Anda di halaman 1dari 2

PERATURAN PEMARKAHAN

SKALA SKOR
0 Tidak melaksanakan tugasan 1 Belum Terampil (Penguasaan Rendah) 2 Belum Terampil (Penguasaan Sederhana)
3 Belum Terampil (Penguasaan Tinggi) 4 Terampil (Menguasai) 5 Trampil tinggi (Out Standing)
PEMBER
AT

SKOR
0
HASIL KERJA (60%)
i).
Penghasilan tugasan menggunakan teknik lukisan
yang betul.
ii). Pemilihan bahan kerja yang memenuhi kehendak
tugasan
iii). Memenuhi kehendak arahan tugasan
iv). Menepati tempoh yang ditetapkan.
KREATIVITI (10%)
i).
Kesungguhan menghasilkan tugasan
ii). Penghasilan tugasan yang diluar kotak kelaziman
SAHSIAH (30%)
i).
Bertanggungjawab terhadap diri sendiri
ii). Bertanggungjawab terhadap kumpulan

MARKAH

5
3
3
3
3
12
1
1

5
5
10

ULASAN GURU :

..

SKALA SKOR
0 Tidak melaksanakan tugasan
1 Belum Terampil (Penguasaan Rendah)
2 Belum Terampil (Penguasaan Sederhana)
3 Belum Terampil (Penguasaan Tinggi)
4 Terampil (Menguasai)
5 Trampil tinggi (Out Standing)
PEMBER
AT

SKOR
0
HASIL KERJA (60%)
v). Penghasilan tugasan menggunakan teknik lukisan
yang betul.
vi). Pemilihan bahan kerja yang memenuhi kehendak
tugasan
vii). Memenuhi kehendak arahan tugasan
viii). Menepati tempoh yang ditetapkan.
KREATIVITI (10%)
iii). Kesungguhan menghasilkan tugasan
iv). Penghasilan tugasan yang diluar kotak kelaziman
SAHSIAH (30%)
iii). Bertanggungjawab terhadap diri sendiri
iv). Bertanggungjawab terhadap kumpulan

MARKAH

5
3
3
3
3
12
1
1

5
5
10

ULASAN GURU :

..