Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2

Mata pelajaran

: Pendidikan Seni Visual

Kelas

: Tahun 2

Masa

: 8.00 9.00 pagi

Bilangan Murid

: 24 orang

Bidang

: Membentuk dan Membuat Binaan

Tajuk

: Muka Haiwan

Aktiviti

: Topeng Muka

Pengetahuan sedia ada

: Murid-murid mengetahui kewujudan topeng muka melalui

televisyen, pengalaman sendiri dan sumber asas lain seperti buku cerita, atau
pernah mempunyai topeng muka mainan.
Hasil pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat :

1 : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses
dan teknik dalam penghasilan topeng muka.
2 : Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya.
3 : Mengetahui kewujudan topeng muka sebagai hiasan muka untuk tujuan parti dan
keramaian atau sebagai alat mainan untuk kanak-kanak.
Bahan bantu mengajar

: Papan tulis, pensel warna, magic pen (jika perlu),

gunting, getah, penebuk lubang, contoh gambar topeng muka dan contoh hasil
rekaan topeng muka yang telah siap.
Strategi pengajaran dan pembelajaran: Pendekatan Kontekstual
Menggunakan pengetahuan sedia ada seperti cerita haiwan dalam buku cerita untuk
menghasilkan topeng muka yang menarik.
Penerapan Nilai

: Bekerjasama (perbincangan secara kelas), berdisiplin

ketika guru memberi penerangan dan menghargai hasil karya seni yang dihasilkan
(apresiasi seni).

Langkah/Mas

Isi pelajaran

a
Permulaan

Doa memulakan pelajaran dan

Murid membaca doa bersama

Nilai :

pembelajaran

guru

Khusyuk

Gambar kartun & topeng muka.

1.Guru mempamerkan gambar

Nilai : Ingin

arnab dan kura-kura (cetakan

tahu,

komputer) dan contoh topeng

bekerjasama

muka.

(Perbincanga

2.Guru memainkan video aksi

n secara

arnab dan kura-kura.

kelas)

3.Guru bertanya sama ada

BBM :

murid pernah mendengar cerita

Gambar

haiwan berjudul arnab dan kura-

haiwan,

kura.

topeng muka,

(2 minit)

Set induksi

Aktiviti/ Kaedah

( 5 minit)

Catatan

4.Guru mengaitkan jawapan


murid dengan aktiviti
Langkah 1
(8 minit)

Penerangan setiap langkah.


1.Penjelasan
langkah

yang

kepada
betul

membuat topeng muka.

pembelajaran.
1.Guru menjelaskan

setiap murid-murid

bahawa

kepada Nilai : Tekun,


mereka berdisiplin.

dalam akan membuat topeng muka BBM : Contoh


bertemakan

watak

haiwan topeng muka

2.Penekanan kepada kreativiti berdasarkan cerita haiwan yang haiwan.


murid-murid membuat rekaan dipilih.
topeng muka.

2.Guru

menerangkan

bahan-

bahan yang akan digunakan dan


langkah

yang

betul

dalam

membuat topeng muka.


3.Guru

menunjukkan

contoh

hasil topeng muka yang telah


siap kepada murid-murid.

Langkah 2

1.Murid-murid mewarna muka

1.Murid diberikan helaian

BBM: Helaian

(33 minit)

haiwan.

cetakan muka haiwan.

cetakan muka

2.Murid mengaplikasikan

2.Murid-murid mewarna muka

haiwan.

kemahiran mewarna dan

haiwan.

Kemahiran :

membentuk topeng muka.

3.Murid menggunting dan

Mewarna,

menampal muka haiwan yang

menggunting

sudah diwarnakan pada kad

dan

manila.

menampal.

1.Guru memilih beberapa

Nilai : sabar,

pasangan untuk melakonkan

tekun,

watak haiwan berdasarkan hasil

bersungguh-

karya yang paling kreatif.

sungguh,

2.Murid menggunakan topeng

penghargaan

muka untuk melakonkan watak

hasil kerja

haiwan berdasarkan cerita

seni yang

arnab dan kura-kura.

dilakukan.

Langkah 3

Apresiasi hasil seni

(10 minit)

3.Guru memberi pandangan


tentang hasil persembahan
murid.
4.Penilaian ke atas hasil kerja
dan persembahan murid.
Penutup

Rumusan keseluruhan isi

-Guru membuat rumusan

Nilai :

(2 minit)

pelajaran dan bacaan doa

mengenai hasil kerja murid dan

Bersungguh-

penutup.

tajuk pembelajaran hari ini.

sungguh,

- Murid membaca doa penutup.

penghargaan
hasil kerja
seni yang
dilakukan