Anda di halaman 1dari 26

OUM BUSINESS SCHOOL

JANUARY 2015
BBED4103
ECOMMERCE

NO. MATRIKULASI

900102135330002

NO. KAD PENGNEALAN

900102135330

NO. TELEFON

0133818074

E-MEL

www. dekhan@oum.edu.my

TUTOR NAME

BONG KIT SIANG

PUSAT PEMBELAJARAN

SIBU LEARNING CENTRE

BBED4103/201
5

ISI KANDUNGAN
BIL

TAJUK

MUKA SURAT

PENGHARGAAN

PENGENALAN

1-5

ORGANISASI PILIHAN

6-11

FAEDAH-FAEDAH EDAGANG DALAM ORGANISASI GRAINGER

12-14

II

ANALISIS-ANALISIS ORGANISASI GRAINGER B2B

15-18

PENGESYORAN UNTUK PENAMBAH BAIK ORGANISASI


GRAINGER

RUMUSAN

22

BAHAN RUJUKAN

23

19-21

PENGHARGAAN

BBED4103/201
5


Dengan Nama Allah Yang Maha pemurah Lagi Maha Mengasihani

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya telah
dapat menyiapkan tugasan pertama ini sebagaimana yang dikehendaki.
Penghargaan yang setinggi-tingginya ditujukan kepada kedua-dua orang tua dan keluarga
saya kerana telah banyak membantu dan memberi sokongan dalam menyiapkan tugasan ini dari
awal sehingga akhir. Dan juga Tutor ECommerce BONG KIT SIANG.
Kesempatan ini juga diambil untuk merakamkan rasa penghargaan kepada kakitangan
SK Abang Abdul Kadir Betong yang telah sudi membantu dan bekerjasama dalam menyiapkan
kajian ini. Juga tidak lupa kepada rakan sekerja yang banyak memberi maklumat dan sudi
berkongsi pendapat.
Penghargaan khas juga kepada teman-teman Muhammad Afiq, Hamida dan Izzatul Akma
yang banyak memberi kerjasama atas bantuan memberi maklumat serta sokongan dan katasemangat.
Semoga dengan bantuan yang telah diberikan ini akan mendapat petunjuk dan ganjaran
yang setimpalnya daripada-Nya. Sekian, terima kasih.

II

BBED4103/201
5
1.0

PENGENALAN

1.1

APA ITU ECOMMERCE?

Perdagangan elektronik, yang dikenali sebagai E-dagang atau e-Dagang, adalah perdagangan dalam
produk atau perkhidmatan yang menggunakan rangkaian komputer, seperti Internet. Perdagangan
elektronik menarik mengenai teknologi seperti perdagangan mudah alih, pemindahan dana
elektronik, pengurusan rantaian bekalan, pemasaran Internet, pemprosesan transaksi dalam talian,
pertukaran data elektronik (EDI), sistem pengurusan inventori, dan sistem pengumpulan data
automatik. Perdagangan elektronik moden biasanya menggunakan World Wide Web untuk sekurangkurangnya satu sebahagian daripada kitaran hidup urusniaga itu, walaupun ia juga boleh
menggunakan teknologi lain seperti e-mel.
Perniagaan E-dagang boleh mengambil khidmat beberapa atau semua yang berikut:

Online laman web membeli-belah untuk jualan runcit secara langsung kepada pengguna
Menyediakan atau mengambil bahagian dalam pasar dalam talian, yang memproses pihak

ketiga perniagaan-ke-pengguna atau pengguna-kepada-pengguna jualan


Perniagaan-kepada-perniagaan jual beli
Mengumpul dan menggunakan data demografi melalui kenalan web dan media sosial
Perniagaan-kepada-perniagaan pertukaran data elektronik
Pemasaran kepada pelanggan prospektif dan ditubuhkan melalui e-mel atau faks (contohnya,

dengan surat berita)


Melibatkan diri dalam pretail untuk melancarkan produk dan perkhidmatan baru.

1
1.2

PERNIAGAAN KE PERNIAGAAN/BUSINESS TO BUSINESS (B2)

BBED4103/201
5
Perniagaan ke perniagaan (B2B) e-dagang, yang memberi tumpuan kepada menjual kepada
perniagaan lain, adalah kira-kira tiga kali ganda saiz B2C e-dagang, walaupun sebahagian besar
daripada perhatian orang ramai telah memberi tumpuan kepada B2C.
Model perniagaan utama yang digunakan dalam B2B e-dagang termasuk yang berikut:

Pertukaran (hab B2B);


E-pengedar;
E-perolehan;
Pembekal perkhidmatan B2B;
Pembuat Padanan;
Maklumat media.

Mari kita lihat setiap model dalam bahagian berikut.


1.2.1

PERTUKARAN (HAB B2B)

Bursa, atau hab B2B, telah mendapat perhatian kebanyakan B2B dan pembiayaan kerana saiz
pasaran potensi mereka. Sebelum kita pergi lebih mendalam ke dalam penjelasan yang
diperuntukkan bagi pertukaran, mari kita lihat takrifan yang diberikan.
Pertukaran adalah pasaran elektronik digital bebas di mana pembekal dan pembeli komersial
boleh menjalankan urus niaga.
Bagi pembeli, hub B2B membuat ia mungkin untuk mengumpul maklumat, periksa pembekal,
mengumpul harga, dan menyimpan up-to-tarikh pada kejadian terbaru semua di satu tempat.
Penjual, di sisi lain, mendapat manfaat daripada akses diperluaskan kepada pembeli. Jumlah lebih
besar daripada bakal pembeli, lebih rendah kos jualan dan semakin tinggi peluang untuk membuat
jualan. Beberapa laman web juga telah mengalami purata pendapatan bagi setiap pembeli yang
lebih tinggi.

2
Pasar menjadikannya ketara kurang mahal dan memakan masa untuk mengenal pasti bakal
pembekal, pelanggan, dan rakan-rakan, dan untuk menjalankan perniagaan dengan satu sama lain.
Akibatnya, hub B2B boleh menurunkan kos berikut:

BBED4103/201
5

Kos produk
Kos transaksi
Kos inventori

Dua bentuk pasaran ialah : Pasaran menegak


Pasaran mendatar
1.2.2

E-PENGEDAR

Manakala hab B2B tarik bersama-sama banyak perniagaan, sehingga memungkinkan bagi mereka
untuk melakukan perniagaan dengan syarikat-syarikat lain, e-pengedar ditubuhkan oleh satu
syarikat yang memohon untuk berkhidmat banyak pelanggan. Namun, seperti hab B2B, massa
kritikal adalah satu faktor dalam e-pengedar. Dengan e-pengedar, lebih banyak produk dan
perkhidmatan syarikat membuat didapati di tapak, yang lebih menarik laman web yang adalah
untuk pelanggan yang berpotensi. Membeli belah setempat sentiasa diutamakan sebagai salah satu
boleh melawat banyak perkara atau mencari sebahagian atau produk tertentu dalam satu tapak
tunggal.
1.2.3

E-PEROLEHAN

Sebuah firma e-perolehan mencipta dan menjual pasaran digital di mana penjual dan pembeli
untuk menjalankan input tidak langsung dengan firma pendapatan untuk perkhidmatan pasaran
membuat, pengurusan rantaian bekalan dan perkhidmatan memenuhi.
Sebagai contoh, Ariba.com mewujudkan platform berasaskan web yang unik, yang dipanggil Ariba
Commerce Cloud, yang merangkumi aplikasi untuk pengurusan perbelanjaan, pengurusan
kewangan dan pengurusan kolaboratif pecutan jualan. Platform ini menghubungkan kepada lebih
daripada 300,000 perniagaan global, dan tuntutan untuk menjadi salah satu daripada komuniti
perdagangan berasaskan web terbesar di dunia.
3
1.2.4

PEMBEKAL PERKHIDMATAN B2B

BBED4103/201
5
Sama seperti e-pengedar menyediakan produk kepada syarikat-syarikat lain, pembekal
perkhidmatan B2B menjual perkhidmatan perniagaan untuk firma-firma lain. "Tradisional"
pembekal perkhidmatan B2B menawarkan setara dalam talian untuk perkhidmatan perniagaan
biasa, seperti perakaunan, perkhidmatan kewangan, pengurusan sumber manusia dan percetakan.
Pembekal perkhidmatan aplikasi adalah satu lagi jenis pembekal perkhidmatan B2B. Lihatlah di
bawah untuk mengetahui maknanya.
Seseorang pemberi perkhidmatan aplikasi (ASP) adalah sebuah syarikat yang menjual akses
kepada aplikasi perisian berasaskan Internet untuk syarikat-syarikat lain.
Bagi bagaimana B2B mendapat keuntungan, pembekal perkhidmatan B2B membuat wang melalui
cara-cara berikut:
Bagi bagaimana B2B mendapat keuntungan, pembekal perkhidmatan B2B membuat wang melalui
cara-cara berikut:

Yuran transaksi;
Bayaran berdasarkan bilangan stesen kerja yang menggunakan perkhidmatan ini;
Yuran pelesenan tahunan (kaedah yang digunakan oleh Salesforce.com)

Mereka menawarkan membeli firma kelebihan. Perkhidmatan cenderung untuk menjadi


pengetahuan intensif dan berdasarkan pekerja profesional mahal. Sistem pengurusan perisian
berasaskan komputer adalah sukar untuk membina atau untuk menyesuaikan perniagaan seseorang.
Seseorang pemberi perkhidmatan B2B seperti Salesforce.com boleh membina sistem pengurusan
tenaga untuk mencapai ekonomi skala. Jika anda ingin tahu makna istilah, rujuk di bawah.
Skala ekonomi berlaku apabila syarikat mengagihkan kos sistem yang lebih ramai pengguna. Ia
timbul apabila sistem pengeluaran kos tetap yang besar (seperti kilang-kilang atau sistem perisian)
boleh beroperasi pada kapasiti penuh dengan tiada masa melahu.
4
1.2.5

PEMBUAT PADANAN (MATCHMAKERS)

BBED4103/201
5
Matchmakers adalah syarikat-syarikat yang membuat wang dengan menghubungkan perniagaan
lain dan mengambil potongan mana-mana perniagaan yang berlaku melalui yuran transaksi atau
penggunaan satu. Mereka adalah satu bentuk broker urusniaga (salah satu model dalam B2C).
Sebagai contoh, iShip.com membantu perniagaan untuk mencari pengirim yang paling murah untuk
pakej mereka. Walaupun syarikat-syarikat lain yang menjual mahal perisian penghantaran
multicarrier, iShip membolehkan syarikat-syarikat untuk mengakses laman web percuma untuk
membandingkan Kadar daripada beberapa syarikat penerbangan utama, termasuk Federal Express,
Airborne, dan Amerika Syarikat Perkhidmatan Pos. Apabila syarikat telah terletak pengirim yang
paling murah untuk pakej tertentu, ia membayar iShip bayaran untuk meneruskan dengan
penghantaran.
1.2.6

INFO MEDIA (Infomediary)

INFO MEDIA jangka pada asalnya dicipta oleh Hagel dan Rayport (1997) untuk menggambarkan
generasi baru syarikat yang akan bertindak sebagai pentadbir, agen, broker dan maklumat
pelanggan dan pemasaran kepada perniagaan bagi pihak pengguna, dan melindungi privasi mereka
pada masa yang sama .
Info media berorientasikan Penjual boleh dikelaskan kepada dua subkategori asas:

Broker penonton

Broker penonton menangkap maklumat mengenai pelanggan dan menggunakannya untuk


membantu pengiklan mencapai penonton yang paling sesuai untuk iklan mereka. Satu contoh yang
utama adalah DoubleClick.

Penjana utama

Penjana Lead mengumpul data pelanggan, yang mereka kemudian membuat profil dan pilihan
pelanggan. Mereka vendor kemudian langsung produk dan perkhidmatan yang sesuai dengan profil
pelanggan ini kepada pelanggan. Sebagai contoh, AutoByTel mengendalikan rangkaian kebangsaan
peniaga auto kepadanya pengguna web yang disebut dalam pulangan untuk bayaran per arahan.
5
2.0

ORGANISASI PILIHAN

BBED4103/201
5
W. W. GRAINGER
(http://www.grainger.com/)
2.1

MAKLUMAT SYARIKAT

W.W. Grainger, Inc., 2012 dengan jualan sebanyak $ 9 bilion, adalah Amerika Utara pembekal
terkemuka luas talian penyelenggaraan, pembaikan dan operasi (MRO) produk, dengan kehadiran
global yang berkembang.
Grainger adalah pengedar perniagaan-ke-perniagaan (B2B) produk yang digunakan untuk
menyenggara, membaiki atau mengendalikan kemudahan. Berjuta-juta perniagaan dan institusi di
seluruh dunia bergantung kepada Grainger untuk pam, motor, alat tangan, bekalan jaga rumah,
pengikat dan banyak lagi. Pelanggan-pelanggan ini mewakili kutipan industri yang luas termasuk
penjagaan kesihatan, pembuatan, kerajaan dan hospitaliti. Mereka membuat pesanan melalui
telefon, di cawangan tempatan, talian, melalui faks dan menggunakan peranti mudah alih. Lebih
daripada 4,000 pengeluar membekalkan Grainger dengan lebih daripada 1 juta produk yang
disimpan di cawangan Grainger dan pusat-pusat pengedaran atau diperoleh melalui rangkaian
pembekal.
2.2

LOGO/ALAMAT

6
2.3

KATEGORI PRODUK

BBED4103/201
5
Grainger adalah sebuah pembekal terkemuka bagi bekalan perindustrian yang berkualiti tinggi di
seluruh dunia. Kami membawa jenama anda percayai, bersama-sama dengan alternatif wang
penjimatan untuk disesuaikan dengan mana-mana bajet. Kami menambah produk baru hampir
setiap hari untuk memastikan kami menawarkan yang terkini, produk-produk berkualiti tinggi.
Kami juga menyediakan perkhidmatan produk seperti naik taraf lampu, lampu pengurusan projek,
perkhidmatan kitar semula berbahaya, penyimpanan peralatan / pemasangan dan perkhidmatan
keselamatan, bersama-sama dengan sumber produk khusus untuk banyak keperluan yang paling
mendesak operasi anda.
Antaranya ialah :

Rajah 1

BBED4103/201
5

Rajah 2

2.4

VISI

Untuk menjadi peneraju dalam pengedaran penyelenggaraan, pembaikan dan bekalan operasi dan
maklumat yang berkaitan dengan perdagangan, industri, kontraktor dan pelanggan institusi.
Beroperasi dengan standard moral, etika dan undang-undang tertinggi.
Komited kepada:

Perkhidmatan terbaik dan kepuasan untuk setiap pelanggan kami


Pengaturan saling adil, bertanggungjawab dan berfaedah dengan setiap pembekal kami
Keadilan, kemuliaan, hormat dan peluang yang sama untuk semua pekerja tanpa mengira
jantina, umur, bangsa atau negara asal
Profesionalisme dalam semua aspek operasi perniagaan kami

8
Beroperasi untuk jangka panjang yang berkualiti manakala pertumbuhan:

BBED4103/201
5

Mengekalkan dasar kewangan yang kukuh dan konservatif


Mencapai kadar yang menarik pulangan untuk pemegang saham kami melalui peningkatan
yang berterusan dalam pendapatan ekonomi

Untuk memupuk persekitaran kerja yang menggalakkan:

Integriti yang tinggi


Standard yang tinggi
Inisiatif dan kreativiti
Hormat dan prihatin terhadap orang lain sebagai individu
Kesetiaan
Pembelajaran yang berterusan dan penambahbaikan proses perniagaan

Untuk menjadi warga korporat yang baik dalam masyarakat di mana kami beroperasi.

2.5

MISI

Untuk meningkatkan kedudukan kepimpinan Grainger melalui mencerminkan kepelbagaian yang


kompleks daripada pelanggan global kami beroperasi. Untuk memupuk dan memanfaatkan tenaga
kerja yang pelbagai dan bersatu dan tempat kerja di mana orang yang paling berbakat dan terlibat
boleh membawa seluruh diri mereka untuk bekerja dan mampu untuk mendapatkan ia dilakukan.

9
2.6

MAKLUMAT KEWANGAN

BBED4103/201
5

2.7

LEMBAGA PENGARAH

Brian P. Anderson
Former Executive Vice President and
Chief Financial Ofcer, OfceMax
Incorporated, Itasca, Ill.(1, 2,* )
Wilbur H. Gantz
President and Chief Executive Ofcer,
PathoCapital LLC, Northbrook, Ill.(1, 2)
V. Ann Hailey
President, Chief Executive Ofcer
and Chief Financial Ofcer,
Famous Yard Sale, Inc., New Albany, Ohio(1,* 2)
William K. Hall
Founding Partner, Procyon Advisors LLP,
Skokie, Ill.(1, 2)
10
Stuart L. Levenick
Group President, Caterpillar Inc.,
Peoria, Ill.(2, 3*)

BBED4103/201
5

John W. McCarter, Jr.


President Emeritus of the Field Museum
of Natural History, Chicago, Ill.(2, 3)
Neil S. Novich
Former Chairman, President and
Chief Executive Ofcer, Ryerson Inc.,
Chicago, Ill.(2, 3)
Michael J. Roberts
Former Global President and COO of
McDonalds Corporation,
CEO of LYFE Kitchen, Chicago, Ill. (2, 3)
Gary L. Rogers
Former Vice Chairman,General Electric Company, Faireld, (1, 2)
James T. Ryan
Chairman, President and
Chief Executive Ofcer, W.W. Graing
E. Scott Santi
President and Chief Executive OfcIllinois Tool Works Inc., Glenview, Ill.(1, 2)
James D. Slavik
Chairman, Mark IV Capital, Inc.,
Newport Beach, Calif.(2, 3)

11
3.0

FAEDAH-FAEDAH EDAGANG DALAM ORGANISASI GRAINGER

3.1

FAEDAH E-DAGANG

3.1.1

Faedah Dari Sudut Peniaga

BBED4103/201
5
(a)

Kos Rendah
Dengan menggunakan e-dagang, dapat menghapuskan atau mengurangkan kos sewaan
gudang, insuran, sewaan, kawalan serta lain-lain kos yang berkait dengan kos penyimpanan
dalam transaksi pemindahan barangan atau perkhidmatan berlaku.

(b)

Hubungan Terus Dengan Pelanggan


Peniaga dapat berhubung terus dengan pelanggan bukan sekadar mendapat maklumat balas
secara terus tanpa melibatkan pihak ketiga tetapi juga cepat dan secara talian terus(on-line).
Dengan itu dapat membaiki segala kelemahan dengan segera. Ini mempercepatkan dalam
melakukan perubahan terhadap polisi dan strategi.

(c)

Memudahkan Melakukan Perubahan


Perubahan dari segi bentuk pengiklanan, harga serta lain-lain perkara yang bagi
menyesuaikan dengan keluaran baru yang bersesuaian dengan keadaan semasa dapat serta
memenuhi kehendak pelanggan, mudah dan cepat sampai ke sasaran.

(d)

Kawasan Pemasaran Yang Luas


Melalui e-dagang yang menggunakan internet, peluang untuk mengiklan dan memasarkan
barangan atau perkhidmatan tanpa sempadan dapat dilakukan.

12
3.1.2

Faedah Dari Sudut Pengguna

(a)

Banyak Pilihan

BBED4103/201
5
Pengguna mempunyai banyak pilihan dan dapat membuat perbandingan daripada segi harga,
kualiti dan juga perkhidmatan. Dengan itu pelanggan dapat membuat pilihan yang tepat dan
dapat memenuhi kehendak mereka pada kadar yang lebih tinggi.
(b)

Menjimatkan Masa
Pembelian melalui e-dagang dapat menjimatkan masa, perjalanan serta dapat menganalisis
barangan atau perkhidmatan dengan tidak perlu membuat pergi ke kedai atau kilang
berkenaan, Cuma sekadar membuat rayauan di internet dan seterusnya membuat pesanan
jika perlu.

(c)

Tiada Kos Tambahan


Pembeli dapat terus membeli dengan pembekal dan tiada atau mengurangkan melibatkan
orang tengah. Ketiadaan penglibatan orang tengah pastinya tidak akan menyebabkan tambah
kos atau komisen serta upah tambah yang terlibat.

(d)

Membuat Perbandingan Lebih Tepat


Pembeli dapat membuat perbandingan harga atau perubahan spesifikasi dengan cepat dan
dapat mengelakkan daripada dieksplotasikan oleh penjual berkait dengan permainan harga
murah dengan mengurangkan item pada tawaran terdahulu. Ini dapat dibuat perbandingan
jika tawaran terdahulu telah di simpan (save) terlebih dahulu.

13
3.2

FAEDAH E-DAGANG DALAM ORGAISASI GRAINGER

BBED4103/201
5
Grainger telah menjadi perintis dalam perniagaan-ke-perniagaan e-dagang, melancarkan laman
web Grainger.com pada tahun 1995 dan menjadi salah satu daripada perniagaan-ke-perniagaan
syarikat pertama yang menjalankan jualan melalui Internet pada tahun 1996. Hari ini, e-dagang
menyumbang lebih daripada 30 peratus daripada jualan syarikat, atau $ 2.7 dalam 2012.
Antara kebaikan dalam organisasi ini ialah:

Auto-Pesanan Semula
Perkhidmatan kecemasan
Cari MRO
Grainger Lampu Perkhidmatan
Pengurusan Inventori - KeepStock
Pembaikan dan Penggantian Perlindungan
Penyelesaian membeli online (khidmat pelanggan)
Perkhidmatan Produk
Perkhidmatan keselamatan

14
4.0

ANALISIS-ANALISIS ORGANISASI GRAINGER B2B

4.1

REKA BENTUK LAMAN WEB (http://www.grainger.com/)

BBED4103/201
5

Rajah 1.0 : Muka depan laman web GRAINGER

Rajah 1.2 : Muka depan laman web GRAINGER


15
4.2

PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

BBED4103/201
5

Rajah 2.1 BULK ORDER PAD


Setelah membuat pemilihan barang keperluan yang di inginkan pelanggan hendaklah menekan
BULK ORDER PAD untuk membeli dan jumlah barangan yang diperlukan.

Rajah 2.2 : Antara banrangan ditawarkan dan harga.


Gambar rajah 2.2 menunjukkan antara barangan yang ditawarkan kepada pelaggan. Pada bahagia
kiri pula merupakan harga dan jenama barangan yang di inginkan oleh pelanggan.
16

BBED4103/201
5

Rajah 2.3 : Barangan yang dipilih dan harga


4.3

MODEL PERNIAGAAN

17
4.4

CAPAIAN GLOBAL

BBED4103/201
5
Syarikat ini terus mengembangkan rangkaian pengedaran untuk lebih banyak pasaran di seluruh
dunia untuk mendapatkan produk yang pelanggan perlukan dengan cepat dan mudah. Selain laman
web, Grainger khidmat kepada pelanggan di seluruh dunia dengan cawangan tempatan, pusat
eksport dan wakil jualan yang berdedikasi.
Antara pusat eksport dan wakil jualan syarikat Grainger ialah :

Nort America
Central America
South America
Europe
Africa
Middle East
Asia Pacific
Caribbean

18
5.0

PENGESYORAN UNTUK PENAMBAH BAIK ORGANISASI GRAINGER

Mempelbagaikan Pilihan Produk

BBED4103/201
5
Ada beberapa cara untuk meningkatkan pelbagai produk yang ditawarkan di laman web.
Menganalisa

semula

produk-produk

yang

laris

sepanjang

musim

percutian

dan

memperkenalkan produk yang hampir sama dengan produk tersebut ke pasaran. Selain dari itu,
juga boleh meningkatkan kepelbagaian produk di kedai online. dengan memperkenalkan
produk-produk yang unik. Ini akan mempamerkan kelainan kedai anda berbanding pesaingpesaing anda yang lain. Untuk melakukan tugasan ini, anda seharusnya menjalankan kaji selidik
terhadap pelanggan-pelanggan anda untuk mengetahui produk apakah yang mereka inginkan.
Mengembangkan Penambahan Perniagaan Ke Pasaran Asing
Mengembangkan perniagaan ke pasaran asing boleh membantu untuk menjana keuntungan
tambahan hanya dengan pelaburan yang kecil. Sekiranya sebelum ini anda hanya mengambil
tempahan hanya dari seluruh Malaysia, mulakan langkah anda untuk menjual produk anda di
peringkat antarabangsa. Anda boleh mensasarkan negara-negara yang tertentu dengan mencipta
produk-produk jualan yang bersesuaian dengan citarasa masyarakat setempat. Sebagai
pelaburan, anda boleh mengklasifikasikan laman web anda mengikut pasaran tempatan dengan
cara menggunakan bahasa dan nilai matawang tempatan sebagai medium perhubungan melalui
kedai online anda.
Meningkatkan Pengalaman Pelanggan
Sukar bagi kita untuk mengukur dan menilai pengalaman pelanggan kita. Tetapi kita perlu
sentiasa memantau pengalaman pelanggan ini kerana ianya akan membuahkan hasil perniagaan
yang menguntungkan. Untuk menilai pengalaman pelanggan anda ini, jalankan satu kaji selidik
untuk memeriksa kepuasan pelanggan apabila melayari kedai online anda. Anda juga boleh
menggunakan perunding untuk menjalankan kaji selidik ini.
19
Hasil daripada kaji selidik ini boleh digunakan untuk anda meningkatkan lagi pengalaman
pelanggan anda selain meningkatkan juga keuntungan anda. Apabila pelanggan melawati
laman web anda berasa selesa dan berpuas hati terhadap servis dan produk yang anda
tawarkan kepada mereka.

BBED4103/201
5

Melancarkan Saluran Jualan Baru


Salah satu faktor perniagaan secara online dapat berkembang dengan pesat adalah kerana
pengenalan pelbagai cara untuk menjual produk. Sekiranya laman web anda tidak
memperkenalkan kaedah-kaedah lain bagi tujuan jual beli, ini mungkin akan merugikan anda.
Salah satu kaedah penjualan terbaru yang diperkenalkan melalui ecommerce ini adalah
perniagaan menerusi peranti mudah alih, atau dikenali sebagai mobile commerce. Mobile
commerce ini mampu untuk menjana keuntungan yang lebih dengan pelaburan yang sedikit.
Jualan perniagaan kepada perniagaan atau Busines-to-Business (b2b) juga adalah salah satu
saluran perniagaan yang anda boleh di lancarkan. Perniagaan ini memerlukan anda untuk
menawarkan ciri-ciri baru di dalam perniagaan anda seperti:
a) Bahagian produk yang dicari dan muat naik
b) Kuota /saham
c) Mengintegrasi sistem perolehan
Berkolaborasi Dengan Laman Yang Lain
Laman web anda akan menjana keuntungan tambahan sekiranya anda berkolaborasi dengan
peniaga online yang lain dengan cara saling menjual produk sesama sendiri di laman web
masing-masing. Sebagai contohnya, sekiranya anda menjual perabot rumah, anda boleh
bekerjasama dengan peniaga yang menjual produk hiasan dalaman rumah. Ini akan
meningkatkan hasil jualan rakan kongsi anda dan akan memberikan anda keuntungan melalui
hasil komisyen daripada jualan tersebut. Selain itu, rakan kongsi anda juga boleh
mempromosikan produk jualan barangan anda di laman web perniagaan mereka dan ini akan
meningkatkan hasil jualan anda.
20
Menaikkan Harga Barangan
Untuk kepastian, anda tidak boleh menaikkan harga barangan dengan begitu kerap. Walaupun,
ini adalah cara yang paling mudah untuk mendapat lebih banyak wang. Sebaik-baiknya anda

BBED4103/201
5
seharusnya membandingkan harga jualan barangan anda dengan pesaing-pesaing anda terlebih
dahulu sebelum anda menentukan samada boleh atau tidak untuk anda menaikkan harga
barangan tersebut. Seterusnya apa yang anda boleh lakukan adalah untuk memastikan samada
pembeli boleh bertoleransi atau tidak terhadap kenaikan harga barangan tersebut, sekiranya
anda memaklumkan akan hal kenaikan harga barangan tersebut kepada mereka terlebih dahulu.
Sebagai peniaga, anda juga perlu mengetahui bahawa peningkatan harga yang kecil sekalipun
akan membawa pertambahan terhadap keuntungan hasil jualan anda. Anda mungkin akan
mengalami sedikit rintangan sekiranya anda melakukan pertukaran harga secara kerap di kedai
online atau sekiranya anda hanya menjual satu jenis produk sahaja.
Tingkatkan Pemasaran Anda
Anda perlu sentiasa meningkatkan usaha pemasaran anda, baik untuk produk atau laman web anda.
Sebagai langkah permulaan, cari maklumat mengenai strategi-strategi yang boleh digunakan untuk
mendapatkan pulangan daripada hasil pelaburan anda. Selain dari itu, langkah-langkah dibawah
juga boleh digunakan untuk meningkatkan usaha pemasaran perniagaan anda:
Loyalty program.
Ganjaran kepada pelanggan yang setia menggunakan produk anda.
Tawaran Untuk Pelanggan Baru.
Hantar emel kepada pelanggan-pelanggan yang belum pernah melayari laman web anda.
Sertakan maklumat mengenai kempen jualan anda serta tawaran-tawaran yang akan mereka
peroleh.
Facebook.
Gunakan Facebook sebagai medium perantaraan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda.
hal ini kerana, Facebook sudah terbukti mudah bagi anda untuk menjalinkan rangkaian serta
memperluaskan promosi jualan barangan anda.
21
6.0

RUMUSAN
Kejayaan e-dagang memerlukan gabungan perkongsian diantara swasta dan sektor awam.

Dalam kaitan ini sektor awam perlu menjadi peneraju dengan mengelakan kekeliruan, pertentangan
di antara beberapa agensi kerajaan serta berhati-hati supaya tidak timbul pertelingahan daripada
sudut kewibaan (authority). Kepesatan dalam meningkatkan infrastruktur komunikasi dalam bidang

BBED4103/201
5
teknologi maklumat akan mempengaruhi kelajuan penerapan e-dagang bagi sesebuah negara.
Malaysia sudah pun menuju ke arah itu dengan projek Lebuhraya Multimedia. Dengan itu dijangka
urusniaga melalui e-dagang akan menjadi satu budaya urusniaga yang menggalakan dalam masa
yang terdekat.
Contoh dari e-commerce dapat berupa pembelian barang elektronik, buku, pakaian, tas, jam
dan kebutuhan tersier lainnya yang dilakukan secara online dimana pihak penjual dan pembeli tidak
harus bertemu secara langsung.
Perdagangan e-dagang mempunyai peluang yang sangat besar di dalam kegiatan atau
urusan perniagaan di dalam Global kini. Disamping itu juga memperkenalkan cara dan gaya baru
dalam urusniaga. Oleh yang demikian peniaga harus bersedia dan merangka polisi dan strategi bagi
memasuki pasaran baru dengan e-dagang.

22
7.0

BAHAN RUJUKAN

Oum Module,
BBED4103, E-COMMERCE.
https://ferdhysetiadi.wordpress.com/e-commerce-dan-e-bisnis/e-comerce/contoh/

BBED4103/201
5
http://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce
http://ms.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik
https://econsultancy.com/blog/65259-which-b2b-ecommerce-sites-are-getting-it-right-here-s-15-ofthe-best/
http://experiencedone.com/diversity/vision.php
http://www.grainger.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/W._W._Grainger

23