Anda di halaman 1dari 7

KUMPULAN 8

NOR AZIRA BT ABD WAHAB (sk sijangkang)


SANTHI ANNMALAI (sjk(t)tumbuk)
WAN ROSLIZA BT WAN ISMAIL (sktpg)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIDKAN SENI VISUAL TAHUN 4.


Kelas

: Tahun 4 Bijak

Masa

: ( 60 minit )

Minggu : 1

Bidang : Membuat corak dan rekaan


Tajuk : Baju bercorak

Tema : Objek buatan manusia


Aktiviti : Cetakan
2.1 Persepsi Estetik.

2.3Ekspresi Kreatif
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.4Apresiasi Seni
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.1.1 Unsur seni


2.1.1.1 Rupa - organik atau
geometrik
2.1.1.2 Warna sekunder dan
tertier
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra - warna
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan
susunan bercorak

Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat cetakan.
2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya.
3. Menghasilkan cetakan yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan.
4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
1. Guru menunjukkan contoh baju yang bercorak yang terhasil daripada teknik cetakan.
2. Guru menunjuk alatan untuk menghasilkan cetakan dan menunjukkan cara untuk menghasilkan cetakan.
3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru.
4. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya mereka.
Keusahawanan, kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni.
Contoh : hasil karya, contoh baju bercorak cetakan.
Media : kertas lukisan, cat air, berus lukisan, kadbod bergelugur dan bahan lain yang sesuai.
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti melukis gambar berdasarkan empat standard kandungan.

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran
:
Aktiviti P & P
EMK
Bahan Bantu Belajar

:
:

Penilaian P & P

:
:

Refleksi

2.2. Aplikasi Seni

2.2.1 Mengenal dan


menyatakan jenis-jenis media
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2 Mengetahui penggunaan
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan lukisan.
2.2.2.1 Teknik cetakan blok.

Pada akhir pembelajaran :


.... orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 3 orang murid yang tidak mencapai objektif akan
diberikan bimbingan khas sebelum sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIDKAN SENI VISUAL TAHUN 4.


Kelas

: Tahun 4 Bijak

Masa

: ( 60 minit )

Minggu : 1

Bidang : Membuat corak dan rekaan


Tajuk : Baju bercorak

Tema : Objek buatan manusia


Aktiviti : cetakan
2.2 Persepsi Estetik.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa - organik atau
geometrik
2.1.1.2 Warna sekunder dan
tertier
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra - warna
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan
susunan bercorak.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat cetakan.
2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya.

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran
:
Aktiviti P & P

EMK
Bahan Bantu Belajar

:
:

Penilaian P & P

:
:

Refleksi

2.2. Aplikasi Seni

2.2.1 Mengenal dan


menyatakan jenis-jenis media
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2 Mengetahui penggunaan
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan lukisan.
2.2.2.1 Teknik cetakan blok.

1. Guru menunjukkan contoh baju yang bercorak yang terhasil daripada teknik cetakan.
2. Guru menunjuk alatan untuk menghasilkan cetakan dan menunjukkan cara untuk menghasilkan
cetakan.
3. Murid melakar bentuk geometri di atas kadbod bergelugor.
Keusahawanan, kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni.
Contoh : hasil karya, contoh baju bercorak cetakan.
Media : kertas lukisan, cat air, berus lukisan, kadbod bergelugur dan bahan lain yang sesuai.
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti melukis gambar berdasarkan dua standard kandungan.
Pada akhir pembelajaran :
30 orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan dan 5 orang murid yang tidak mencapai objektif
akan diberikan bimbingan pada sesi pembelajaran akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIDKAN SENI VISUAL TAHUN 4.


Kelas

: Tahun 4 Bijak

Masa

: ( 60 minit )

Minggu : 2

Bidang : Membuat corak dan rekaan


Tajuk : Baju bercorak

Tema : Objek buatan manusia


Aktiviti : cetakan
2.3Ekspresi Kreatif
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

:
Standard Pembelajaran

:
Objektif Pembelajaran
:
Aktiviti P & P
EMK
Bahan Bantu Belajar

:
:

Penilaian P & P

:
:

Refleksi

2.4Apresiasi Seni
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Menghasilkan lukisan yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan.
2. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
1. Guru mengulas kembali pelajaran lepas.
2. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru.
3. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya mereka.
Keusahawanan, kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni.
Contoh : hasil karya, contoh baju bercorak cetakan.
Media : kertas lukisan, cat air, berus lukisan, kadbod bergelugor dan bahan lain yang sesuai.
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti melukis gambar berdasarkan empat standard kandungan.
Pada akhir pembelajaran :
35 orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan .

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

PERSEPSI ESTETIK

Guru menunjukkan contoh-contoh baju yang bercorak yang terhasil daripada


teknik cetakan.
Guru memperkenalkan susunan bercorak yang menggunakan teknik cetakan.
Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.

APLIKASI SENI

Guru memperkenalkan media yang digunakan.


Guru menunjuk cara menghasilkan corak yang tersusun menggunakan teknik
cetakan.
Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan.

EKAPRESI KREATIF

Murid melakar dan menggunting rupa geometri mudah di atas kadbod


bergelugor untuk
dijadikan blok cetakan.
Murid menyapu warna pada blok cetakan.
Murid mencetak mengikut susunan bercorak berdasarkan kreativiti.

APRESIASI SENI

Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.


Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.
Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIDKAN SENI VISUAL TAHUN 4.


Kelas : Tahun 4 Bijak
Bidang : Membuat corak dan rekaan
Tajuk : Baju bercorak

Masa : ( 60 minit )
Tema : Objek buatan manusia
Aktiviti : cetakan
2.3Ekspresi Kreatif

Minggu : 2

2.4Apresiasi Seni

:
Standard Pembelajaran

:
Objektif Pembelajaran
:
Aktiviti P & P
EMK
Bahan Bantu Belajar

:
:

Penilaian P & P

:
:

Refleksi

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


3. Menghasilkan lukisan yang menarik dengan menggunakan bahan yang disediakan.
4. Dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
4. Guru mengulas kembali pelajaran lepas.
5. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru.
6. Murid mempamerkan dan menyatakan hasil karya mereka.
Keusahawanan, kreativiti, TMK dan nilai murni.
Contoh : hasil karya, contoh baju bercorak cetakan.
Media : kertas lukisan, cat air, berus lukisan, kadbod bergelugor dan bahan lain yang sesuai.
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti melukis gambar berdasarkan dua standard kandungan.
Pada akhir pembelajaran :
35 orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan .

Anda mungkin juga menyukai