Anda di halaman 1dari 41

SK JALAN AIR PANAS

53200 SETAPAK, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN
BAHASA ARAB (S.K)
CERAMAH TEKNIK-TEKNIK
MENGUASAI
BAHASA ARAB

ANJURAN :
PANITIA BAHASA ARAB (S.K)

NAMA PROGRAM
CERAMAH TEKNIK-TEKNIK MENGUASAI BAHASA ARAB
MATLAMAT
Murid dapat menguasai teknik-teknik membelajari Bahasa Arab dengan

mudah

OBJEKTIF
(1) Mendedahkan murid tentang cara-cara mudah menguasai BA
(2) Murid lebih yakin lagi pada diri sendiri
TARIKH PELAKSANAAN:
12 Mac 2013 ( 1 hari)

TEMPAT :
Dewan Perdana

SASARAN :
Guru-guru BA , murid Tahun 1, 2 3, 4,5 dan 6 SK. Jalan Air Panas, Setapak

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM

PENASIHAT
Pn Faridah bt. Ahmad Zuki
PENGERUSI
Tn.Hj. Hashiki b. Hashim
PENYELARAS
Pn. Nor Azmani Hasan
SETIAUSAHA
Pn. Siti Khadijah Mohamed
AHLI JAWATANKUASA
URUSETIA
En.Muhammad Nukman
Pn. Siti Mariam Mohali
LAPORAN
Pn. Noor Hafiza bt Zainuddin
PERSIAPAN TEMPAT
En. Mohd Hisham bin Nasri
SIARAYA
En. Aidil b. Mohamad Ali
En . Ikhwan Haris
KESELAMATAN/DISIPLIN/ KEBERSIHAN
Semua guru yang mengikuti program ini terlibat
JURUGAMBAR
En. Mohd Najib b. Abd Ghani
PERSONALIA
Panitia Bahasa Arab
KOS / SUMBER :
Rm 150

TATACARA PELAKSANAAN :

AJK persiapan tempat menyediakan tempat

Guru-guru terlibat melaporkan diri.

Guru-guru dan murid-murid mendengar taklimat mengenai Ceramah


Teknik-teknik Menguasai Bahasa Arab

Menjalankan aktiviti seperti yang dirancangkan..

Pemantauan

Bersurai

Pelaporan

PENUTUP:
Adalah diharapkan ceramah

yang dirancang dan akan dilaksanakan ini,

dapat membantu murid-murid meningkatkan


Bahasa Arab.

keberkesanan dalam menguasai

Disediakan oleh,

( Pn SITI KHADIJAH MOHAMED )


Setiausaha Panitia B.Arab,
SK. Jln. Air Panas, Setapak.

Disemak oleh,

( TN.HJ HASHIKI B.HASHIM )


GPK KURIKULUM,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

Disahkan oleh,
.
( PN. FARIDAH BT. AHMAD ZUKI )
Guru Besar,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

( PN. NOR AZMANI HASAN)


Ketua Panitia BA
SK. Jln. Air Panas, Setapak

SK JALAN AIR PANAS


53200 SETAPAK, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN
BAHASA ARAB IS FUN
ANJURAN :
PANITIA BAHASA ARAB (S.K)

NAMA PROGRAM
HAYYA BIL ARABIYYAH
MATLAMAT
Menambahkan lagi bilangan murid dalam Kelas BA
OBJEKTIF
Meningkatkan lagi minat murid dalam memasuki kelas BA
TARIKH PELAKSANAAN:
23th April 2013
TEMPAT :
Dewan ,S.K Jalan Air Panas.
SASARAN :
Guru-guru BA dan murid-murid tahun 1,2,3 4,5 dan 6 SK. Jalan Air Panas, Setapak

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM


PENASIHAT
Pn Faridah bt. Ahmad Zuki
PENGERUSI
Tn.Hj. Hashiki b. Hashim
PENYELARAS
Pn Nor Azmani
SETIAUSAHA
Pn.Siti Khadijah
AHLI JAWATANKUASA
URUSETIA
En. Zaliki Ismail
Pn. Nor Fariha bt Fadzil
LAPORAN
Pn. Siti Khadijah Mohamed
PERSIAPAN TEMPAT
En. Hanapi b. Mat Zin
JURUGAMBAR
En. Mohd Najib Ghani
PERSONALIA
Panitia Bahasa Arab
KOS / SUMBER :
RM 150

TATACARA PELAKSANAAN :

AJK persiapan tempat menyediakan tempat

Guru-guru mendengar taklimat mengenai aktiviti pertandingan BC


semasa mesyuarat panitia dijalankan.

Menjalankan aktiviti seperti yg dirancangkan.

Membuat penilaian selepas aktiviti dijalankan .

Pemantauan

Pelaporan

PENUTUP:
Adalah diharapkan aktiviti yang dirancang dan akan dilaksanakan ini, dapat
membantu murid-murid meningkatkan
matapelajaran Bahasa Cina.

minat

mereka

dalam membelajari

Disediakan oleh,

( PN SITI KHADIJAH MOHAMED )


Setiausaha Panitia BA,
SK. Jln. Air Panas, Setapak.

Disemak oleh,

( TN.HJ HASHIKI B.HASHIM )


GPK KURIKULUM,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

Disahkan oleh,
.
( PN. FARIDAH BT. AHMAD ZUKI )
Guru Besar,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

( PN. NOR AZMANI HASAN)


Ketua Panitia BA
SK. Jln. Air Panas, Setapak

SK JALAN AIR PANAS


53200 SETAPAK, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN
BAHASA ARAB (S.K)
LDP-KURSUS KECEMERLANGAN
DALAM BAHASA ARAB
ANJURAN :
PANITIA BAHASA ARAB (S.K)

NAMA PROGRAM
LDP-KURSUS KECEMERLANGAN DALM BAHASA ARAB
MATLAMAT
Guru Bahasa Arab lebih mantap lagi dalam P&P
OBJEKTIF
Memastikan P&P berjalan dengan lancar dan berkesan

TARIKH PELAKSANAAN:
Hari Jumaat (Mac) 2013
TEMPAT :
Bilik Informasi
SASARAN :
Guru-guru Bahasa Arab SK. Jalan Air Panas

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM


PENASIHAT
Pn Faridah bt. Ahmad Zuki
PENGERUSI
Tn.Hj. Hashiki b. Hashim
PENYELARAS
Pn Nor Azmani
SETIAUSAHA
Pn.Siti Khdijah
AHLI JAWATANKUASA
URUSETIA
En. Muhammad Nukman
Cik Rahimah Abdul Aziz
LAPORAN
Pn siti Mariam Mohali
PERSIAPAN TEMPAT/ ALATAN/BAHAN
En.Muhammad Firdaus Salleh
KESELAMATAN/DISIPLIN/ KEBERSIHAN
Semua guru Disiplin
JURUGAMBAR
En. Zaliki b. Ismail
PERSONALIA
Panitia Bahasa Arab
KOS / SUMBER :
Rm 150

TATACARA PELAKSANAAN :

AJK persiapan tempat menyediakan tempat/ alatan/bahan

Guru-guru mendengar taklimat mengenai program LDP-Kursus


Kecemerlangan Dalam Bahasa Arab

Menjalankan aktiviti seperti yang dirancangkan.

Pemantauan

Pelaporan

PENUTUP:
Adalah diharapkan aktiviti yang dirancang dan akan dilaksanakan ini, dapat
meningkatkan lagi keberkesaan guru-guru BA dalam melakanakan P&P di dalam
kelas.

Disediakan oleh,

( Pn Siti Khadijah Mohamed )


Setiausaha Panitia BA,
SK. Jln. Air Panas, Setapak.

Disemak oleh,

( TN.HJ HASHIKI B.HASHIM )


GPK KURIKULUM,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

Disahkan oleh,
.
( PN. FARIDAH BT. AHMAD ZUKI )
Guru Besar,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

( PN. NOR AZMANI HASAN)


Ketua Panitia BA
SK. Jln. Air Panas, Setapak

SK JALAN AIR PANAS


53200 SETAPAK, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN
BAHASA ARAB (S.K)
LAWATAN KE PUSAT ISLAM
ANJURAN :
PANITIA BAHASA ARAB (S.K)

NAMA PROGRAM
LAWATAN KE PUSAT ISLAM

MATLAMAT
Murid lebih memahami tentang cara pembelajaran Bahasa Arab
OBJEKTIF
Meningkatkan lagi minat murid dan keyakinan diri dalam berkomunikasi BA
TARIKH PELAKSANAAN:
23 JUNE 2013
TEMPAT :
Pusat Islam , Kuala Lumpur
SASARAN :
Guru-guru BA dan murid-murid kelas BA SK. Jalan Air Panas

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM

PENASIHAT
Pn Faridah bt. Ahmad Zuki
PENGERUSI
Tn.Hj. Hashiki b. Hashim
PENYELARAS
Pn Nor Azmani bt Hasan
SETIAUSAHA
Pn Siti Khadijah Mohamed
AHLI JAWATANKUASA
URUSETIA
En Zaliki Ismailt
En Muhammad Nukman
LAPORAN
Cik Rahimah bt Abdul Aziz
PERSIAPAN TEMPAT/ ALATAN/BAHAN
Semua guru BA

KESELAMATAN/DISIPLIN/ KEBERSIHAN
Semua guru yang mengajar mata pelajaran BA
JURUGAMBAR
En. Mohd Najib Ghani
PERSONALIA
Panitia Bahasa Arab
KOS / SUMBER :
RM 500

TATACARA PELAKSANAAN :

AJK membuat persiapan dokumen mengenai lawatan

Guru-guru mendengar taklimat mengenai lawatan ke Pusat Islam


semasamesyuarat panitia dijalankan.

Menjalankan aktiviti seperti yg dirancangkan.

Pemantauan

Pelaporan

PENUTUP:
Adalah diharapkan aktiviti yang dirancang dan akan dilaksanakan ini, dapat
membantu murid-murid meningkatkan lagi minat mereka dlam berkomunikasi
dengan menggunakan BA

Disediakan oleh,

( PN SITI KHADIJAH )
Setiausaha Panitia BA,
SK. Jln. Air Panas, Setapak.

Disemak oleh,

( TN.HJ HASHIKI B.HASHIM )


GPK KURIKULUM,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

Disahkan oleh,
.
( PN. FARIDAH BT. AHMAD ZUKI )
Guru Besar,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

( PN NOR AZMANI HASAN)


Ketua Panitia BA
SK. Jln. Air Panas, Setapak

SK JALAN AIR PANAS


53200 SETAPAK, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN
BAHASA ARAB
PERTANDINGAN BERCERITA DAN
KALAM JAMAIE
ANJURAN :
PANITIA BAHASA ARAB (S.K)

NAMA PROGRAM
PERTANDINGAN BERCERITA DAN KALAM JAMAIE

MATLAMAT
Meningkatkan lagi minat murid dalam BA

OBJEKTIF
Memastikan murid berminat dalm berkomunikasi BA
TARIKH PELAKSANAAN:
Mei & Okt 2013
TEMPAT :
Dewan Perdana
SASARAN :
Murid-murid Kelas BC Tahun 1,2,3 4 DAN 6, SK. Jalan Air Panas

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM


PENASIHAT
Pn Faridah bt. Ahmad Zuki
PENGERUSI
Tn.Hj. Hashiki b. Hashim
PENYELARAS
Pn. Nor Azmani hasan
SETIAUSAHA
Pn.Siti Khadijah Mohamed
AHLI JAWATANKUASA
URUSETIA
En. Zaliki Ismail
En Muhammad Nukman
LAPORAN
Pn.Noor Hafiza bt. Zainuddin
PERSIAPAN TEMPAT/ ALATAN/BAHAN
Semua guru BA dan AJK Bahasa Arab

KESELAMATAN/DISIPLIN/ KEBERSIHAN
Semua guru yang mengajar mata pelajaran BA
JURUGAMBAR
En.Mohd Najib b. Abdul Ghani
PERSONALIA
Panitia Bahasa Arab
KOS / SUMBER :
RM 150

TATACARA PELAKSANAAN :

AJK persiapan tempat menyediakan tempat

Guru-guru mendengar taklimat mengenai pertandingan bercerita dan


menyanyi

Menjalankan aktiviti seperti yang dirancangkan..

Memilih pemenang pertandingan.

penyampaian hadiah

Pemantauan

Pelaporan

PENUTUP:
Adalah diharapkan aktiviti yang dirancang dan akan dilaksanakan ini, dapat
meningkatkann lagi minat murid-murid dala mempelajari Bahasa Arab

Disediakan oleh,

( PN SITI KHADIJAH )
Setiausaha Panitia BA,
SK. Jln. Air Panas, Setapak.

Disemak oleh,

( TN.HJ HASHIKI B.HASHIM )


GPK KURIKULUM,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

Disahkan oleh,
.
( PN. FARIDAH BT. AHMAD ZUKI )
Guru Besar,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

( PN. NOR AZMANI )


Ketua Panitia BA
SK. Jln. Air Panas, Setapak

SK JALAN AIR PANAS


53200 SETAPAK, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN
BAHASA ARAB (S.K)
PROGRAM MEMBACA DAN
MENULIS

ANJURAN :
PANITIA BAHASA ARAB (S.K)

NAMA PROGRAM
PERTANDINGAN MEMBACA DAN MENULIS
MATLAMAT
Meningkatkan lagi kemahiran murid dalam penulisan BA
OBJEKTIF
Memastikan murid boleh bertulisan BA dengan betul
TARIKH PELAKSANAAN
Januari-Oktober 2013

TEMPAT :
Kelas Bahasa Arab
SASARAN
Murid-murid Kelas Bahasa Arab SK. Jalan Air Panas

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM


PENASIHAT
Pn Faridah bt. Ahmad Zuki
PENGERUSI
Tn.Hj. Hashiki b. Hashim
PENYELARAS
Pn. Nor Azmani Hasan
SETIAUSAHA
Pn.Siti Khadijah
AHLI JAWATANKUASA
URUSETIA
En. Zaliki Ismali
Pn Siti Mariam Mohali
LAPORAN
Pn Noor Hafiza Zainuddin
PERSIAPAN TEMPAT/ ALATAN/BAHAN
Semua guru BA dan AJK unit-unit yang terlibat.
KESELAMATAN/DISIPLIN/ KEBERSIHAN
Semua guru yang mengajar mata pelajaran BA
JURUGAMBAR
En.Mohd Najib
PERSONALIA
Panitia Bahasa Arab
KOS / SUMBER
RM 150

TATACARA PELAKSANAAN :

AJK persiapan tempat menyediakan tempat

Guru-guru mendengar taklimat mengenai pertandingan membaca dan


menulis

Menjalankan aktiviti seperti yg dirancangkan.

Mempamerkan hasil kerja murid .

Memilih pemenang pertandingan.

penyampaian

Pemantauan

Pelaporan

PENUTUP:
Adalah diharapkan aktiviti yang dirancang dan akan dilaksanakan ini, dapat
membantu murid-murid dalam menguasai BC dan juga dapat memupuk minat lagi
dalam matapelajaran BA

Disediakan oleh,

(PN SITI KHADIJAH )


Setiausaha Panitia BA,
SK. Jln. Air Panas, Setapak.

Disemak oleh,

( TN.HJ HASHIKI B.HASHIM )


GPK KURIKULUM,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

Disahkan oleh,
.
( PN. FARIDAH BT. AHMAD ZUKI )
Guru Besar,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

( PN. NOR AZMANI)


Ketua Panitia BA
SK. Jln. Air Panas, Setapak

SK JALAN AIR PANAS


53200 SETAPAK, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN
BAHASA ARAB (S.K)
TAKLIMAT PROGRAM
MENGADAKAN KELAS BAHASA
ARAB

ANJURAN :
PANITIA BAHASA ARAB (S.K)
NAMA PROGRAM
TAKLIMAT MENGADAKAN PROGRAM KELAS BAHASA ARAB
MATLAMAT
Meningkatkan lagi kesedaran pelbagai pihak tentang BA
OBJEKTIF
Mewujudkan sikap cintai BA
TARIKH PELAKSANAAN
Feb
TEMPAT :
Dewan Perdana
SASARAN
Murid-murid ,ibu bapa dan guru BA

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM


PENASIHAT
Pn Faridah bt. Ahmad Zuki
PENGERUSI
Tn.Hj. Hashiki b. Hashim
PENYELARAS
Pn. Nor Azmani
SETIAUSAHA
Pn Siti Khadijah
AHLI JAWATANKUASA
URUSETIA
En. Muhammad Firdus
Pn Nor fariha Fadzil
LAPORAN
Pn. Siti Mariam
PERSIAPAN TEMPAT/ ALATAN/BAHAN
Semua guru BA dan AJK unit-unit yang terlibat.
KESELAMATAN/DISIPLIN/ KEBERSIHAN
Semua guru yang mengajar mata pelajaran BA
JURUGAMBAR
En.Mohd Najib
PERSONALIA
Panitia BahasaArab
KOS / SUMBER
RM 150

TATACARA PELAKSANAAN :

AJK persiapan tempat menyediakan tempat

Guru-guru mendengar taklimat mengenai taklimat mengadakan


Program Kelas Bahasa Arab

Menjalankan aktiviti seperti yg dirancangkan.

Pemantauan

Pelaporan

PENUTUP:
Adalah diharapkan aktiviti yang dirancang dan akan dilaksanakan ini, dapat
meningkatkan lagi kesedaran ibu bapa tentang program Bahasa Arab .

Disediakan oleh,

( PN SITI KHADIJAH )
Setiausaha Panitia BA,
SK. Jln. Air Panas, Setapak.

Disemak oleh,

( TN.HJ HASHIKI B.HASHIM )


GPK KURIKULUM,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

Disahkan oleh,
.
( PN. FARIDAH BT. AHMAD ZUKI )
Guru Besar,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

( PN. NOR AZMANI)


Ketua Panitia BA
SK. Jln. Air Panas, Setapak

SK JALAN AIR PANAS


53200 SETAPAK, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN
BAHASA ARAB (S.K)
PROGRAM SAYA SUKA
BAHASA ARAB

ANJURAN :
PANITIA BAHASA ARAB (S.K)
NAMA PROGRAM
PROGRAM-SAYA SUKA BAHASA ARAB
MATLAMAT
Mengurangkan peratus kepontengan murid dalam kelas BA
OBJEKTIF
Mewujudkan sikap cintai BA
TARIKH PELAKSANAAN
June 2013
TEMPAT :
Dewan Perdana
SASARAN
Murid-murid ,ibu bapa dan guru BA

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM


PENASIHAT
Pn Faridah bt. Ahmad Zuki
PENGERUSI
Tn.Hj. Hashiki b. Hashim
PENYELARAS
Pn. Nor Azmani
SETIAUSAHA
Pn Siti Khadijah
AHLI JAWATANKUASA
URUSETIA
En.Muhammad Nukman
Pn.Siti Mariam Mohali
LAPORAN
Pn.Noor Hafiza Zainuddin
PERSIAPAN TEMPAT/ ALATAN/BAHAN
Semua guru BA dan AJK unit-unit yang terlibat.
KESELAMATAN/DISIPLIN/ KEBERSIHAN
Semua guru yang mengajar mata pelajaran BA
JURUGAMBAR
En. Asman Hashimie b. Abdullah
PERSONALIA
Panitia Bahasa Arab
KOS / SUMBER
RM 150

TATACARA PELAKSANAAN :

AJK persiapan tempat menyediakan tempat

Guru-guru mendengar taklimat mengenai taklimat mengadakan


Program Kelas Bahasa Arab

Menjalankan aktiviti seperti yg dirancangkan.

Pemantauan

Pelaporan

PENUTUP:
Adalah diharapkan aktiviti yang dirancang dan akan dilaksanakan ini, dapat
meningkatkan lagi kesedaran ibu bapa tentang program Bahasa Arab .

Disediakan oleh,

(PN.SITI KHADIJAH )
Setiausaha Panitia BA,
SK. Jln. Air Panas, Setapak.

Disemak oleh,

( TN.HJ HASHIKI B.HASHIM )


GPK KURIKULUM,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

Disahkan oleh,
.
( PN. FARIDAH BT. AHMAD ZUKI )
Guru Besar,
SK. Jalan Air Panas, Setapak.

( PN. NOR AZMANI HASAN)


Ketua Panitia BA
SK. Jln. Air Panas, Setapak