Anda di halaman 1dari 11

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 1

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM


Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia
berdasarkan al-Quran dan al-Sunah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM


Setelah mempelajari Pendidikan Islam Bersepadu Sekolah Menengah murid dapat:
1.

Membaca ayat-ayat terpilih daripada al-Quran dengan betul, fasih, mahir dan bertajwid untuk memperkukuhkan minat dan amalan
membaca al-Quran.

2.

Menghafaz ayat-ayat al-Quran yang terpilih untuk menambah bacaan dalam solat dan amalan ibadah harian.

3.

Memahami maksud beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang dipelajari serta menghayati pengajarannya sebagai sumber hukum dan
panduan mukmin.

4.

Memantap keyakinan pegangan akidah Islamiah serta menghidupkan konsep tauhid secara sedar dalam keseluruhan amalan dan
menjadi benteng keagamaan.

5.

Memperkukuh dan mempertingkat amalan ibadat-ibadat Fardu Ain serta memahami sumbangan Fardu Kifayah sebagai kewajipan
umat Islam menyumbang kepada kemajuan hidup di dunia dan di akhirat.

6.

Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah nabawiyah, khulafa al-Rashidin dan tokoh-tokoh Islam sebagai asas
pembentukan dan pembangunan insan yang cinta dan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa dan negara.

7.

Berakhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni sebagai tonggak budaya bangsa yang bermaruah.

8.

Membaca dan menulis jawi melalui penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam sebagai warisan amalan
budaya bangsa akan terus diperkukuhkan.

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas
dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis
jawi.

Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas
dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis
jawi.

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan
hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun
Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis
pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam,
adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis
pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam,
adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati
akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan
adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BIDANG/TAJUK

BAND

TILAWAH AL-QURAN
Bacaan
Surah al-Baqarah
ayat 1 286.

Menyebut potongan ayat mengikut bacaan contoh.

Membaca potongan ayat dengan bimbingan.

Membaca potongan ayat tanpa bimbingan.

Membaca potongan ayat dengan pemerhatian khusus kepada hukum nun sakinah
dan tanwin dengan betul.

Membaca potongan ayat dengan betul, bertajwid dan lancar.

Membaca potongan ayat dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih.

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

DESKRIPTOR

BIDANG/TAJUK

BAND

DESKRIPTOR

TILAWAH AL-QURAN

Menyatakan tajuk bagi ayat kefahaman tertentu.

Kefahaman bahagian
kandungan ayat -ayat
surah al-Baqarah :

Menyatakan maksud ayat secara ringkas.

Menjelaskan isi kandungan ayat secara ringkas.

Menerangkan isi kandungan ayat secara terperinci.

Menghuraikan pengajaran ayat yang dipelajari dengan betul.

Mengamalkan isi kandungan dan pengajaran ayat secara istiqamah.

ayat 1 5
ayat 34 - 37
ayat 83
ayat 155 - 156
ayat 168
ayat 201
ayat 219
ayat 255
ayat 256
ayat 284 286

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BIDANG/TAJUK
HADIS
Kefahaman bahagian
hadis:
Asas Pengenalan
Hadis.
Hadis 1- Galakan
Menuntut Ilmu
Hadis 2
Panduan Hidup
Mukmin

BAND

DESKRIPTOR

Menyatakan pengertian hadis, hadis sebagai sumber hukum dan perbezaan alQuran dan hadis.

Menyatakan contoh hadis al-aqwal dan al-afal serta syarat perawi hadis.

Menjelaskan isi kandungan hadis tertentu secara ringkas.

Menjelaskan isi kandungan hadis tertentu secara menyeluruh.

Menyatakan pengajaran hadis tertentu secara umum.

Menerangkan semula isi kandungan dan pengajaran hadis tertentu secara


terperinci.

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BIDANG/TAJUK
TILAWAH AL-QURAN
Hafazan surah
al-Baqarah:
ayat 1 5
ayat 201
ayat 255
ayat 256
ayat 284 286

BAND

DESKRIPTOR

Menghafaz potongan ayat dengan bimbingan.

Menghafaz potongan ayat secara terhenti-henti.

Menghafaz potongan ayat dengan betul.

Menghafaz 3 potongan ayat dengan betul dan bertajwid.

Menghafaz 4 potongan ayat dengan betul, bertajwid dan lancar.

Menghafaz semua potongan ayat dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih.

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BIDANG/TAJUK
ULUM SYARIAH

BAND

DESKRIPTOR

Menyatakan pengertian akidah, rukun iman, rukun Islam dan sumber utama akidah Islamiah.

Menyatakan aspek akidah , tujuan mempelajari ilmu akidah dan sifat-sifat orang beriman.

Menjelaskan perkara-perkara yang memantapkan akidah berdasarkan ilmu yang dipelajari.

Melakukan perkara-perkara yang memantapkan akidah berdasarkan ilmu yang dipelajari dengan
beradab.

Melakukan perkara-perkara yang memantapkan akidah berdasarkan ilmu yang dipelajari secara
istiqamah.

Melakukan perkara-perkara yang memantapkan akidah berdasarkan ilmu yang dipelajari secara
istiqamah dan boleh dicontohi.

Aqidah

1. Konsep Akidah
2. Asas-Asas
Akidah Islamiah
3. Akidah
Berteraskan
Rukun Iman
4. Konsep Mukmin
dan Muslim
5. Dalil Kewujudan
Allah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BIDANG/TAJUK
ULUM SYARIAH

DESKRIPTOR

Menyebut contoh fardu ain dan fardu kifayah, bersuci dan solat.

Memahami konsep fardu ain dan fardu kifayah, bersuci dan solat.

Melaksanakan amalan bersuci dan solat.

Melaksanakan amalan bersuci dan solat dengan beradab.

Melaksanakan amalan bersuci dan solat dengan beradab dan secara berterusan.

Melaksanakan amalan bersuci dan solat dengan beradab, berterusan dan boleh dicontohi.

Ibadah

-Konsep fardhu ain dan


fardhu kifayah
-Bersuci Asas
Kebersihan
1. Konsep bersuci
2. Bersuci daripada
najis
3. Istinjak
4. Wuduk
5. Mandi
6. Tayammum
7. Sertu dan Samak
-Solat
1.
2.
3.
4.

BAND

Solat fardu
Solat berjemaah
Solat Jumaat
Solat Sunat
Rawatib dan
Tahiyatul Masjid

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BIDANG/TAJUK
ULUM SYARIAH

Sirah Nabawiyah
dan Tamadun Islam
1. Masyarakat Arab
Sebelum dan
Selepas
Kelahiran
Rasulullah
2. Riwayat hidup
Rasulullah
3. Perjuangan Nabi
Muhammad
S.A.W di Mekah
4. Strategi
perjuangan
Rasulullah S.A.W
5. Hijrah Rasulullah
S.A.W ke
Madinah

BAND

DESKRIPTOR

Menyatakan riwayat hidup dan perjuangan Rasulullah SAW secara ringkas.

Menjelaskan pengertian jahiliah dan keadaan masyarakat Arab secara ringkas.

Menerangkan strategi perjuangan Rasulullah SAW di Mekah serta menyatakan sifat peribadi tokoh-tokoh
Islam.

Mengambil iktibar peristiwa hijrah Rasulullah SAW serta sumbangan dan pengorbanan tokoh-tokoh
Islam.

Mencontohi dan mengambil iktibar daripada sifat dan amalan Rasulullah SAW dan tokoh-tokoh Islam.

Mencontohi dan mengambil iktibar daripada sifat dan amalan Rasulullah SAW dan tokoh-tokoh Islam
secara istiqamah.

Keunggulan Tokohtokoh Islam


1. Abu Bakar asSiddiq
2. Saiyidatina
Khadijah
3. Sumaiyah
Bilal bin Rabah

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

10

BIDANG/TAJUK
ULUM SYARIAH

Adab dan akhlak


Islamiah
1. Adab Menjaga
Fitrah Lelaki dan
Perempuan
2. Adab Berkawan
3. Adab Dengan Ibu
Bapa
4. Adab Bergaul
dengan Keluarga
5. Adab Berguru
6. Adab Menuntut
Ilmu
7. Adab Menjaga
Harta Sekolah
8. Adab Membaca
Al-Quran

BAND

DESKRIPTOR

Menyatakan contoh-contoh adab dengan betul.

Menjelaskan cara-cara beradab dengan betul.

Menjelaskan kelebihan beradab dengan betul dan sesuai.

Mengamalkan adab-adab dengan betul.

Mengamalkan adab-adab dengan betul dan istiqamah.

Mengamalkan adab-adab dengan betul dan istiqamah serta boleh dicontohi.

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

11

Anda mungkin juga menyukai