Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN SEJARAH

BAB 7 :

SEDAKA 2014

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA

SOALAN STRUKTUR
1.

Oleh kerana perlembagaan Malaysia merupakan dokumen yang menjadi rujukan kerajaan, ia
adalah sesuatu yang luhur. Namun begitu atas tujuan tertentu, perkara-perkara dalam
perlembagaan masih boleh dipinda.

a).

Apakah yang dimaksudkan dengan keluruhan perlembagaan?

( 1 markah )
Nyatakan TIGA aspek yang terkandung dalam perlembagaan.
i.
.
ii.
.
iii.
.
( 3 markah )
Nyatakan TIGA bukti perlembagaan adalah sesuatu yang luhur.
i.
.
ii.
.
iii.
.
( 3 markah )
Berikan TIGA tujuan dilakukan pindaan terhadap perlembagaan.
i.
.
ii.
.
iii.
.
( 3 markah )

b).

c).

d).

2.

Negara Demokrasi

Pilihan Raya

Pembentukan Kerajaan

a).

Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya umum?


..
( 1 markah )

b).

Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya kecil?

( 1 markah )

c).

Nyatakan DUA fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya.


i. .
ii. .
( 2 markah )

d).

Berikan TIGA syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya.


i. ..
ii. ..
iii. ......
( 3 markah )
Nyatakan TIGA syarat untuk membolehkan seseorang itu layak mengundi dalam
pilihan raya.
i. .
ii.
iii. .
( 3 markah )

e).