Anda di halaman 1dari 15

ANATOMI & MORFOLOGI AKAR

Kel 2 :
Endah Kusumawati
(30314056)
Estu Husna Ardini
(30314042)
Heny Kusumawati
(30314057)
Nilamatul Dyna Nurlatri(30314078)
Piere Ristika Mala
(30314062)
Riski Septya Pratiwi (30314072)
Tilawatur Rifqi
(30314019)
Sri Aning
(30314036)

ANATOMI & MORFOLOGI AKAR

Akar dibagi menjadi 3 yaitu


1. Akar serabut
2. Akar tunggang
3. Akar adventif

1. Akar Serabut
Akar serabut berbentuk seperti serabut.

2. Akar Tunggang
Akar tunggang merupakan akar yang terdiri atas
satu akar besar yang merupakan kelanjutan
batang, sedangkan akar-akar yang lain
merupakan cabang dari akar utama.

3. Akar Adventif
Merupakan akar yang tumbuh dari setiap bagian
tubuh tanaman dan bukan akar primer.

Akar juga dibedakan berdasarkan sifat dan fungsinya, antara lain:

Akar napas
Akar gantung
Akar banir
Akar penghisap

FUNGSI AKAR
Sebagai penyokong batang tumbuhan.
Menyerap garam mineral dan air melalui bulubulu akar.
Sebagai penyimpan makanan cadangan.
Sebagai alat pernapasan.
Sebagai alat perkembangbiakan.

STRUKTUR ANATOMI AKAR


Epidermis
merupakan lapisan yang hanya terdiri
dari satu lapisan sel.
Korteks
bagian dalam akar yang tersusun oleh
berbagai sel yang membentuk beberapa lapisan.
Endodermis
terletak di sebelah dalam korteks.
endodermis berupa 1 lapis sel yang tersusun rapat
tanpa ruang antar sel.
Silinder Pusat / Stele
merupakan lapisan yang
terletak di tengah akar di sebelah dalam endodermis.

STRUKTUR MORFOLOGI AKAR

Leher akar atau pangkal akar (collum)


Ujung akar (apex radicis)
Batang akar (corpus radicis)
Cabang-cabang akar (radix lateralis)
Serabut akar (fibrilla radicalis)
Rambut akar atau bulu akar (pilus
radicalis)
Tudung akar (calyptra)


PERBEDAAN STRUKTUR ANATOMI DAN MORFOLOGI AKAR TUMBUHAN DIKOTIL DAN MONOKOTIL

Pembeda
Batas ujung akar

Dikotil

Monokotil

Tidak jelas

Jelas

Terdiri dari satu lapis sel

Terdiri dari beberapa

saja

lapis sel

Tidak mempunyai empulur/

Mempunyai empulur

empulurnya sempit

yang luas sebagai pusat

dan kaliptra
Susunan perisikel

Empulur

akar
Kambium

Mempunyai kambium

Tidak mempunyai
cambium

Jumlah lengan

Jumlah antara 2-6

protoxilem

Jumlah banyak (lebih


dari 12)

Letak xylem dan

Letak xilem di dalam dan

Letak xilem dan floem

floem

floem di luar (dengan

berselang-seling

kambium sebagai pembatas)