Anda di halaman 1dari 3

SAINS TAHUN 5

LEMBARAN KERJA 1

TEMA

: MENYIASAT ALAM BAHAN

TAJUK

: PERUBAHAN KEADAAN BAHAN

A. Nyatakan perubahan bentuk bahan yang terlibat di dalam setiap proses


yang berikut:
Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nama Proses

Perubahan Bahan
Asal
Baru

Peleburan
Pendidihan
Penyejatan
Kondensasi
Pembekuan
Pemejalwapan

B. Berdasarkan gambar rajah yang berikut, namakan proses yang terlibat.