Anda di halaman 1dari 3

Kod Kertas

IKBN.A1.11.04.4 (A)

Page 1 of 3

INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA


KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

TAHAP/KATEGORI

A1

DUTI

11 PAPAN SUIS

TASK

11.04 BANK KAPASITOR

OBJEKTIF
PENCAPAIAN PIAWAI

PELAJAR AKAN DITUNJUKKAN DENGAN CARA-CARA UNTUK


MENJALANKAN KERJA-KERJA SENGGARAAN KEATAS
PENGATUR FAKTUR KUASA

TAJUK

BANK KAPASITOR

TUJUAN

KERTAS PENERANGAN INI AKAN MENERANGKAN ;


1. Tujuan Ujian
2. Langkah-langkah Pengujian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.04.4 (A)

Page 2 of 3

TUJUAN UJIKAJI
Pembetulan factor kuasa adalah penting untuk mempastikan bahawa tidak ada
kejatuhan factor . Ujikaji ini adalah bertujuan untuk melatih pelatih supaya dapat
membuat bacaan factor kuasa keatas sesuatu pepasangan elektrik dan membuat
pengiraan secara manual dan menggunakan kertas monogram.Sekira nya terdapat
bacaan factor kuasa yang jatuh pelatih adalah dikehendaki untuk mengeset semula
power factor requlator supaya kedudukan bacaan factor kuasa adalah berada didalan
paras yang dibenarkan oleh pihak pembekal.
PERALATAN UNTUK MEMPERBAIKI FAKTOR KUASA
Suatu alat untuk mengatur step/perjalanan bank kapasitor. Adalah penting bagi PFR diset
untuk beroperasi selaras dengan arus bagi pengubah arus yang digunakan.
Kebanyakan PFR, pelarasan boleh diperolehi dengan menggunakan kaedah set C/K,
dimana:
C Saiz kapasitor yang disuiskan (kVAR)
K Nisbah arus pengubah antara utama dan sekunder.

Contoh:

C = 150 kVAR & K = 1000/5

C/K = 150/200
= 0.75

K = 200

Untuk mengelakkan hunting (persuisan ON & OFF berterusan bagi tingkattingkat kapasitor), had kepekaan PFR diset supaya lebih besar dari arus satu
langkah kapasitor. Kebiasaannya, PRF di setkan agar bertindak kepada
perubahan berkadar 2/3 daripada arus satu langkah kapasitor.
C/K = 2 X
P
.
3 3 X VL X K

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)

Kod Kertas

IKBN.A1.11.04.4 (A)

Page 3 of 3

DENGAN MENGGUNAKAN MONOGRAM DAN KAEDAH KIRAAN FORMULA


I. Pastikan jumlah beban yang tersambung =
II. Dapatkan bacaan factor kuasa asal dari meter power factor =
III. Tentukan factor kuasa yang hendak diperbaiki dengan mereset bacaan pada power
factor requlator =

CONTOH-CONT0H KIRAAN
Keperluan kVAR daripada Bil elektrik Bulanan
Unit yang digunakan = 49470 kwj
Faktor kuasa untuk Bulan Jun = 0.59
Jumlah jam bekerja

= 9 jam sehari , 25 hari sebulan


=

225 jam sebulan

Maka beban permintaan yang diperlukan ialah = 49470 / 225


Maka beban tersambung ialah 219.8 kw atau 220 kw.
Pembaikan factor kuasa yang diperlukan ialah 0.95
Maka dengan membuat pengiraan KVAR yang diperlukan = Kw ( Tan @1 - Tan @2)
= 200 ( 1.368 - 0.329)
= 220 x 1.039
= 229 Kvar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modul 11-Kertas Penerangan


Kursus Penjaga Jentera Elektrik A1
2004 (Versi 1)