Anda di halaman 1dari 9

PENGAJARAN BERPUSATKAN

GURU
Kaedah ini merupakan satu pendekatan
pengajaran di mana aktiviti kelas tertumpu
hanya kepada guru.
Guru mengawal keadaan & berperanan sbg
ketua.
Fokus pengajaran / aktiviti dimonopoli oleh
guru
Cth : syarahan, demonstrasi, bercerita
Menurut Brophy (1978), pendekatan ini
suatu pendekatan yang mudah dirancang
dan diurus.

Ada waktunya guru perlu


melaksanakan pengajaran
berpusatkan guru, berdasarkan
kepada ciri pelajar, suasana
persekitaran & isi kandungan
pelajaran
Penyampaian fakta secara
menghafal, bermakna pembelajaran
adalah berbentuk mengingat isi
pelajaran

Ciri ciri pengajaran berpusatkan


guru :
Guru berperanan utama
dlm proses PdP
Komunikasi sehala
Guru mengarah &
mengawal
pembelajaran
Mementingkan
pencapaian objektif
pendidikan guru
Murid pasif & mendengar
shj
Guru berkuliah

Kepimpinan bercorak
autokratik
Menekankan ujian
sumatif
Murid kurang kreatif &
tidak berinisiatif
Sifat sosial kurang
dipupuk
Murid kurang berminat
terhadap penerangan guru

Konsep Induktif
Melibatkan aktiviti mengumpul & mentafsir
maklumat kemudian membuat generalisasi &
kesimpulan.
Dapat membimbing murid memerhati, mengkaji,
mengenalpasti prinsip / fakta penting yg
terkandung dlm setiap contoh.
Pengajaran berasaskan gaya induktif adalah satu
pendekatan mengajar yang melibatkan satu proses
penaakulan yang tinggi di mana melibatkan aktiviti
mengumpul & mentafsir maklumat, kemudian
membuat generalisasi atau kesimpulan (Kamarudin
Husin & Siti Hajar, 2004)

Konsep induktif

Mempelajari sesuatu utk mendapatkan hukum


Memperkenalkan pengetahuan & beri pengalaman
Membentuk satu kesimpulan umum
Membuat satu andaian yg munasabah
Menggunakan pengantaraan deria utk mendapatkan
pengetahuan
Memberi peluang murid belajar di bawah bimbingan
guru
Menekankan penglibatan murid secara aktif
Banyak menekankan aspek lisan
Mampu mewujudkan suasana pembelajaran yg menarik
& berkesan

Kelebihan Pendekatan
Induktif
Dapat mengasah kemahiran berfikir
murid
Daya kefahaman & ingatan murid
terhadap isi pelajaran dpt
ditingkatkan
Perbincangan dpt digalakkan
Kemahiran lisan dapat disuburkan
Murid kurang bosan

Kelemahan Pendekatan Induktif


Pengajaran mengambil masa yang
panjang
Jika ramai murid, penjurusan fikiran
ke satu arah sukar dibuat
Bagi murid yang lemah, pendekatan
ini akan menimbulkan masalah

Pendekatan induktif
Proses PdP melalui kaedah induktif
Khusus Umum

Pengajaran Graviti
Contoh