Anda di halaman 1dari 4

BILANGAN 5A

: Target 9 orang, capai 5 orang berbanding 2010 4 orang


PERATUS LULUS : Target 74.07 % capai 53.7 % berbanding 2010 53.06
meningkat sebanyak 0.64 %.
BILANGAN 4A1B : 6 orang
BILANGAN 4A1C : 1 orang.
Target

BILANGAN A
Capai

2009

B.Melayu Pemahaman

30

27

24

90.74

87

89.8

B.Melayu Penulisan

21

24

11

83.33

72.2

71.4

Bahasa Inggeris

12

81.48

57.4

59.2

Matematik

15

21

12

74.07

81.5

69.4

Sains

16

12

83.33

79.6

83.7

MATAPELAJARAN

PERATUS LULUS
Target
Capai
2009

NAMA SEKOLAH:

BIL
.

PEPERIKSAAN

PKSR 2 2010
TAHUN 5

JUM
CALON
SEMU
AA

BIL.

UPSR 2011

52

Mata Pelajaran

JUM
CALON

SK SUNGAI WANGI

UPSR 2010

LULUS
ABC

SEMU
AA

LULUS
ABC

27

51,92

9.25

29

53.06

PKSR 2 2010
TAHUN 5
BIL. A

LULUS
ABC

47

90.38

41

78.84

BM
KEFAHAMAN

52

10

BM PENULISAN

52

19

B INGGERIS

52

1,89

39

75

MATEMATIK

53

9,43

31

59.61

16,9
8

41

78.84

SAINS

53

18,8
7
35,8
5

UPSR 2010
BIL. A

% LULUS
ABC

27

87

24

72.2

57.4

21

81.5

12

79.6

NAMA SEKOLAH:
DARJAH:

BIL.

PEPERIKSAAN

6
JUM
CALON

PKSR 2 2010
5
SEMUA TAHUN
LULUS
A

BIL.

UPSR 2011

Mata Pelajaran

SK SUNGAI WANGI

52

%
0

SEMUA
A

51,92

ABC
27

LULUS
ABC

SEMUA
A

LULUS
ABC

9.25

29

53.06

13,21

43

81,13

PKSR 2 2010
TAHUN 5

JUM
CALON

EXPECTED TARGET
RESULT (ETR)

UPSR 2010

UPSR 2010

BIL. A

LULUS
ABC

BIL. A

EXPECTED TARGET
RESULT (ETR)

LULUS ABC
%

BIL. A

BM KEFAHAMAN

52

10

18,87

47

90.38

27

87

32

BM PENULISAN

52

19

35,85

41

78.84

24

72.2

30

B INGGERIS

52

1,89

39

75

57.4

MATEMATIK

52

9,43

31

59.61

21

81.5

SAINS

52

16,98

41

78.84

9
20

LULUS
ABC

60,38

52

98,11

56,60

48

90,57

16,98

45

84,91

16,98

46

86,79

37,74

47

88,68

12

79.6