Anda di halaman 1dari 23

SINOPSIS BINA INSAN GURU PERINGKAT III

Bina Insan Guru Peringkat III bertujuan memberi peluang kepada pelatih PPG
melaksanakan satu aktiviti yang diakhirnya dapat mencungkil pengalaman pelajar
sekolah

mereka

dalam

menanam

nilai-nilai

positif

seperti

kebertangungjawaban,amanah, menyayangi dan sebagainya.
Pelatih PPG akan merancang, melaksana dan menguruskan satu aktiviti yang
berlandaskan kepada sikap ‘kepunyaan’ (belonging) dalam kalangan pelajar sekolah.
Pelajar diberikan satu ‘kawasan angkat’ di mana mereka akan merancang dan
melaksanakan aktiviti yang akhirnya menonjolkan ‘kawasan angkat’ mereka dan
menjadi satu tarikan atau mercu tanda di sekolah. Sikap

‘kepunyaan’ terhadap

kawasan angkat tersebut akan terserlah di fasa pengurusan dan penjagaan kawasan
tersebut pada sepanjang masa.
Pada masa yang sama Pelatih PPG akan dapat meningkatkan entiti
profesionalisme keguruan mereka secara sistematik melalui proses pendokumentasian
dan refleksi mereka terhadap aktiviti yang telah dilaksanakan ini. Diharapkan Pelatih
PPG akan membuat penilaian kendiri dalam mempastikan kejayaan mereka sebagai
seorang guru disamping membangunkan potensi anak didik mereka sebagai
persediaan menghadapi cabaran hidup di masa akan datang.

3

CADANGAN JAWATANKUASA PELAKSANA DAN BIDANG TUGAS

Struktur Jawatankuasa Program Bina Insan Guru PPG ( MENGIKUT
KEPERLUAN AKTIVITI )
Pengerusi

:

Guru Besar

Timbalan Pengerusi
Kanan KK

:

Penolong

Setiausaha
( Program Pensiswazahan Guru )

:

Pelajar PPG

Bendahari
sekolah )

:

( Lantikan

Ahli Jawatankuasa :
i.

Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Moral

ii.

Pengerusi Jawatankuasa Peralatan

iii.

Pengerusi Jawatankuasa Makanan

iv.

Pengerusi Jawatankuasa Aktiviti

v.

Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan dan Keselamatan

Lantikan sekolah dilantik mengikut keperluan
aktiviti atas nasihat Guru Besar

Sentiasa berada di tapak program / aktiviti. Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan jurulatih dan peserta Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak luar sepanjang program / aktiviti Menjadi pegawai pengiring ”LO” kepada VIP semasa . Menyelaraskan semua aktiviti sepanjang program / aktiviti. Mengadakan mesyuarat “O Group” setiap malam Memastikan semua aktiviti sepanjang program / aktiviti berjalan mengikut jadual.SENARAI TUGAS PELAJAR PPG UNTUK PERLAKSANAAN PERINGKAT III Bil Jawatan 1. Pelajar PPG Bidang Tugas                            Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan BIG PPG Mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan aktiviti. Menyediakan laporan kewangan pelaksanaan BIG PPG Mengendalikan aktiviti kerohanian / moral Mengenalpasti fasilitator aktiviti kerohanian / moral Menyediakan dan memastikan semua peralatan program / aktiviti boleh digunakan. Menyediakan peralatan memasak Menyediakan peralatan siaraya Menyediakan bahan alat tulis Menyediakan peralatan komunikasi Menyediakan peralatan kembara dan orienteering Mengawasi kuantiti bekalan makanan Menyediakan menu makanan Mengawasi kebersihan penyediaan makanan dan mengawal mutu penyediaan makanan Memberi taklimat kepada semua jurulatih dan jawatankuasa. Menguruskan surat menyurat dan hubungan dengan agensi-agensi luar yang terlibat Membuat post mortem dan laporan pelaksanaan BIG PPG Menyediakan laporan penilaian BIG PPG Pemantauan pelaksanaan keseluruhan program Menyediakan anggaran perbelanjaan BIG PPG.

Menjadi tempat rujuk bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti. Memastikan pelaksanaan aktiviti mengikut arahan dan prosedur yang ditetapkan Menyediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan Menguruskan pengangkutan peserta ke tapak program / aktiviti Menguruskan insuran peserta Menyediakan kawasan selamat bagi setiap program BIG PPG Dan lain-lain yang difikirkan perlu. *** YANG MANA BERKAITAN .Bil Jawatan Bidang Tugas          perasmian penutup Merancang dan mengendali aktiviti Memilih dan menentukan jurulatih / fasilitator mengikut kepakaran.

CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM BINA INSAN GURU PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PERINGKAT III Hari/ Masa 8.30 10.00 9.00 Rehat Sayangi Kawasan Sekolah Anda Makan tengahari/ Solat Rehat 2. Rujuk Lampiran 3 4.00 Hari Pendaftaran dan Taklimat Program / aktiviti Sayangi Kawasan Sekolah Anda 10.00 10.00 10.00 4. Aktiviti ini hendaklah bersesuaian dengan program yang telah di rancang oleh pihak sekolah sepanjang tahun 2014 ii. Reh So . Tarikh akhir menghantar laporan / tugasan adalah pada 30 SEPTEMBER 2014 dan tertaktluk kepada keperluan IPGK masing masing.00 LDK / Refleksi Cadangan Aktiviti : ” Sayangi Kawasan Sekolah Anda ” i.30 2. 4.30 12. iii.00 9.30 12.

1. Memilih dan menentukan lokasi program d.6. PANDUAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN 6. Merancang pengisian aktiviti. Memberi taklimat dan merancang latihan asas kepada murid-murid / peserta taklimat kepada jurulatih / fasilitator dan urusetia g. Menyediakan Kertas kerja pelaksanaan dan mengemukakan kepada pihak sekolah untuk tujuan kelulusan c. Antara perkara yang perlu diuruskan ialah: a. Merancang dan menentukan bantuan logistik yang diperlukan h. Oleh sebab itu. semasa dan sesudah program dijalankan. Mengenal pasti dan menyediakan peralatan yang diperlukan . Penubuhan dan pemilihan Jawatankuasa Kerja b. e. PERANCANGAN AWAL DAN PERSEDIAAN PROGRAM Program BIG PPG akan menjadi satu aktiviti yang sempurna jika terdapat perancangan dan persediaan dibuat dengan teliti dan sistematik. mesyuarat dan permuafakatan dalam mengenal pasti beberapa perkara penting sebelum. pelajar PPG perlu mengadakan perbincangan. Merancang perbelanjaan f.

Pembahagian Tugas kepada peserta Tindakan    Diadakan di IPG Dikendalikan oleh Penyelaras Program BIG PPG IPG Bahan-bahan taklimat  VCD dan LCD  Bahan bercetak Pelajar PPG dengan Jawatankuasa Pelaksana BIG PPG peringkat sekolah.2. Status Kesihatan k. b. Jadual Pelaksanaan *** MANA-MANA YANG BERKENAAN 2. Kebajikan / makanan *** MANA-MANA YANG BERKENAAN SEMASA AKTIVITI PERINGKAT III Bil Perkara Isi Kandungan 1. Lawatan Tapak d. Memperkenalkan Jurulatih / peserta program Fasilitator Siri BIG PPG kepada peserta. Peralatan j. Aktiviti dan keselamatan di air l. Rasional BIG PPG b. Struktur Organisasi e.6. Perhubungan luar e. Tarikh Program c. Etika Peserta BIG PPG h. Keadaan Fizikal i. Persiapan awal g. Objektif BIG PPG c. Pembahagian tugas Kem Komander /Jurulatih / Fasilitator g. Lokasi Program PPG b. Peralatan f. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan Perancangan Program Pelaksanaan BIG a. Kos h. Kuatermaster makanan m. Penulisan Refleksi / Folio f. Model Konseptual BIG PPG ( Rujuk pro Forma Fasa 1 hingga 6 BIG PPG) d.  Tindakan Urusan pelajar PPG . Kebajikan dan Keselamatan o. Perkara Taklimat Pertama Program BIG PPG Kepada Pelajar Isi Kandungan a. Taklimat kepada a. Kuatermaster peralatan n. TINDAKAN YANG PERLU DILAKSANAKAN SEBELUM AKTIVITI PERINGKAT III Bil 1.

Menyusun peralatan. 2. 4. b. d. *** MANA-MANA YANG BERKENAAN a.c. g. Tindakan sebelum perjalanan pulang Keadaan Fizikal Peralatan Status Kesihatan Kuatermaster makanan Kuatermaster peralatan Kebajikan dan Keselamatan Jadual Pelaksanaan Pergerakan Aktiviti Disiplin Peserta Peraturan Program / aktiviti Jadual Aktiviti Pembahagian Nombor Peserta (Numbering). 2. *** MANA-MANA YANG BERKENAAN . k. n. h. f. Membersihkan peralatan Urusan pelajar PPG dan kawasan program / aktiviti. e. i. Melaksanakan semua komponen dalam jadual c. Penutup Aktiviti 4. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. j. Arahan tetap yang Urusan pelajar PPG merangkumi prosedur sebelum aktiviti. Pelaksanaan Aktiviti 3. l. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. Penilaian dan penulisan refleksi Urusan pelajar PPG  Protokol acara penutup siri BIG PPG  Perbarisan  Ucapan VVIP  *** MANA-MANA YANG BERKENAAN 1. m. 3.

4. Jabatan Hutan. 3. Tindakan sebelum perjalanan pulang 5. Memastikan peralatan adalah dalam keadaan yang baik. 7. Perkara Penutup Aktiviti Isi Kandungan 1. 2. Urusan pelajar PPG SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT III Isi Kandungan 1.Bil 3. *** MANA-MANA YANG BERKENAAN 7. . 2. Bil 1. 3. 8. Jabatan Laut / Marin. Membuat refleksi / laporan perlaksanaan BIG PPG Menyediakan dokumentasi audio/video untuk tujuan pelaporan dan penilaian ( Rujuk Pentaksiran BIG PPG ) Menyiapkan portfolio. Pemulangan peralatan dengan amaun yang sama. 6. 4. Jabatan Bomba dan Penyelamat. Penghulu) – jika perlu. Tindakan PERATURAN DAN ARAHAN TETAP PROGRAM BIG PPG Tindakan Penyelaras Program BIG PPG IPG . Perkara Tindakan Selepas Aktiviti Protokol acara penutup siri BIG PPG Perbarisan Ucapan VVIP Urusan pelajar PPG Membersihkan peralatan dan kawasan perkhemahan. Menyusun peralatan. Surat Penghargaan kepada agensi yang membantu program BIG PPG (cth: Polis.

Pelajar PPG memastikan semua peserta mesti menjaga dan bertanggungjawab terhadap peralatan yang disediakan. berdisiplin. Pelajar PPG memastikan semua peserta yang beragama Islam diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di tapak program / aktiviti apabila masuk waktu solat. jadual aktiviti dan penglibatkan diri secara menyeluruh dalam setiap aktiviti BIG PPG. Pelajar PPG memastikan semua peserta diwajibkan meghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program / aktiviti yang dilaksanakan. Pelajar PPG memastikan semua peserta hendaklah mengawal diri sendiri. Pelajar PPG memastikan semua peserta dilarang membuang sampah di merata tempat dan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan. 3. Peraturan dan arahan tetap adalah seperti berikut: 1. 10. . Pelajar PPG memastikan semua peserta dilarang menebang atau merosakkan pokok dan perlu sentiasa mengamalkan sikap mesra alam sekitar. berdisiplin dan mempamerkan tingkah laku yang terpuji sepanjang program / aktiviti . selamat dan mencapai objektif. 6. 4. Pelajar PPG memastikan semua peserta hendaklah menjalinkan hubungan silaturahim. 11. (Dilarang merosak atau memindahkan peralatan ke tempat lain tanpa kebenaran) 7. kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Pelajar PPG memastikan semua peserta dilarang merokok sepanjang masa program / aktiviti. 5. Pergaulan sihat secara kumpulan adalah dibenarkan tetapi berpasangan lelaki dan perempuan sepanjang program / aktiviti adalah ditegah. 9. Pelajar PPG memastikan semua peserta lelaki dilarang masuk ke kawasan program / aktiviti perempuan dan juga sebaliknya tanpa kebenaran. 2.Peraturan dan arahan tetap program Bina Insan Guru perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan supaya program dan aktiviti yang dirancangkan dapat berjalan dengan lancar. 8. Pelajar PPG memastikan semua peserta mematuhi arahan.

Pelajar PPG memastikan semua peserta yang melanggar peraturan akan diberi amaran atau dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia. 17. menangkap dan membunuh fauna atau merosakkan habitatnya. Penggunaan peralatan berbahaya dan berisiko perlu mendapat kebenaran dan pengawasan jurulatih / fasilitator. 14.00 malam. 16. Pelajar PPG memastikan semua peserta dilarang membakar dalam kawasan program / aktiviti tanpa kebenaran. 23. Pelajar PPG memastikan semua peserta mesti mematuhi lain-lain arahan keselamatan berkaitan pelaksanaan sesuatu aktiviti yang dilaksanakan. Pelajar PPG memastikan semua peserta mesti sentiasa berpakaian yang sesuai dengan aktiviti (berlandaskan tuntutan agama ) dan dilarang memakai selipar atau kain pelikat di dewan makan atau mana-mana kawasan rasmi program / aktiviti. berburu. 24. 18. Pelajar PPG memastikan semua peserta dilarang keluar dari kawasan program / aktiviti kecuali semasa aktiviti rasmi atau dengan kebenaran. 15. Pelajar PPG memastikan semua peserta tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah selepas jam 11. Pelajar PPG memastikan semua peserta dilarang membawa dan memakai barang kemas semasa aktiviti program / aktiviti. 19. Pelajar PPG memastikan semua peserta dilarang memancing.12. 13. . Pelajar PPG memastikan semua peserta dilarang membeli makanan dan minuman dari luar semasa aktiviti program / aktiviti. Pelajar PPG memastikan semua peserta bertanggungjawab terhadap penjagaan diri. Pelajar PPG memastikan semua peserta dilarang menggunakan telefon bimbit tanpa kebenaran. peralatan dan harta persendirian. 22. 20. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali. 21.

beramal dan berbakti  Mengamalkan semangat berpasukan. Malaysia cergas dan patriotik.  Menghayati nilai.Ice Breaking . SPESIFIKASI TAJUK BINA INSAN GURU PPG PERINGKAT III TAJUK / AKTIVITI 1. Kerohanian dan akhlak keguruan  Mengenali dan menilai potensi diri insan guru .Perubahan sikap 3. Kembara dan KANDUNGAN Berjiwa merdeka dan perkasa  Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Progam /Aktiviti BIG PPG Aktiviti:  Menguruskan aktiviti / program  Perancangan.  Nyanyian patriotik  Menaikkan bendera  Kawad kaki  Senamrobik / aktiviti kalistenik 2.  Kenderaan kecemasan perlu disediakan dan berada sepanjang masa di kawasan program / aktiviti. pembahagian tugas  Penyediaan tapak aktiviti dan penyajian makanan 1.PERINGATAN  Pelatih PPG dikehendaki berada bersama pelajar dari mula sehingga tamat program / aktiviti dan pada setiap aktiviti yang dijalankan.Potensi kendiri . Berilmu.Citra diri insan guru  Membina pemikiran positif dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan. 8. JAM INTERAKSI 35 jam.  Pembangunan insan guru yang seimbang. pemilihan tapak.Personaliti kerjaya . organisasi. kerjasama dan bertanggungjawab. dan persekitaran. etika dan akhlak keguruan.Personaliti Guru dan Konflik Personaliti .  Menghayati konsep kerja sebagai ibadah dan hidup berbakti.  Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah  Membina kemahiran mengurus perubahan diri.Realiti persekitaran . .Realiti diri dan motivasi keguruan . Latihan Dalam Kumpulan (LDK) . Pembinaan selfesteem 4.

Taklimat pelaksanaan BIG PPG Jurulatih. kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik & selamat digunakan .  Berdaya tahan yang tinggi  emosi. Menguruskan borang kebenaran waris / penjaga. 6. 9. PROSEDUR KESELAMATAN BIG PPG PERINGKAT III 9. c.TAJUK / AKTIVITI 5.Refleksi aktiviti . Taklimat pelaksanaan BIG PPG peserta / pelajar e.Refleksi umum KANDUNGAN JAM INTERAKSI Berakauntabiliti dan amanah  Berakauntabiliti kepada profesion keguruan .  SEBELUM AKTIVITI Pelatih PPG a. Memilih dan memastikan tapak program / aktiviti f.Membuat refleksi secara kritikal ke atas pengalaman.1. Kreatif dan inovatif  Membina kemahiran berfikir aras tinggi dan berupaya menjana pemikiran baru.Penggunaan kompas dan peta lakaran Penyelesaian masalahTazkirah / aktiviti moral Persembahan kumpulan Refleksi . 8.Aktiviti penghayatan alam .rohani dan sosial. 7.Memahami realiti persekitaran dan responsif secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran berkenaan.Berjalan merentas rimba Berjalan lasak . Memastikan setiap peserta dilindungai insuran/takaful PTKB. b. dan semua AJK. Orienteering . d.Meningkatk an daya ketahanan dan kekuatan jasmani.

Memastikan peralatan & ubat-ubatan dibawa bersama k. Memastikan semua peserta menduduki kawasan yang telah disediakan g.2. SEMASA AKTIVITI  KEM KOMANDAN a. Memastikan pengangkutan pelajar terurus dengan baik pergi dan balik m.Bomba dan Penyelamat dan hospital terdekat h. Memastikan semua jurulatih yang dilantik sampai di tapak program / aktiviti sebelum memulakan aktiviti d. Taklimat kepada jurulatih tentang spesifikasi tugas dan keselamatan pelajar e. Memastikan tapak program / aktiviti selamat dan ada kemudahan air dan eletrik c. Memastikan peserta memulakan perjalanan di Institut dan tamat di institut j. Tiba lebih awal di tapak program / aktiviti b. Memastikan semua peserta / pelajar dalam keadaan sihat sebelum. Memastikan borang-borang penilaian yang berkaitan mencukupi untuk digunakan *** YANG MANA BERKAITAN 9.g. semasa dan selepas aktiviti BIG PPG l.3. Memastikan jurulatih yang berkelayakan menjalankan tugas i. Menentukan kawasan / tempat yang selamat berkumpul sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini / waktu kecemasan 9. JURULATIH AKTIVITI KETAHANAN . Memaklumkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Polis. Taklimat kepada peserta/ pelajar tentang spesifikasi tapak program / aktiviti f.

Menerima Laporan Kuarter Master Makanan e. Menunjuk cara menggunakan peralatan dengan betul dan selamat g.4. Menerima Laporan Kuarter Master Kebajikan dan Keselamatan c. Memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan selewatlewatnya 1 hari selepas program / aktiviti g. Menyediakan satu pelan tindakan sekiranya berlaku kemalangan semasa aktiviti *** YANG MANA BERKAITAN 9. Menerima Laporan Kewangan daripada Bendahari f. Melaporkan keadaan / perubahan struktur muka bumi di lokasi aktiviti kepada kem komandan f. Memastikan semua bilangan peralatan mencukupi dan selamat digunakan d. Jabatan Bomba dan Penyelamat. Memberi penerangan tentang keselamatan diri h. Memastikan surat penghargaan dihantar kepada agensi yang membantu program BIG PPG ( Polis. Menerima Laporan Kuarter Master Peralatan d. Mengenal pasti tahap kebolehan kesihatan dan kecergasan pelajar sebelum melaksanakan aktiviti i. Membuat laporan sekiranya kehilangan / kerosakan peralatan kepada QM Peralatan e. Memastikan semua peralatan mencukupi dan dalam keadaan baik h.a. Menerima Laporan ketua jurulatih b. SELEPAS AKTIVITI  KEM KOMANDAN a. ”Head Count” untuk memastikan semuanya selamat c. Jabatan Hutan ) . Polis Marin. Membuat tinjauan awal ke lokasi aktiviti b.

i. Memastikan laporan penilaian dan segala bukti perlaksanaan program / aktiviti dihantar kepada mentor kuliah berkenaan di IPG masing-masing ( Mesti dihantar pada interaksi bersemuka berikutnya ) *** YANG MANA BERKAITAN . j. Menyediakan sijil-sijil penyertaan kepada peserta yang mengambil bahagian.

Terengganu Darul Iman IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Salleh Ahli 5 En. IPGM.Mustafa bin Othman Ahli 6 Tn Haji Mohd Noor bin Awang Ahli 7 En. Johor Bharu. Kuala Terengganu. Kangar.Mohd Zaid bin Yusof Ahli 8 En. Nama Jabatan / Institut 1 En.Baharuddin bin Ab.PANEL PENGGUBAL DAN PEMURNIAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG OKTOBER 2013 Bil.Latif Penyelaras 2 Tn Haji Sudin bin Sarmin Ahli 3 Tn Haji Ruslan bin Saad Ahli 4 En. IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. Mohamad Hafedz b. Sungai petani Kedah Darul Aman IPG Kampus Darulaman. Jitra. Hishamuddin bin Hassan Ahli Pusat Pengembangan Akademik. Perlis IPG Kampus Sultan Abdul Halim. KPM IPG Kampus Perlis. Kedah Darul Aman IPG Kampus Temenggong Ibrahim. Kelantan Darul Naim. Johor Darul Takdzim . Johor Baharu Johor Darul Takdzim IPG Kampus Kota Bharu.

5 1 Peringkat Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 2 Tahun Pelaksanaan 2012 2013 2014 2015 3 PPG 45 10 10 35 10 .1 Sem.2 Sem.4 Sem.LAMPIRAN 1 STRUKTUR PELAKSANAAN BIG PPG Bil Proforma BIG PISMP Sem.3 Sem.

“ Sayangi Kawasan Sekolah Anda “ ( School Based )  Pendaftaran Pelajar Sekolah  Malaysia Cergas  LDK / Refleksi  “ Sayangi Kawasan Sekolah Anda “ 1 1 1 2 1 2 2 5 10jam    Pelaporan Refleksi Persediaan 20 jam Pelatih PPG 5 5 5 10 30 . Aktiviti di IPG ( IPG Based )  Taklimat Umum BIG  Taklimat Program  Taklimat Aktiviti .“ Sayangi Kawasan Sekolah Anda “  Taklimat LDK / Refleksi B.LAMPIRAN 2 CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG Peringkat Semester Pelaksanaan 3 4 Jumlah Jam Pro Forma Kursus WAJ3114 ( Khidmat Kemasyarakatan / Kem Motivasi dan Bimbingan ) Pro Forma BIG 4 A.

Instrumen pentaksiran BIG PPG ini adalah seperti berikut: a. Sekian dimaklumkan. Laporan penilaian sahsiah oleh Guru Besar. . Bagi melaksanakan program berkenaan anda dikehendaki melaksanakan beberapa tindakan sebelum. Semua laporan. anda bolehlah melaksanakan program ini secara berkumpulan dengan agihan kerja dan tugas seperti yang dimaklumkan dalam Buku Panduan Pelaksanaan ini. c.LAMPIRAN 3 PANDUAN ARAHAN PELAKSANAAN BINA INSAN GURU-PPG PERINGKAT 3 Arahan Perlaksanaan Program / aktiviti Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera. " Anda dikehendaki mengendali.Sekiranya di sekolah anda terdapat ramai pelajar PPG. Semua audio dan video hendaklah di masukkan dalam cekera padat untuk dihantar kepada pensyarah sebagai bukti dan bahan penilaian. d. b. semasa dan selepas sebagaimana terdapat di dalam Buku Panduan Pelaksanaan BIG PPG. Terima kasih. Kegagalan menghantar laporan ini pada tarikh yang ditetapkan boleh menjejaskan keputusan peperiksaan. semoga anda semua berjaya melaksanakan tugasan ini dengan jayanya. e. kepada semua pelajar PPG KPM. portfolio dan rakaman ( audio/video ) hendaklah diserahkan kepada pensyarah anda pada atau sebelum 30 SEPTEMBER 2014. Portfolio program Laporan dalam bentuk audio dan video. mengurus dan melaksanakan program aktiviti kemasyarakatan dengan kerjasama pihak sekolah kepada pelajar sekolah anda dengan mengambil kira semua domain pelaksanaan BIG.

AVI. Laporan aktiviti//program 13. 2. 5. Sekiranya ada unsur plagiat. Refleksi 14.CADANGAN SENARAI PORTFOLIO BIG PPG AKTIVITI KEMASYARAKATAN 1. 5. Pasukan Bomba dan Penyelamat. 4. Maklum balas (Penilaian kendiri) FORMAT PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO-VIDEO 1. 6. 7. 6. Laporan Kewangan 12. 8. Movie Maker. Hospital dan sebagainya ) (jika ada) 11. 10. 9. Rakaman boleh menggunakan format FLV . Maklumat diri pelajar PPG Isi Kandungan Kertas kerja program Surat panggilan Minit mesyuarat Agihan tugas dan jawatankuasa Jadual program Senarai nama pelajar / peserta Surat kebenaran waris (jika ada) Surat kepada pihak berkuasa tempatan ( Polis. 3. WMV dan sebarang format yang menyokong perisian Windows atau Apple. 4. Rakaman yang gagal ditonton/dibuka akan dikira tidak menepati kehendak penerbitan rakaman. . Dimuatnaik dalam cekera padat CD / DVD. rakaman tersebut tidak akan dikira untuk penilaian. 3. Cyberlink Power Director dan sebagainya.Mpeg-4. Pelajar tidak perlu menghantar papan cerita ( story board ) bersama dengan laporan ini. 2. Tempoh rakaman adalah tidak melebih 30 minit setiap satu program. Pelajar boleh menggunakan sebarang perisian pengauditan video ( video editing ) seperti Corel Video Studio. 7.

Gambar bersama peserta gotong royong b. Penulisan laporan pelaksanaan dengan melampirkan bahan-bahan bukti seperti: (a) buku program / brosur (b) gambar-gambar (c) dan bahan-bahan lain yang berkaitan a. Laporan dilaksanakan secara individu 2. Lampiran A dan B BKKP Peringkat 111 semester 4 5 dan 6 . Memberikan cadangan penambahbaikan program untuk masa hadapan c. Kertas Kerja BIG Sudut Bestari Jauhar 3. Pelatih PPG berjaya mencungkil pendapat atau komen dari peserta ( murid sekolah ) sepanjang aktiviti dijalankan KANDUNGAN 1. Gambar “ banner “ aktiviti REFLEKSI 1. kelemahan. 2. Apa yang dialami dan dipelajari sepanjang program b. Bidang tugas dan sinopsis BINA INSAN GURU peringkat 111. Pelatih PPG membuat ulasan menggunakan analisis SWOT ( kekuatan. peluang dan ancaman ) untuk a. Gambar bersama pengurusan sekolah. d. c. Menyatakan manfaat yang diperolehi oleh pelatih PPG hasil daripada program BIG PPG yang telah dilaksanakan dan memberi cadangan penambahbaikan.LAPORAN AKTIVITI 1.

Refleksi 13. Surat Pemberitahuan Ibu Bapa Program Sayangi Sekolah Yang Sebenar 7. LAM C Laporan Sahsiah Dari Guru Besar BIG Peringkat 111 dan Semester 4 5 dan 6 8. Surat Panggilan Mesyuarat 1 6. Bidang Tugas dan Sinopsis BIG Peringkat 111 12. Minit Mesyuarat Program Sayangi Sekolah Kali 1 2014-09-02 9. Surat Kepada Pensyarah 10. Surat Pelantikan AJK BIG 11. Sura kebenaran kepada Guru Besar dan Surat Mohon Keizinan Guru Besar 5. Lampiran .4.