Anda di halaman 1dari 2

KUMPULAN 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TMK


Mata Pelajaran

: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kelas

: 4 Bestari

Bil.Murid

: 30 orang

Tema/Topik/Tajuk : Dunia Komputer/Memahami Ukuran Data/Menukar


Ukuran Data
Masa

: 10.10 11.10 pagi ( 1 jam)

Std Pembelajaran : 4.3/4.4/4.5


Objektif pembelajaran: Diakhir pembelajaran murid dapat:
1. Menukar ukuran data Kilobait (KB) ke Bait menggunakan kaedah
pengiraan.
2. Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait (KB) menggunakan
kaedah pengiraan.
3. Menukar ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB) menggunakan
kaedah pengiraan.
Aktiviti PdP:
Langkah
Pengajaran
Set Induksi
(5 minit)

Aktiviti
1. Guru menunjukkan gambar
peralatan yang digunakan untuk
menyukat berat,tinggi dan isipadu
cecair.

Bahan Bantu
Belajar
Slaid
Powerpoint

2. Menerangkan perkaitan antara alatan


tersebut dengan ukuran data di
dalam komputer.
Langkah 1
(15 minit)

1. Guru menerangkan tentang cara-cara


untuk menukar ukuran data KB ke
Bait , MB ke KB dan GB ke MB.
2. Guru memberikan contoh-contoh
pengiraan dan penukaran data.

Langkah 2

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan

Kad Imbasan
Slaid
Powerpoint

KUMPULAN 10
( 15 minit)

kecil.
2. Setiap kumpulan diberi soalan
penyelesaian masalah.
3. Murid menyelesaikan masalah secara
berkumpulan.
4. Murid membentangkan jawapan di
hadapan kelas.

Langkah 3
( 20 minit)

1. Guru mengedarkan lembaran kerja.


2. Murid dikehendaki membuat latihan
penukaran unit secara individu.
3. Membincangkan jawapan latihan.
4. Murid menyemak jawapan mereka
dan membuat pembetulan.

Penutup
(5 minit)

Lembaran
Kerja

1. Guru merumuskan isi pelajaran.


2. Murid menyanyikan lagu berkaitan
ukuran data.

EMK

: Matematik,Keusahawanan,Muzik

Nilai

: Bekerjasama/Integriti & Etika

Didik Hibur

Lembaran
Kerja

: Nyanyian

Bahan Bantu Belajar

: Slaid Powerpoint, Lembaran Kerja

Penilaian PdP
diberikan.

: Murid dapat menjawab kesemua soalan yang

Refleksi

: 25 dari 30 orang murid menguasai kemahiran.


5 dari 30 orang diberi bimbingan tentang cara menukar
unit data
dengan betul.