Anda di halaman 1dari 20

1.

SENI HALUS
TAJUK : LUKISAN
Objektif :
Pada akhir P&P, pelajar dapat:
1. menghasilkan semula lukisan di bawah dengan teknik-teknik yang
betul.

TEKNIK TITIK

TEKNIK GORESAN

TEKNIK GOSOK

TEKNIK GARISAN ZIG-ZAG

(B3D1E1, B3D2E1)

2. SENI HALUS
TAJUK : LUKISAN
Objektif :
Pada akhir P&P, pelajar dapat:

1. Hasilkan lukisan di bawah dengan menggunakan dua media yang


sesuai.

(B3D1E1, B3D2E1)

3. SENI HALUS
TAJUK : LUKISAN
Objektif :
Pada akhir P&P, pelajar dapat:
3. menghasilkan semula lukisan di bawah dengan mengaplikasi Asas
Senireka berdasarkan lakaran idea dengan memberi penekanan kepada
kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan
imbangan.
Aktiviti :
1. Pelajar dikehendaki meniru dan melukis semula gambar tersebut
menggunakan pensil.
Berdasarkan gambar di bawah, hasilkan sebuah lukisan melalui proses peniruan
semula dengan memberi penekanan kepada kadar banding, hubung kait
kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan.

(B4D1E1, B4D2E1, B4D3E1, B4D3E2)

4. SENI HALUS
TAJUK : LUKISAN
Objektif :
Pada akhir P&P, pelajar dapat:
1. Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul
dalam penghasilan karya seni halus.
Aktiviti :
1. Pelajar dikehendaki mengamati, meneroka dan mengenalpasti lukisan
untuk memilih media yang bersesuaian seperti media pensil warna,
crayon, soft pastel atau pen dan memilih teknik lukisan yang betul
seperti lakaran, titik, garisan selari, garisan menyilang, gosokan,
lorekan atau campuran.
2. Gunakan media yang sesuai dan teknik yang betul.
Berdasarkan gambar di bawah, anda dikehendaki melukis semula gambar
tersebut dan mengenalpasti media dan teknik lukisan yang anda ingin gunakan
untuk menghasilkan karya seni halus.

(B4D1E1, B4D2E1, B4D3E1, B4D3E2)

5. SENI HALUS
TAJUK : LUKISAN
Objektif :
Pada akhir P&P, pelajar dapat:
1. Mempamerkan hasil karya dan mengamalkan nilai kendiri yang baik
semasa menghasilkan karya lukisan.
Aktiviti :
1. Pelajar mempamerkan dan bercerita tentang karya lukisan yang
dihasilkan dengan baik.
Berdasarkan karya lukisan yang dihasilkan pada (B4D2E1), anda diminta
mempamerkan dan bercerita tentang karya tersebut secara ringkas.

(B4D1E1, B4D2E1, B4D3E1, B4D3E2)

6. SENI HALUS
TAJUK : LUKISAN
Objektif :
Pada akhir P&P pelajar akan dapat:
Menghasilkan karya lukisan The Starry Night hasil karya Van Gogh
menggunakan 2 media kering.
Penghasilan lukisan perlu menekankan jalinan pada karya.
Instrumen

The Starry Night hasil karya Van Gogh


(B4D1E1, B4D2E1, B4D3E1, B4D3E2)

7. SENI HALUS

TAJUK : LUKISAN
Objektif :
Pada akhir P&P pelajar akan dapat:
Hasilkan sebuah bingkai gambar dengan lukisan motif bunga lili. penerapan
unsur seni jalinan dan warna perlu dalam penghasilan lukisan. Bingkai gambar
anda hendaklah mempunyai kadar banding, perspektif dan imbangan.
Instrumen

Gubahan bunga lili


(B5D1E1, B5D2E1, B5D3E1, B5D3E2, B5D4E1)
B5D1E1
- Pelajar dapat aplikasi unsur seni, rupa, garisan, warna, ruang, jalinan dan
bentuk pada motif bunga.
- Pelajar dapat aplikasi prinsip seni, imbangan, kontra dan lain-lain pada
bingkai.
CONTOH:

foto

B5D2E1
-

Media pensil, pen, krayon, charcoal dan soft pastel.

Lorek, gores, titik dan lain-lain.


Lakaran idea dan susun atur.
Lakaran bingkai.

B5D3E1
-

Pelajar menghasilkan lukisan mengikut langkah-langkah secara sistematik


dan baik.
Contoh:
o Langkah 1
Pilih objek yang sesuai dan menarik.
o

Langkah 2
Tentukan sudut pandangan, mengambil kira komposisi, perspektif,
ton, bentuk,
Ruang dan bayangan.

Langkah 3
Pilih media yang sesuai dengan pilihan kertas.

Langkah 4
Lukis lakaran kasar objek.

Langkah 5
Lakarkan garisan objek. Lakaran ton nipis dan lakarkan sedikit
bayangan cahaya.

Langkah 6
Gunakan teknik yang sesuai untuk menunjukkan kesan cahaya,
bentuk dan ruang serta bayangan.

Langkah 7
Peringkat menyempurnakan objek yang dilukis. Perincikan bahagianbahagian objek yang dijadikan fokus supaya membentuk jalinan dan
ton yang baik dan lebih berkesan.

Langkah 8
Menggunakan bahan pemati warna (fixative).

Langkah 9
Lengkapkan dengan pembingkai dengan kertas keras.

B5D3E2
- Dalam proses penghasilan, pelajar menghargai alam ciptaan tuhan dengan
menjaga dan tidak mencacatkan subjek matter yang diberi.
- Penambahan unsur-unsur alam lain seperti serangga dan sebagainya.
B5D4E1
- Mempamerkan dan menerangkan karyanya.

8. SENI HALUS
TAJUK : LUKISAN

Objektif :
Pada akhir P&P pelajar akan dapat:
Menghasilkan lukisan dasar laut pada pinggan polistrin menggunakan media
campuran. Lukisan perlu menekankan prinsip imbangan.
Contoh

(B5D1E1, B5D2E1, B5D3E1, B5D3E2, B5D4E1)

9. SENI HALUS
TAJUK : CATAN
Objektif :

Pada akhir P&P pelajar akan dapat:


Menghasilkan catan yang menggambarkan beberapa ekor ayam di halaman
rumah. Catan hendaklah menekankan prinsip imbangan dan mempunyai
perspektif. Catan perlu menggunakan media cat air
Contoh

(B5D1E2, B5D2E2, B5D3E2, B5D3E2, B5D4E2)

9. SENI HALUS
TAJUK : CATAN
Objektif :
Pada akhir P&P pelajar akan dapat:

Menghasilkan catan yang menggambarkan objek still life. Catan hendaklah


menekankan komposisi dan mempunyai perspektif. Catan perlu menggunakan
media poster
Instrumen:

(B5D1E2, B5D2E2, B5D3E2, B5D3E2, B5D4E2)

10.
SENI HALUS
TAJUK : Catan Cat Air - Teknik Mewarna Buah-buahan .
Objektif :
Pada akhir P&P pelajar akan dapat:

- menghasilkan karya seni halus yang kreatif.


- mengaplikasi Asas Seni Reka dalam karya.

EVIDENS

Langkah 1

membuat lakaran dengan pensel di atas


kertas
berdasarkan idea serta tema dan tajuk.

Setelah lakaran dibuat pilih warna yang


sesuai untuk
diwarnakan.

Langkah 2
-

Warnakan terlebih dahulu bahagian latar dan objek.


Gunakan warna yang muda dan cair.

Langkah 3
-

Warnakan bahagian depan dengan warna yang lebih


pekat. Gunakan berus yang bersaiz sederhana.

Langkah 4
-

Gunakan berus yang bersaiz kecil dan sederhana untuk


proses memperincikan jalinan pada objek-objek yang
dilukis. Biarkan gubahan kering sepenuhnya.

Langkah 5

Basahkan berus dan warnakan objek yang dijadikan


fokus dengan lebih teliti. Warnakan secara bertindih
dengan ton yang semakin gelap.

Perkemaskan kesan jalinan.

Kekalkan keadan harmoni, kontra dan penegasan

pada
objek yang dijadikan fokus.

BAND 6

B3D1E2
B6D2E2

TAJUK:

Seni Halus
Catan Cat Air - Teknik Mewarna Buah-buahan .

DESKRIPTOR:
EVIDENS

Pada akhir P&P, pelajar akan dapat:


mengaplikasikan media dan teknik dalam catan.

Media:
- Pewarna atau pigmen dalam bentuk kek
atau
tiub.
- Pengilat: gam arab.
- Bahantara: air
- Alat: berus jenis lembut pelbagai saiz,
palet,
bekas air untuk bancuhan warna, kertas
cat
air jalinan kasar atau kertas katrij tebal.
Teknik basah atas kering digunakan.

Teknik Basah Atas kering


-

Cat Air dicairkan dan disapukan ke atas permukaan kertas atau lapisan
warna kering untuk kesan lutsinar.
Cat air perlu dibancuh dengan air yang banyak untuk menimbulkan kesan
basah.

BAND 6
B6D5E2

TAJUK:

Seni Halus
Catan Cat Air - Teknik Mewarna Buah-buahan .

DESKRIPTOR:

EVIDENS

1.

B3D2E2

Pada akhir P&P, pelajar akan dapat:


- Menjadi pembimbing rakan sebaya
- membuat apresiasi karya.

Pelajar dapat membantu rakan dengan memberi penerangan tentang


cara dan teknik melukis dan mewarna yang betul.

2.

Pelajar dapat membimbing rakan dengan membuat ton warna yang


menarik dan kreatif.

3.

Pelajar boleh membuat apresiasi dalam catan.

Irama
Garisan-garisan yang disusun dengan teliti mampu menghasilkan irama
dalam karya.
* Garisan-garisan pada straw dan bakul.

Komposisi
Susunan bentuk dalam sesuatu ruang.
* buah tembikai disudut paling belakang, buah-buah yang lebih kecil
disusun
di bahagian hadapan.
* komposisi buah-buahan adalah imbangan simeteri.

Sapuan
Sapuan warna dimulakan dengan lapisan warna yang nipis dan ditindih
berperingkat dengan ton yang semakin gelap.

Warna
Warna Terang
* kemarahan atau kegembiraan.
Warna Lembut

ketenangan dan keamanan

Subjek
Catan dihasilkan secara realistik.

BAND 6
B3D1E1

TAJUK:

Seni Halus
Lukisan Oil Pastel Teknik Mewarna Alat Pertukangan

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pada akhir P&P, pelajar akan dapat:


-

menghasilkan lukisan yang kreatif.

mengaplikasi Asas Seni Reka dalam lukisan.

Langkah 1

Lukis lakaran kasar objek berdasarkan idea


dan tema yang diberi.
Pemilihan warna yang sesuai untuk
digunakan.

Langkah 2
-

Langkah 3

Warnakan terlebih dahulu objek di ruang


belakang.

Warnakan bahagian depan dengan warna yang


lebih
pekat.

Langkah 4
-

warna bahagian
menggunakan warna

latar dengan
yang lebih lembut.

Langkah 5
- Warnakan secara bertindih dengan ton yang
semakin gelap.
-

Perkemaskan kesan jalinan.

- Kekalkan keadan harmoni, kontra dan


penegasan
pada objek yang dijadikan fokus.

BAND 6
B3D1E1

BAND 6
B3D2E1

TAJUK:

Seni Halus
Lukisan Oil Pastel Teknik Mewarna Alat Pertukangan

.
DESKRIPTOR:
-

Pada akhir P&P, pelajar akan dapat:


mengaplikasikan media dan teknik dalam lukisan.

EVIDENS

Media
-

Oil Pastel.
Pelajar dapat menguasai penggunaan oil pastel dengan menghasilkan ton
warna yang menarik.

Liquid Paper
Pelajar menggunakan liquid paper pada akhir penghasilan karya bagi
menimbulkan
kesan garisan pada ruang belakang.
Teknik Campuran.
- Pelajar menggabungkan teknik tonal iaitu penggunaan oil pastel dan unsure
seni
garisan dalam lukisan yang dihasilkan.
BAND 6
BAND 6

B3D2E1

B6D3E1

TAJUK:

Seni Halus
Lukisan Oil Pastel Teknik Mewarna Alat Pertukangan

DESKRIPTOR:
EVIDENS

Pada akhir P&P, pelajar akan dapat:


- mempamer dan membuat apresiasi karya.

4.

Catan

dibingkaikan dan

dipamerkan.
5.

Pelajar membuat

apresiasi dalam

catan.

Irama
Garisan-garisan yang disusun dengan teliti mampu menghasilkan irama
dalam karya.

Komposisi
Susunan bentuk dalam sesuatu ruang.

Warna
Warna Terang
* kemarahan atau kegembiraan.
Warna Lembut
* ketenangan dan keamanan

Subjek
Catan dihasilkan secara realistik.
BAND 6
B6D4E1

TAJUK:

Seni Halus
Lukisan Oil Pastel Teknik Mewarna Alat Pertukangan

DESKRIPTOR:
EVIDENS

Pada akhir P&P, pelajar akan dapat:


- menyediakan portfolio hasil karya.

1.

Pelajar boleh membukukan proses-proses penghasilan karya dengan cara


mengambil gambar dan sebagainya.

2.

Pengetahuan asas sebelum melukis dicatatkan.


Contoh ; Nisbah Keemasan serta Memahami Kesan Cahaya, Bayang dan
Bentuk.

BAND 6
B6D5E1
TAJUK :

Seni Halus

Lukisan Oil Pastel Teknik Mewarna Alat Pertukangan

DESKRIPTOR:

EVIDENS

Pada akhir P&P, pelajar akan dapat:


- mengamalkan nilai-nilai yang baik semasa proses
penghasilan karya.

1. Pelajar dapat membantu rakan dengan memberi penerangan tentang cara


dan teknik
melukis dan mewarna yang betul.
2. Pelajar dapat membimbing rakan dengan membuat ton warna yang menarik
dan
kreatif.
3. Pelajar menjaga kebersihan diri dan tempat pembelajaran.
4. Kekemasan diberi penekanan kepada penggunaan oil pastel dan karya yang
dibingkaikan.