Anda di halaman 1dari 1

Nama: _________________________________

Kelas

: _________________________________

Jawab soalan yang berikut.
1. Nyatakan 3 kepentingan mengamalkan sikap jujur dalam
masyarakat.
a. ............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...................................................
b. ............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...................................................
c. ............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
...................................................
2. Baca situasi tersebut dan jawab soalan tersebut.
Kesan terhadap anda:
Kesan terhadap orang lain:
1. ..................................................
1. ..................................................
.....
.....
..................................................
..................................................
.....
.....
..................................................
..................................................
.....
.....
2. ..................................................
2. ..................................................
.....
.....
..................................................
..................................................
.....
.....
..................................................
.................................................
.....
......
Adakah tindakan anda jujur? Berikan sebab.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................
Semasa membuat kutipan derma bagi membantu mangsa banjir,
seorang kawan mengajak kamu menggunakan sebahagian wang kutipan
tersebut untuk membeli makanan di kantin sekolah. Kamu tidak
bersetuju dengan cadangan tersebut.