Anda di halaman 1dari 4

Kod Kertas

IKBN.A1.11.06.1(A)

Page 1 of 4

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA


KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

TAHAP/KATEGORI

A1

DUTI

11 PAPAN SUIS

TASK

11.06 SENGGARAAN

OBJEKTIF
PENCAPAIAN PIAWAI

PELAJAR AKAN DITUNJUKKAN DENGAN CARA-CARA UNTUK


MENJALANKAN KERJA-KERJA SENGGARAAN KEATAS
GEGANTI PERLINDUNGAN.

TAJUK

GEGANTI PERLINDUNGAN

TUJUAN

KERTAS PENERANGAN INI AKAN MENERANGKAN ;


1. Tujuan Ujian
2. Langkah-langkah Pengujian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

1.

IKBN.A1.11.06.1(A)

Page 2 of 4

Tujuan Ujian

Untuk memastikan alat perlindungan berfungsi dengan baik. Alat perlindungan didalan PSU
adalah penting untuk mengasingkan secepat mungkin bagi mengelakan ketidak stabilan dan
mengelakkan litar lain terganggu. Ianya juga untuk mengasingkan litar yang rosak sahaja.
2.

Ciri-ciri perlindungan yang baik ialah keboleharapan, kepemilihan kepantasan dan


kepekaan.

3.

Komponen perlindungan Lebihan arus ( Over Current protection)

Fius ( rewirerable , catridge, HRC)

Miniature circuit breaker ( MCB)

Molded Cage circuit breaker ( MCCB)

Time lage fuse

Oil Filled dash pot

Inverse Definite Minimum Time lag ( IDMT)

Micro processor Base relay

4.

5.

Komponen perlindungan Arus bocor kebumi ( Earth fault Leakage)

ELCB, RCCB , RCD

Earth leakage Relay ( ELR)

Earth fault Relay ( EFR)

IDMT

Microprocessor Base relay

Perlindungan Unit

Bucholz relay

Under voltage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.06.1(A)

Page 3 of 4

SENGGARAAN KEATAS GEGANTI BERLEBIHAN ARUS


Tujuan: Mempelajari satu geganti berlebihan arus jenis masa mengekor
(Time Lag) dengan ciri-ciri masa songsang (inverse time)
Teori: Rekabentuk dan prinsip kendalian
Lukisan sketmatik bagi elimen memandu untuk RIS
a.

Elektromagnet

b.

Pangsi ( pivot)

c.

Spring

d.

Piring arohan

e.

Kerangka

f.

Angker yang kekalkan ulir ( worm) termasuk dalam ruas gigi

Anda dikehendaki menguji INVERSE DEFINITE MINIMUM TIME RELAY (IDMT) bagi
pepasangan di substation IKTBN Sepang.
Ujian hanya perlu dilakukan pada geganti (relay) rosak kebumi sahaja.
Segala data dan bacaan yang diperolehi hendaklah dicatatkan di dalam lampiran ujian
berkenaan.
Anda dikehendaki menganalisa ujian yang telah dijalankan dan kesimpulan analisa tersebut
hendaklah dinyatakan didalam ruangan catatan pada bahagian bawah lampiran ujian berkenaan.
Susun atur atau langkah ujian adalah seperti berikut:
PERALATAN

GEGANTI CDG

JANGKA AMPERE

PENGIRA MASA

LEMBAR UJIAN

VARIABLE VOLTAGE ARUS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.06.1(A)

Page 4 of 4

Periksa geganti, catatkan butir-butir didalam lembaran ujian


Naikkan nilai arus hingga ceper mula gerak dan catitkan nilai itu.
Bagi sambungan yang sama, laraskan nilai kepada bacaan arus sebanyak 0.5, 0.7 dan 0.9 dan
catatkan masa kendalian geganti.
Buat sambungan yang serupa digeganti itu dan lakukan ujian terhadap untuk mencari arus
kendalian padanya.lakukan pada tiap-tiap palam.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)