Anda di halaman 1dari 2

NAMA

KELAS:
TARIKH

LEMBARAN KERJA
1. Perubahan tenaga yang berlaku bermula dari melilit getah dan melepaskannya.

RAJAH 1
2. Kenderaan bermotor seperti pada rajah 1 yang diatas akan menghasilkan tenaga
semasa bergerak. Tenaga tersebut ialah tenaga kinetik dan _______________

3. Semakin ________
bergerak.

lilitan gelung getah, semakin ________ jarak kereta pedati

4. Berdasarkan eksperimen yang telah anda jalankan, adakah panjang getah yang
diikat pada pedati mempengaruhi jarak yang dilalui oleh kereta pedati? Terangkan.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Berdasarkan eksperimen yang dijalankan, apakah faktor-faktor lain yang dapat


mempengaruhi jarak yang dilalui oleh kereta pedati?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Jika anda sedang membina model kereta pedati, apakah faktor yang dapat anda
ubah untuk dijadikan pembolehubah manipulasi (PM) untuk mengkaji jauh jarak yang
dilalui oleh kereta pedati?
Pembolehubah :`

Manipulasi : ______________________________________
Bergerak balas : ___________________________________
Dimalarkan : ______________________________________

6. Setelah anda menjalankan eksperimen di atas, anda telah mendapati kadbod


bukanlah bahan yang begitu baik untuk membina kereta pedati. Apakah bahan lain
yang dapat anda gunakan untuk membina kereta pendati selain kadbod ? Mengapa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai