Anda di halaman 1dari 13

PEMIMPIN

Seseorang individu yang boleh


membimbing dan memimpin ,
memberi arah , mempengaruhi
sikap dan tingkahlaku orang lain
ke arah mencapai matlamat
organisasi @ persatuan

KEPIMPINAN
Sebagai satu seni keupayaan @
kebolehan seseorang dalam memimpin
, menguasai , mempengaruhi dan
menggerakkan sumber ,alat dan ahliahli untuk berusaha secara sukarela @
berbuat sesuatu untuk mencapai
matlamat @ tujuan yang dipersetujui.

MATLAMAT

Melahirkan pengawas yang


cekap , dinamik dan berwibawa
Mencapai visi , misi sekolah.
Mengharumkan nama baik @ imej
sekolah.

PENAMPILAN DIRI

Senyuman
Emosi yang baik
Pakaian kemas
Berdiri , duduk & gaya berjalan
dgn.betul
.

CIRI-CIRI PENGAWAS

Berilmu- sanggup belajar sepanjang hayat


Beriman & bertaqwa
Berhemah tinggi @ berakhlak mulia
Bersugguh-sungguh-kerja sampai habis
Produktif & cemerlang
Berperancangan
Ikhlas & amanah
Proaktif & bermotivasi tinggi
Pengurusan masa
Mengenal diri

TINGKAHLAKU AGRESIF

Melanggar hak orang lain & ambil


kesempatan atas orang lain.
Mungkin mencapai tujuan ,tetapi
merugikan orang lain.
Mewujudkan peseteruan & hina
orang lain

TINGKAH LAKU ASERTIF

Membenarkan orang lain habis bercakap


sebelum menyampuk
Cuba memahami perasaan orang lain.
Tidak berubah fikiran@pendapat sekiranya
bukti-bukti jelas.
Pengkongsian pendapat /pandangan secara
berterus terang & rasional
Konsep menang-menang @ beri kepuasan
kepada kedua-dua pihak

CIRI-CIRI KEPIMPINAN

Adil meletak sesuatu pada hak


Bermatlamat-Ada sasaran @halatuju
Pandai bergaul & berkomunikasi
Tegas & asertif
Budaya perkongsian
Wujud rasa kasih mesra
Sedia terima teguran
Keputusan yang tepat
Beretika & berperaturan

HASIL KERJA

-Unik & kreatif


-Berkesan dan Memberi kepuasan
& capai objektif
-Berkualiti

GAYA KEPIMPINAN
AUTOKRATIK

Meletakkan kekuasaan di tangannya


Merupakan orang paling berkuasa
Lebih suka memerintah
Keputusannya adalah terbaik & betul
Ahli tidak diberi peluang
Menggunakan paksaan@ancaman
Hubungan terlalu formal

KEPIMPINAN DEMOKRATIK

-Ketua &ahli saling hormat,bekerjasama&


bertanggungjawab
-peluang ahli memberi pandangan
-Ketua sedia terima teguran
-Ahli laksanakan tanggungjawab tanpa
paksaan
-Matlamat & pembahagian tugas jelas
-Setiap ahli dihargai & dihormati

PEMBINAAN PASUKAN

Proses dimana setiap individu


membantu, bekerjasama diantara
satu sama lain dalam usaha
berkongsi matlamat dan
berkomunikasi secara terbuka
sesama sendiri.

KEPENTINGAN
PEMBENTUKAN PASUKAN

-Berusaha kearah matlamat dan objektif


yang sama
-Berkongsi kegagalan dan kemenangan.
-bekerjasama dan komited.
-Peranan setiap ahli diketahui.
-Peningkatan Kepercayaan.
-Misi.
-Kejayaan bersama.