Anda di halaman 1dari 9

ARAHAN : Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan objektif.

Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan mengandungi pilihan


jawapan A, B dan C. Pilih SATU jawapan yang sesuai.

Soalan 1 hingga 6. Pilih huruf yang sama.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

A. A
B. H
C. N

A. I
B. L
C. M

A. B
B. P
C. D

A. n
B. w
C. m

A. q
B. p
C. d

A. t
B. w
C. e

Soalan 7 hingga 12. Lengkapkan suku kata berikut.


7.

... la
A. ba
B. be
C. bo
8.

... pi
A. to
B. pi
C. ko
9.

ta
A. ma
B. mo
C. me
10.

. mak
A. a
B. e
C. u

11.

. yah
A. e
B. a
C. i
12.

. tik
A. e
B. a
C. i

Soalan 13 hingga 16. Pilih jawapan yang betul.


13.

ular
A.

14.

B.

C.

B.

C.

B.

C.

B.

C.

itik
A.

15.
A.

ikan
ulat

16.
A.

Soalan 17 hingga 22 . Susun suku kata berdasarkan


gambar.

17.

A.

ke re ta

B.

re

ta ke

C.

ta

ke re

18.

19.

20.

A.

si

ku re

B.

ke ru si

C.

ke si ru

A.

le fon te

B.

fon te le

C.

te le fon

A.

se te ri ka

B.

ka ri te se

C.

se ri

ka te

21.

22.

A.

kal ba si

B.

si kal

ba

C.

ba si

kal

A.

ger ji ga

B.

ger ga ji

C.

ga

ji

ger

Soalan 23 hingga 26 . Susun perkataan berikut.

23.

pokok

Ini

kayu

A. Ini pokok kayu.


B. kayu. pokok Ini
C. pokok kayu Ini.
24.

ikan

Ini

emas

Itu

A. emas ikan.ini
B. Ini ikan emas.
C. .ikan emas ini
25.

saya

itik

A. saya itik Itu.


B. Itu itik saya.
C. itik Itu saya.

26.

besar

Lori

itu

A. itu Lori besar.


B. besar itu Lori.
C. Lori itu besar.

Soalan 27 hingga 30. Lengkapkan ayat berdasarkan


gambar.

27. Emak beli

28. Kakak pakai

29. Abang beli

30. Adik minum

A. ayam
B. udang
C. ikan
A. baju
B. susu
C. kasut
A. meja
B. kerusi
C. telefon
A. kopi
B. susu
C. pipi

Soalan 31 hingga 35. Jawab soalan berdasarkan petikan.


Ini gajah.
Badan gajah besar.
Gajah makan tebu.
Gajah ini berwarna kelabu.
Ekor gajah pendek.

31. Ini apa?


A. kambing
B. ular
C. gajah
32. Badan gajah ?
A. kecil
B. comel
C. besar
33. Gajah makan apa?
A. tebu
B. ikan
C. epal
34. Gajah ini berwarna ?
A. hitam
B. kelabu
C. biru
35. Ekor gajah?
A. panjang
B. pendek
C. kurus

Soalan 36 hingga 40. Jawab soalan berdasarkan petikan.


Ini ayah saya.
Ayah bekerja sebagai guru.
Ayah memakai kaca mata.
Ayah seorang yang rajin.
Ayah ke kerja memakai tali leher.
36. Ini siapa?
A. Emak
B. Adik
C. Ayah
37. Ayah bekerja sebagai apa?
A. doktor
B. guru
C. petani
38. Ayah memakai apa?
A. kaca
B. kereta
C. kaca mata
39. Ayah seorang yang ___________?
A. rajin
B. tamak
C. cermat
40. Ayah ke kerja memakai apa?
A. tali leher
B. jubah
C. kereta
Disediakan oleh,

Disemak
oleh,
-SOALAN

___________________________
( CIK SITI SALWA
LOKMANHAKIM)
Guru B.Melayu Tahun 1,
SK Sentul Utama, KL.

____________________________
_
( ENCIK AMAN SAH B. MOHD
SOM)
Ketua Panitia B. Melayu,

TAMAT-

Disahkan oleh,

__________________________
( PN. ROHAIDA BT MOHD
DAUD)
Guru Penolong Kanan 1,
Sk Sentul Utama, KL.

Anda mungkin juga menyukai