Anda di halaman 1dari 1

JPPH/T/1A/VIS(Pindaan 1/2002)

M/S: 1 / 1
BUTIR-BUTIR JUAL BELI/NILAIAN UNTUK
TANAH PERTANIAN/TANAH POTENSI/TANAH KOSONG
SEPERTI PADA 27/03/2014
Cawangan : MUAR
No Kait :

02141221

Pegawai Kendali :

(a) Jenis Lot/No.Lot


(b) Mukim/Bdr/Sek
(c) Daerah
(d) Alamat/Nama Jalan
(e) Skim Perumahan
(f) No. RSS/Pelan

(1)
a. LOT 2451
b. BANDAR MAHARANI
c. MUAR
d. LOT 2451 OFF JLN LAMA
e. JLN LAMA
f. 31CIII/4 / B-1

NUR IZZATI BINTI ABDUL RAHMAN

Hakmilik
(a) Jenis
(b) Nombor
(c) Kategori
Kegunaan Tanah
(d) Pegangan
(e) Syarat
(f) Sekatan
(g) Klasifikasi Tanah
(2)
a. GRN
b. 13810

Jawatan : PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN

(a) Balasan (B)


(b) Nilaian (N)
(c) Bahagian
(d) Maksud
(e) Komen

Tarikh
Nilaian

Luas Tanah/
Bangunan
(hek/mp)

Analisis
(RM sehek/smp)
(a) Balasan (B)
(b) Nilaian (N)

(5)

(6)

(4)

(3)
07/04/1989

a. RM
0(B)
b. RM
75,000(N)
c. 77/308

c. TIADA KATEGORI
d. KEKAL
e. TIADA

d. HARTA PUSAKA KECIL

f. TIADA

e.

3895.1 MP

g.

Kedudukan

Lapisan Kedua

Jalan Masuk

JALAN TANAH SEMPIT

Bentuk

Penjual

Pembeli

:
:

Jenis Tanaman :
Bangunan

TANAH PEMBANGUNAN

Hubungan

Perancangan

PERUMAHAN

Rupa Bumi

Catatan

AWANG BIN BACHIK

EMPAT SEGI BUJUR

TIADA

RATA

: LOT TUNGGAL
TIDAK DILAWAT PERIKSA
PERBANDINGAN BERDASARKAN :
1. LOT 1991 TELAH DINILAI PD 15.06.1990 @ RM88/- SMP (B) -JLN LAMA
2. LOT 3384 TELAH DINILAI PD 12.12.1990 @ RM86/- SMP (B) -JLN LAMA
3. LOT 1899 TELAH DINILAI PD 24.01.1991 @ RM77/- SMP (B) -JLN LAMA
SETELAH DIBUAT PELARASAN DICADG NILAI TANAH RM77/- SMP
LAPOR NILAIAN RM75,000/- UTK 77/308 BHGN

a.

.00(B)

b.

77.00(N)