Anda di halaman 1dari 15

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KONSTRUKTIVISME

PSV 3107

cari.PENDIDIKAN SENI VISUAL Konstruktivisme Ilmu = binaan kendiri • Berpusatkan pelajar Utamakan proses: • Pelajar perlu fikir. teroka …….. • Tingkatkan keupayaan berfikir PSV 3107 ..

PENDIDIKAN SENI VISUAL Konstruktivisme Utamakan: PROSES Teroka Konsep Istilah PSV 3107 .

PENDIDIKAN SENI VISUAL Konstruktivisme Pengetahuan dibina sendiri oleh murid secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada PSV 3107 .

Kebanyakan berpendapat setiap individu membina pengetahuan. (Mc Brien & Brandt. bukan hanya menerima pengetahuan. 1997) PSV 3107 .PENDIDIKAN SENI VISUAL Konstruktivisme Satu pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan – bagaimana manusia belajar.

Mereka mengaplikasikan kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang PSV 3107 .PENDIDIKAN SENI VISUAL Murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Justeru. Mereka akan lebih faham tentang bahan dan peristiwa tersebut. murid membina sendiri konsep dan membuat penyelesaian masalah. PSV 3107 . Ini patut digalakkan.PENDIDIKAN SENI VISUAL Penekanan diberi lebih kepada murid kerana murid yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa.

Sebaliknya setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalamannya secara terpilih. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seseorang kepada pemikiran seorang yang lain. (Nik Azis Nik Pa. 1999) PSV 3107 . Setiap individu yang memperoleh pengetahuan adalah hasil aktiviti mereka sendiri dan bukan yang diterima secara pasif daripada luar.PENDIDIKAN SENI VISUAL Konstruktivisme adalah suatu komitmen terhadap pandangan mengenai pembinaan pengetahuan.

murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru PSV 3107 . Dalam proses ini.PENDIDIKAN SENI VISUAL Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

mereka akan lebih faham dan boleh aplikasikannya dalam semua situasi PSV 3107 . jana idea dan buat keputusan Faham Oleh kerana murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru.PENDIDIKAN SENI VISUAL Berfikir Dalam proses membina pengetahuan baru. murid berfikir untuk menyelesaikan masalah.

mereka akan ingat lebih lama semua konsep Yakin Murid melalui pendekatan ini membina sendiri kefahaman mereka. Justeru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru PSV 3107 .PENDIDIKAN SENI VISUAL Ingat Oleh kerana murid terlibat secara langsung dengan aktif.

ingat. yakin dan berinteraksi dengan sihat. maka mereka akan berasa seronok belajar dalam membina pengetahuan baru PSV 3107 . mereka faham.PENDIDIKAN SENI VISUAL Kemahiran sosial Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rakan dan guru dalam membina pengetahuan baru Seronok Oleh kerana mereka terlibat secara terus.

PSV 3107 . Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid. Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. 3.PENDIDIKAN SENI VISUAL CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. 2.

PENDIDIKAN SENI VISUAL 4. Memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru. Menyokong pembelajaran secara koperatif. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. 5. 6. PSV 3107 .

PSV 3107 . Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea. Menggalakkan proses inkuiri melalui kajian dan eksperimen. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid. 9. 8.PENDIDIKAN SENI VISUAL 7.