunakan tetikus dan sebagainya.