Anda di halaman 1dari 18

KONSEP ASAS ETIKA

. betul & boleh diterima.Sebagai satu etika kriteria @standard yang konsisten dan kukuh bagi seseorang individu atau masyarakat untuk bertindak supaya tindakan mereka adalah baik.

.

(b)Perbuatan meniru adalah salah. pasangan itu masih mendapati sukar membiayai 8 orang tanggungan. . (c)Kita hendaklah menepati janji. (d)Walaupun jumlah elaun pasangan guru pelatih KPLI itu ialah RM2800.Contoh Ayat: (a)Baju Mala tidak menarik jika dibandingkan dengan baju Siti.00 sebulan.

Ayat (d) merupakan pernyataan nilai berhubung soal logikal (betul atau tidak tepat). .   Ayat (a) & (d) tidak melibatkan soal moral. Ayat (a) melahirkan pernyataan nilai berkaitan estetika (cantik atau hodoh).

Bertujuan menilai sesuatu perbuatan individu Contoh: Dia tidak patut memaksa kawannya merokok.  Berbentuk arahan Contoh: Dilarang merokok. peribadi & ciri perwatakan individu.  . Contoh: Guru itu disayangi ramai pelajar kerana dia bertugas dgn dedikasi. Denda RM1000.  Memberi implikasi terhadap tingkah laku seseorang. Contoh: Anda mesti berhati2 di jalan raya kerana kecuaian anda memandu boleh membahayakan nyawa anda sendiri dan juga pengguna jalan raya yg lain.  Bertujuan menilai motif.

Jerebu disebabkan pembakaran terbuka. Penyakit AIDS dibawa dari sejenis nyamuk.1) 2) 3) Hujan itu sangat lebat. .

.Nilai boleh didapati dalam bentuk kemoralan.

betul dan boleh terima. 3) Sebagai batasan terhadap perbuatan & kelakuan individu atau masyarakat.1) Sebagai satu kriteria @ standard yang konsisten dan kukuh bagi seseorang individu atau masyarakat untuk bertindak supaya tindakan mereka adalah baik. untuk . 2) Sebagai satu panduan menyelesaikan konflik moral.

 Nilai yang bersifat aksiologi iaitu berkaitan dengan falsafah nilai. “ Jangan ditangkap burung yang terbang. Contohnya: Dalam pantun melayu. Contoh: markah penuh yang diberikan oleh ketua jabatan kepada seorang pegawai kerajaan ialah sebanyak 100%. Usaha sendiri sehingga berjaya”  .Nilai sebagai sifat (attribute). Contoh: “ Masa Itu Emas”  Nilai sebagai kadar harga atau markah sesuatu objek atau perkara iaitu dari segi kuantitatif. Jangan diharap kepada orang. Turun hinggap di tepi paya.

.

. Bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Nilai peringkat ke-2.1) 2) 3) Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. rajin. Contoh: • Mengebom Hiroshima untuk menamatkan Perang Dunia II. hormat-menghormati. misalnya berani. • Mengenakan hukum bunuh kepada pengedar daddh bagi menghapuskan kegiatan pengedaran dadah.

1) 2) 3) Kualiti yang diterima atau ditolak sematamata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya. Contoh: Seorang hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap pengedar dadah disebabkan ketetapan undung-undang. keadilan. misalnya baik hati. kasih sayang. Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat lain. . Tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Nilai peringkat pertama.

Diterima atau ditolak mengikut pandangan individu. Contoh: Kes serangan tentera sulu di Lahad Datu. .1) 2) Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan. adalah disebabkan pandangan mereka Sabah masih milik mereka.

. • Penderaan haiwan disifatkan satu kezaliman dan memerlukan akta undang-undang bagi melindungi haiwan-haiwan daripada terus dikasari. Contoh: • Perhambaan tidak mencerminkan nilai kemanusiaan.1) 2) Kualiti yang diterima atau ditolak bebas daripada pilihan satu individu Diterima atau ditolak berdasar satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang.

Ia adalah arbitari (tidak tertentu). .1) 2) 3) Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat masyarakat. Boleh berubah mengikut masa. keluarga boleh dibentuk tanpa pertlu melalui perkahwinan rasmi. Contoh: Di Malaysia sebuah keluarga boleh dibina hanya melalui perkahwinan rasmi. Manakala di Carlifornia. tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan.

1) 2) Nilai yang tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan bagi sebuah masyarakat. Diterims umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik dan buruk Contoh: Di Malaysia amalan bergotongroyong dikalangan masyarakat kampung semasa .

Huraikan kenapa ia berbentuk normatif atau deskriptif.Buat lima ayat yang manggambarkan pernyataan normatif dan pernyataan deskriptif berkisar tentang Multimedia College Sabah. .