Anda di halaman 1dari 6

Nama:

Tingkatan:..
Latihan Ulangkaji Tingkatan 1.
1. Namakan struktur sel berdasarkan fungsinya.

1.
2.
3.

Fungsi
Mengawal semua aktiviti sel
Tempat bagi tindakbalas kimia berlaku
Mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk

4.
5.

sel
Menyerap tenaga matahari untuk fotosintesis
Melindungi dan mengekalkan bentuk sel.

Struktur sel
Nukleus

2. Labelkan sturktur sel tumbuhan dan haiwan berikut.

Sel tumbuhan

1.

Sel haiwan

Rajah di bawah menunjukkan beberapa sel dalam badan manusia.

Nama:
Tingkatan:..

Labelkan X,Y dan Z pada rajah di atas menggunakan perkataan berikut:


sel otot

sel saraf

sperma

Apakah fungsi sel X ? )


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Rajah di bawah menunjukkan organisasi sel dalam badan manusia. Apakah P dan Q ?
Organisma
Q
Organ
P
Sel

P:
Q:

1. Apakah maksud jirim?

Nama:
Tingkatan:..
_________________________________________________________________________
2. Namakan 3 keadaan jirim dan lukiskan susunan zarah didalam kotak
yang disediakan.

___________________
___________________
3. Rajah di bawah menunjukkan komposisi dan peratus udara .

0.03%%%555

78%

___________________

Z : _____________________

X : _____________________
21%
Y: _____________________

(a) Labelkan pada di atas bagi X,Y dan Z menggunakan perkataan berikut :
Nitrogen

Karbon dioksida

Oksigen

(b) Berdasarkan rajah di atas ,kandungan udara yang manakah ..


(i) diperlukan semasa respirasi
___________________________________________________________
(ii) diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan semasa fotosintesis.
___________________________________________________________

1. Rajah di bawah menunjukkan bentuk-bentuk tenaga .


Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Nama:
Tingkatan:..

(a) Pada rajah 7, labelkan bentuk-bentuk tenaga dengan perkataan beikut .


Tenaga kimia

Tenaga bunyi

Tenaga kinetik

(b) Padankan situasi dengan jenis tenaga yang diberikan seperti contoh yang diberikan
Bentuk tenaga

Situasi

Spring yang diregangkan


Tenaga kimia
Tenaga kimia

Bahan api
Tenaga elektrik
Gasing yang berpusing

Tenaga keupayaan

Kilat

Nama:
Tingkatan:..
1. Rajah di bawah merupakan beberapa organ di dalam badan manusia
X

(a) Pada rajah di atas labelkan organ tersebut :


Perut

Peparu

Jantung

(b) Padankan organ dengan system yang betul . Gariskan seperti contoh yang diberikan.
Organ

Sistem
Sistem saraf

X
Sistem pernafasan
Y
Sistem peredaran darah
Z

Sistem pencernaan

Nama:
Tingkatan:..
1. Rajah di bawah menunjukkan sebuah mikroskop.

X: ______________________
Y: ______________________
Z: ______________________

(a) Namakan bahagian berlabel X,Y dan Z menggunakan perkataan berikut :


Diafragma

Cermin

Kanta objek

(b) Berdasarkan rajah di atas, padankan X, Y dan Z dengan fungsinya. Tuliskan X, Y dan Z di dalam kotak
yang betul.
Bahagian

Fungsi
Mengawal jumlah cahaya memasuki kanta)
Membesarkan saiz spesimen.
Memantulkan cahaya kepada kanta objek

Anda mungkin juga menyukai