Anda di halaman 1dari 1

PENGENALAN

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap falsafah Pendidikan Islam, konsep


Pendidikan Islam, sejarah Pendidikan Islam, kurikulum Pendidikan Islam, pentaksiran dan
penilaian Pendidikan Islam

Hasil Pembelajaran

1. Menghuraikan Falsafah Pendidikan Islam dan sejarah perkembangan Pendidikan


Islam dengan mengambil ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan
tanggungjawab. (1.1)
2. Menganalisis konsep Pendidikan Islam bagi melahirkan komitmen kepada
kecemerlangan, akuantabiliti integriti, bertanggungjawab dan empati untuk
melaksanakan tugas. (2.1, 4.2)
3. Menganalisis dan menterjemah kandungan kurikulum Pendidikan Islam KBSM. (2.3)
4.

Menganalisis

konsep pentaksiran dan penilaian dalam Pendidikan Islam.

(2.3)

viii