Anda di halaman 1dari 2

Guru Besar

SK Seri Sekamat
Batu 12 , jalan Cheras
43000 Kajang , Selangor
PERMOHONAN CUTI REHAT KHAS (CRK) GURU-GURU
Menurut Perbekalan Perengan 8
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005

1. Nama
2. Jawatan

: __________________________________ No. K/P : _____________________


: PPPS DG ______ /PPPLD DGA ______ (Guru :

___________________________ )
3. Sebab Cuti : ___________________________________________________________________
4. Tarikh mula bercuti : ______________ hingga ________________ ( Tempoh : __________
hari )

Tarikh

: ________________

_____________________________
( Tandatangan

Pemohon )

Pegawai ini layak mendapat CRK berjumlah 7 hari setahun.


Baki CRK sebelum permohonan cuti diluluskan : __________ hari.
Cuti guru ini tidak akan menggangu
Pengajaran dan pembelajaran sekolah ini

Tarikh

: ___________________

____________________________
( Tandatangan GPK )

KEPUTUSAN :
PERMOHONAN CUTI REHAT KHAS DILULUSKAN / TIDAK
DILULUSKAN

Tarikh

: ___________________

____________________________

( Tandatangan Guru
Besar )

Anda mungkin juga menyukai