Anda di halaman 1dari 6

 Pengertian Matematik

“Queen of science” oleh Gauss (1777-1855)
Org beranggapan matematik hanyalah melibatkan nombor dan pengiraan
sahaja. Tetapi sebenarnya ia berperanan besar dalam kehidupan kita.

Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara iaitu:- .1.

pengkaji tentang corak/pola suatu Bahasa Satu Kajian Seni pengkaji tentang perhubungan dan perkaitan Berkaitan Dengan Aritmetik.  Sejarah Matematik    PERINGKAT PERTAMA ( SEBELUM 400 SM) PERINGKAT KEDUA ( 400SM – 1700 TM) PERINGKAT KETIGA ( 1700TM – 1900 TM) . Algebra. ICT Apakah peranan matematik dalam hidup anda dari perspektif diri. Trigonometri Dan Kalkulus Satu Cara Berfikir Alat/Rekreasi Dalam Kehidupan Harian  Peranan Matematik Matematik melatih akal supaya berfikir secara rasional dan logik. guru     dan sekolah. Meningkatkan keupayaan dalam penyelesian masalah.

 Nilai-nilai dalam Matematik . PERINGKAT KEEMPAT ( 1900TM – KINI)  Tokoh Matematik Tokoh Matematik Islam: Al-Khawarizmi  Thabit ibn Qurra  Al Biruni  Ibnu Sina  Ibnu Al Haytam Tokoh Matematik Barat:          Archimedes Yunani Thales Yunani Rene Descartes Perancis Phytagoras Yunani Copernicus Polandia Leonardi Da Vinci Italia Blaise Pascal Perancis Galileo Galilei Italia Gottfried Wilhelm Leibniz Jerman Isaac Newton  Sifat Matematik     Mendedahkan pola/ corak tersembunyi yang membantu manusia mengenal dunia dan persekitaran. Penyelesaian masalah Penaakulan Logik Nombor-nombor  Berperanan utama dalam pendidikan sebagai basic pengenalan kepada  teorem dan teori yang akan digunakan dalam kehidupan seharian. mencari penyelesain yang pelbagai serta memahami informasi serta teknologi dgn lebih baik. Cemerlang dalam matematik membolehkan kita mentafsir masalah dengan lebih baik.

• Untuk membentuk peribadi • Nilai afektif dalam matematik Nilai Pendidikan Umum Nilai Pendidikan Matematik • Nilai berkait dengan pengetahuan matematik Nilai matematik  Peranan Guru Matematik dalam Sains Dan Teknologi  melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran sezaman supaya pengajaran  dan pembelajarannya dengan menggunakan teknologi sentiasa berkesan memainkan peranan yang penting di dalam proses membuat. membuat visualisasi dan menjalan   komputasi menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelaja menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar . memberi peluang kepada guru untuk memilih dan mengubahsuai tatacara  proses pembelajaran mengikut pelbagai kehendak dan rentak murid-murid menggunakan teknologi untuk mempertingkatkan lagi peluang pembelajaran murid-murid dengan memilih atau membina tugasantugasan matematik yang bernas serta yang dapat mengambil kesempatan untuk mengeksploitkan apa yang dapat suatu teknologi itu buat dengan berkesan seperti dalam melukis graf. menilai serta memurnikan sesuatu sesuatu konjektur bersama-sama dengan  aspek pembelajaran dan penaakulan matematik yang lain menggalakkan murid-murid membuat konjektur yang kemudiannya diuji  dan disiasat dengan menggunakan teknologi.

  mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah .