Anda di halaman 1dari 17

NOTA ASAS KEPIMPINAN DAN PROFESIONAL GURU

BAB 1
KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION
1)

Pengenalan;
-

2)

Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan
pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.
Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi
sosial yang penting.
Ciri-ciri Profesion;

3)

Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas
untuk masyarakat dan negara.
Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa
memberi perkhidmatan.
Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas
mengikut satu tempoh masa tertentu.
Pakar dalam bidang pekerjaan .
Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas.
Mementingkan mutu perkhidmatan.
Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas.
Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan
kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli.
Mematuhi kod etika profesion
Konsep Profesional;

-

4)

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion.
Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion:
a)
penguasaan ilmu yang mendalam
b)
kecekapan dan kepakaran dalam bidang
c)
kod etika
d)
kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh
masyarakat untuk beroperasi.
Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan;

5)

Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989)
Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti
peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989).
GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

Guru Profesional;
-

Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.
Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.

Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. berpersonaliti sihat dan serba boleh. guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.- Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. - Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda . Cth: guru sandaran. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. Mempertahankan martabat profesionnya. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.1998). Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.2002). Autonomi guru adalah terhad. 6) Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. 7) Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan. Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Guru Non Profesional. Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.

weakness. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. Pada pendapat anda. Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: - 10) Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid Refleksi - Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. .1998) .8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani. opportunity. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.

Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. menilai. .Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. . Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar . .memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa .BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan.merahsiakan maklumat ikhtisas . . bertanggungjawab .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. .Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .menunjukkan cara berpakaian. guru perlu menjaga kod etika demi status.Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.Berusaha menunaikan tanggungjawab. .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. masyarakat atau negara .Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.bersikap adil terhadap pelajar .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. .Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. pertuturan dan tingkah laku . . akhlak dan maruah.Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. .Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. .Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . institusi pendidikan dengan masyarakat. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis.

Akauntabiliti terhadap profesion . .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia. .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.Memotivasikan pelajar .Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. Konsep .Kemahiran interpersonal.Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Tanggungjawab kepada profesion perguruan . . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. .Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . .Membentuk soalan penilaian. .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.kesempurnaan Nillsen 2004. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Pengurusan bilik darjah .3) Akauntabiliti Guru.Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa . . . . .Membantu rakan sejawat . akauntabiliti guru sebagai.Leslie Kaplan & William Owings (2001).Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. .Bersikap adil dengan setiap murid. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan . 4) Integriti Guru - Integriti bermaksud wholeness atau completeness. .

Kerjaya sambilan .Pengurusan kewangan 1. Fokus Etika Guru : .Kerjaya sambilan . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . .5) Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem.Guru dikawal oleh etika perguruan. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik Refleksi Kendiri - Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.Pengurusan masa . . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Kesantunan merujuk kepada tatacara. Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Penampilan guru .Berniaga di sekolah . BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Kesantunan guru . mempunyai kesantunan.Kepedulian guru .0 ISU KESANTUNAN GURU .Fokus kesantunan guru ialah : .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.

pemikiran. mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi. dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .0 ISU KEPEDULIAN GURU .a) b) - Perlakuan dalam percakapan Kawalan suara Memonopoli sidang perbualan Cakap banyak Puji diri secara langsung dan tidak Tatacara berkomunikasi Ikut norma budaya setempat.Definisi . bukan tatacara kita sahaja.Perasaan. . .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Gabungan perasaan.Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan . 2. perwakilan komposit perasaan. kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain. .

Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Apakah pelajar suka saya? .BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Peringkat cekap . .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. . konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Dikatakan pasif.Peringkat novis . Guru Mahir . konsep dan perkara asas pengajaran .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Memahami fakta.Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Peringkat mahir .Terbaik dalam bidang .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : . tak kreatif dan imaginative .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Ada kecekapan pada tahap minimum . .Peringkat Keprihatinan Diri .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Peringkat novis lanjutan .

Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Bakti disemai bukti dituai .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Keutuhan peribadi .Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Guru mengajar murid belajar : mengajar.Berkongsi visi yang sama .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . Prinsip Guru Cekap : .Mempamer kekuatan teori .Kecekapan profesionalisme .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Morality yang teguh . mempunyai mental-life yang segar.Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif Ciri guru berkesan : . Guru Cekap Menjadi guru cekap : . . kepakaran.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Penambahbaikan berterusan . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.- Menjadi teladan profesionalisme Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Profesional .Bertindak atas landasan etika kerja . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Kaya ilmu . fikiran positif.

Mahir berkomunikasi. bebas berpendirian .Berketrampilan . berpesonaliti sihat dan serba boleh. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. Guru Berintelek .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar . Guru Mahir .Kemahiran penyampaian .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam . Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. pengetahuan.Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. memartabatkan profesionnya .Kemahiran merangsang .Taat setia terhadap perkhidmatannya. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date) Guru mahir perlulah : . peribadi mulia.Dapat memberikan motivasi yang berkesan . .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Kemahiran penilaian .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu. Sahsiah guru pakar : .Sahsiah terpuji .. berimej. berwawasan .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Menampilkan watak terpuji.Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Professional dengan PNP di sekolah .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima .

Kurang mahir urus Koku .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara. Fokus isu : .Kurang teori dan amalan latihan . bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Kurang mahir urus aktiviti sukan . responsive.- Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa.Berwawasan. Potensi : . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Kurang kemahiran social .Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. proaktif. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.

Menambahbaik aktiviti P&P. berfikir. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. Penyelidik - Dapat meningkatkan kualiti P&P. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) · · · · · · · · · Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran - 3) Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. membuat penyelidikan & mencari idea baru. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. sosioemosi & kesihatan. Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. . Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. Pembimbing - 4) Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. Pengamal Reflektif 5) Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. Meningkatkan tahap profesional guru. Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.

sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. pemerhatian & temubual. Agen Sosial 7) Guru agen sosialisasi. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. toleransi dan kesabaran). persahabatan. soal selidik. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan Pengganti Ibu BapA 9) Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. ketekunan. kerjasama. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid.6) Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. toleransi dalam kalangan pelajar. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. . kemahiran dan nilai kepada murid. kerajinan. prejudis atau diskriminasi. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. Agen Perubahan 8) Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. Guru hendak peka dengan emosi. 10) Pengurus Pembelajaran - Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. Memupuk nilai persahabatan. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. nilai agama. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. Pembentuk Tingkah Laku - Guru menyampaikan nilai moral.

prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.my/?id=143) 4) KPM didokong oleh 31 Bahagian.- Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. mampu berdepan dengan perubahanperubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara carta organisasi (http://www. - Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: . berdaya tahan. 5) Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru.gov.moe. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 – bertanggungjawab dlm HEM PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum Tugas Dan Tanggungjawab Guru. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG - 2) Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah.

berintegriti dan bersungguhsungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat - Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.- jangkaan terhadap pelajar. 4) Pembelajaran Peribadi - Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat - 2) Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.e. .g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah Jangkaan terhadap diri sendiri – e.

Aktiviti Pusat Kegiatan Guru . . Antaranya amalan refleksi melalui : . . 9) Kolaborasi dan Musyawarah - Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. tindakan.and new human being emerges (Leo Buscaglia). penilaian terhadap tindakan. .Perkembangan professional on-line . .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan .Penulisan reflektif/jurnal . Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil . Pelajaran Malaysia.5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh . . Every single time you “teach” something to someone. 6) Budaya Membaca.Penyelidikann tindakan. 8) Amalan Reflektif. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. it is ingested. something is done with it. we must know it is possible.Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. . - Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.As teachers we must believe in change.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem.Portfolio pengajaran .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.Membentuk budaya reflektif. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change.

buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. Bekerja bersama-sama secara sukarela.10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: - Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: - Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik - Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. . 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber - Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi - Sebagai guru permulaan. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.