Anda di halaman 1dari 6

Pelan Strategik

SKTE 2015

BIDANG : HAL EHWAL MURID


PANITIA / KELAB / PERSATUAN : KECERIAAN DAN KEBERSIHAN
SEKOLAH

SENARAI ISU BERDASARKAN IMPAK KEPADA KEBERHASILAN MURID.

BIL

ISU BERDASARKAN
PENGUTAMAAN
Terdapat banyak ruang kosong
di dinding sekolah.

RINGKASAN
Bangunan yang baru dicat.
Meletakkan infrormasi dan maklumat yang berguna di
dinding sekolah agar dapat memberi maklumat kepada
semua warga sekolah dalam bentuk mural atau banner.

PUNCA ISU

ISU

PUNCA
1. Bangunan sekolah baru dicat.

Terdapat banyak ruang kosong di

2. Kekurangan maklumat dan informasi yang berguna di sekolah.

dinding sekolah.
3. Tidak melibatkan murid dan ibu bapa dalam mencantikkan dan
keceriaan sekolah.

HURAIAN PUNCA ISU

PUNCA ISU 1

HURAIAN
Huraian punca isu ini

Bangunan
sekolah baru

Sekolah kurang ceria dan masih banyak dinding kosong.


Huraian kesan punca ini kepada keberhasilan murid

dicat.
Kekurangan

Murid kurang mendapat maklumat dan informasi berguna kepada mereka.

maklumat dan

Fakta dan statistik yang membuktikan bahawa ini adalah satu isu

informasi yang

Murid tidak dapat mengisi masa lapang dengan membaca maklumat berguna yang
dipaparkan di dinding terutama waktu rehat.

berguna di

Jumlah murid yang menghadapi isu ini.

sekolah.

Semua murid dan guru perlu menghadapi dan berkerjasama dalam keceriaan sekolah.

INTERVENSI
PUNCA ISU 1
Bangunan sekolah baru

INTERVENSI
PROGRAM 1

dicat.
Kekurangan maklumat dan
informasi yang berguna di
sekolah.

HURAIAN INTERVENSI 1

Satu Dinding Satu Informasi

PUNCA ISU 1
Bangunan
sekolah baru
dicat.
Kekurangan
maklumat dan
informasi yang
berguna di
sekolah.

INTERVENSI
Satu Dinding
Satu Informasi

INTERVENSI
Cara intervensi yang dicadangkan menyelesaikan isu ini
Semua ahli dan staf sekolah menceriakan setiap dinding dengan
cara mural atau banner.
Penerangan Program Intervensi
Setiap warga sekolah perlu mengambil dinding di sekolah untuk
menghias dan menceriakan.
Boleh melibatkan murid dalam aktiviti persatuan dalam
meletakkan satu informasi satu dinding.
Isu Pelaksanaan Intervensi
Kerjasama dari semua pihak.
Kos perbelanjaan.
Bilangan murid yang akan mendapat manfaat daripada
program intervensi ini.
Semua warga sekolah.

KPIs INTERVENSI

MILESTONES ( PENCAPAIAN ) EVIDENCE


INTERVENSI

AKTIVITI
-

Satu Dinding
Satu
Informasi

Program
Anak Angat
Dinding

MAC

Mesyuarat
dijalankan dan
pengagihan
dinding.

JUN

1 dinding telah
diceriakan.

AUGUST

2 dinding
diceriakan
dengan
informasi

NOVEMBE
R

3 dinding
diceriakan
dengan
informasi

KPIs 2015

Maklumat yang
berguna dapat
dikongsi
bersama
dengan semua
warga sekolah
dan
masyarakat.