Anda di halaman 1dari 5

1 | LINUS 2.

12 KONSTRUK NUMERASI PROGRAM LINUS ( MEMBACA )

Konstruk 1 : Keupayaan pranombor dan mengenal angka.

Arahan kepada Guru


Minta murid menyebut angka-angka yang ditunjukkan.

Konstruk 2 : Keupayaan membilang.

Arahan kepada Guru


Sediakan 8 batang pen.
Minta murid ambil 4 batang.

Minta murid ambil 3 batang lagi.

Dza/linus/sktj/2014

2 | LINUS 2.0

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor.


Arahan kepada Guru

Sediakan 3 keping gambar aiskrim.


Sediakan kad angka 3,6,7.
Rujuk lampiran 1.
Minta murid memadankan kad
gambar dengan kad angka.

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi.


Arahan kepada Guru.
Sediakan 3 buah buku yang
berlainan
Minta murid menyusun buku
mengikut urutan besar ke kecil.

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia.


Arahan kepada Guru.
Sediakan 2 keping wang kertas dan
2 keping duit syiling Malaysia.
Sediakan 2 keping wang kertas dan
2 keping duit syiling Negara luar.
Minta murid mengambil semua
wang kertas Malaysia.

$ 10

$5
10
cent

Dza/linus/sktj/2014

20
cent

3 | LINUS 2.0

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

Arahan kepada Guru


Sediakan kad gambar.
Rujuk lampiran 2.

Minta murid menyatakan bila


aktiviti itu dilakukan.

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas.

Arahan kepada Guru.


Sediakan 9 gula-gula dan sebuah
bekas.
Minta murid memasukkan 6 gulagula ke dalam bekas.
Minta murid masukkan 2 gula-gula
lagi ke dalam bekas tersebut.
Minta murid menyatakan sama ada
jumlah gula-gulabertambah atau
berkurang.

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata


wang Malaysia.
Arahan kepada Guru.
Sediakan 2 keping wang kertas RM
10.
Minta murid menyebut nilai wang.

Minta murid menyebut jumlah


wang tersebut.

Dza/linus/sktj/2014

4 | LINUS 2.0

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu.


Arahan kepada Guru.
Tunjukkan 5 batang pensel ( 3
sama panjang dan 2 berbeza
ukurannya)
Minta murid memilih pensel yang
sama panjang.

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik


dan sebaliknya.
Arahan kepada Guru.
Sediakan 2 kad ayat matematik.
Rujuk lampiran 3.
Sediakan 9 pemadam di dalam
bekas.
Minta murid mengira pemadam di
dalam bekas.
Keluarkan 6 pemadam.
Minta murid membilang pemadam
di dalam bekas.
Minta murid memilih kad ayat
matematik.

9 - 6 = 3

9 - 6 = 2

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam


kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Arahan kepada Guru.

Kakak ada 3 pasang kasut


Kakak beli 3 pasang kasut lagi.
Berapa pasang kasut kakak
semuanya?
Minta murid menjawab soalan tersebut.

Dza/linus/sktj/2014

5 | LINUS 2.0

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam


kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang.

Arahan kepada Guru.

Baca situasi berikut:


Maimunah pergi ke sekolah pada
hari Isnin. Apakah hari
keesokannya.?

Dza/linus/sktj/2014