Anda di halaman 1dari 7

Kod Kertas

IKBN.A1.11.05.3(A)

Page 1 of 7

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA


KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

TAHAP/KATEGORI

A1

DUTI

11 PAPAN SUIS

TASK

11.05 PENGUJIAN

OBJEKTIF
PENCAPAIAN PIAWAI

PELAJAR AKAN DITUNJUKKAN DENGAN CARA-CARA UNTUK


MENJALANKAN KERJA-KERJA PENGUJIAN TEKANAN

TAJUK

UJIAN TEKANAN

TUJUAN

KERTAS PENERANGAN INI AKAN MENERANGKAN ;


1.

Tujuan Ujian

2.

Langkah-langkah Pengujian

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11 - Penilaian Prestasi


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.05.3(A)

Page 2 of 7

TUJUAN:
Tujuan ujian Tekanan pada papan suis( PRESSURE TEST SET)
1.

Untuk menentukan perkakas suis atau radas yang diuji dapat menerima voltan biasa
normal).

2.

Ujian rintangan penebatan (IR) sahaja belum mencukupi untuk menentukan kekuatan
penebatan perkakas suis atau radas tersebut.

PRINSIP OPERASI UNTUK MENJALANKAN UJIAN TEKANAN


GAMBARAJAH BLOK

UNIT ALAT
ATUR VOLTAN

UNIT ALATUBAH
PENAIK

VOLTAN
RENDAH

BEKALAN
VOLTAN
TINGGI

UNIT PENGUBAH
(RECTIFIER)

LANGKAH KESELAMATAN SEBELUM MENJALANKAN UJIAN TEKANAN


1.

Membuat halangan dengan menggunakan tali dan letakkan tanda amaran bahaya.

2.

Semua sambungan kebumi dengan baik dan ketat dan gunakan saiz kabel
penyambungan yang sesuai.

3.

Rod discharge disetkan atau ditempatkan dengan selamat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11 - Penilaian Prestasi


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

4.

IKBN.A1.11.05.3(A)

Page 3 of 7

Unit alat-atur voltan ditempatkan pada jarak yang selamat daripada unit alat ubah
penaik.

5.

pengalir uji hidup dari unit alatubah penaik tidak disentuh kebumi atau hamper
dengan sebarang bahagian pembumian perkakas suis atau radas.

6.

bila discharge dilakukan, selepas pengujian selesai, sentuhan rod discharge dahulu,
dan barulah sambungan terus kebumi dilakukan.

7.

sebelum ujian tekanan dilakukan keatas sebarang radas , uji rintangan penebatan
radas tersebut dengan menggunakan megger 1000 volt. Bacaan rintangan
penebatan mesti lebih dari 100 Mega ohm.

UJIAN TEKANAN KEATAS OLU /HFU TERMASUK KABEL DENGAN MENGGUNAKAN

SET BAUR
I.)

SET YANG SESUAI IALAH UJIAN TEKANAN AC.

II.)

VOLTAN YANG DIBEKALKAN ADALAH 24 Kv DALAM MASA 1 MINIT.


R

UJIAN PERTAMA
FASA R DISAMBUNGKE L
FASA Y DAN B
DISAMBUNGKAN KE E DAN
KEBUMI.

SET

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11 - Penilaian Prestasi


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.05.3(A)

Page 4 of 7

UJIAN KEDUA
FASA Y DISAMBUNGKE L
FASA R DAN B
DISAMBUNGKAN KE E DAN
KEBUMI.

SET

UJIAN KETIGA
FASA B DISAMBUNGKE L
FASA R DAN Y
DISAMBUNGKAN KE E DAN
KEBUMI.

SET

UJIAN TEKANAN KEATAS OCB DENGAN MENGGUNAKAN SET BAUR


i.)

SET YANG SESUAI IALAH UJIAN TEKANAN AC.

ii.)

VOLTAN YANG DIBEKALKAN ADALAH 24 kv DALAM MASA 1


MINIT.

iii.)

KELUARKAN OCB DARI PANEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11 - Penilaian Prestasi


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.05.3(A)

Page 5 of 7

UJIAN PERTAMA
ONKAN OCB ,
SAMBUNGKAN KESEMUA
KUTUB BERSAMA-SAMA KE
L.PILIH TERMINAL YANG
SESUAI DARI BINGKAI OCB
DAN SAMBUNGKAN KE E
DAN BUMI.

SET

E
R

UJIAN KEDUA
ONKAN OCB ,
SAMBUNGANKAN FASA Y
,FASA TENGAH KE L.
SAMUNGAN FASA R DAN B
KE E DAN KEBUMI.

SET

UJIAN KETIGA
OFFKAN OCB,
SAMBUNGANKAN
KESEMUA 3 KUTUB BAGI
SEBELAH PERTAMA KE L.
SAMBUNGAKAN 3 KUTUB
SEBELAH LAGI SATU
KEBUMI.

SET

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11 - Penilaian Prestasi


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.05.3(A)

Page 6 of 7

C. UJIAN TEKANAN KEATAS KABEL TERMASUK SUIS GIAR DENGAN MENGGUNAKAN SET
BAUR.
I.)
II.)

SET YANG SESUAI IALAH UJIAN TEKANAN DC.

VOLTAN YANG DIBEKALKAN ADALAH 17.5 Kv DALAM JANGKA MASA 15

UJIAN PERTAMA
SAMBUNG PUNCA FASA R
KE L.
SAMBUNG PUNCA FASA Y
DAN B KE E DAN KEBUMI.

SET

UJIAN KEDUA
SAMBUNG PUNCA FASA Y
KE L
SAMBUNG PUNCA FASA R
DAN B KE F DAN KEBUMI.

SET

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11 - Penilaian Prestasi


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.05.3(A)

Page 7 of 7

UJIAN KETIGA
SAMBUNG PUNCA FASA B
KE L.
SAMBUNG PUNCA FASA R
DAN Y KE E DAN KEBUMI.

SET

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11 - Penilaian Prestasi


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)