Anda di halaman 1dari 14

MEMBAIKI KEROSAKKAN PADA MOTOR

Pelatih-pelatih tahu bagaimana membaiki kerosakan pada motor.


Diantara objektifnya ialah bagi mengesan serta mengenal jenis-jenis
kerosakan pada motor dan bertindak untuk menbaiki kerosakan pada
motor dengan sempurna.
Kerosakan Elektrik dapat dikesan jika wujudnya keadaan keadaan
seperti berikut:a. Motor tidak dapat dihidupkan
b. Bunyi bising dan gegaran yang kuat
c. Motor menjadi panas bila beroperasi dan mungkin berasap.
d. Pemutus litar akan terpelantik atau fius terputus sebaik sahaja ia
dihidupkan.
e. Motor tidak capai kepada kelajuan yang dikadarkan.
f. Bagi motor arus terus, terdapat arka-arka diberus berus karbon.
Bekalan elektrik hendaklah dimatikan lebih dahulu sebelum kerja-kerja
membaiki kerosakan dibuat.
Setelah bekalan dimatikan papan tanda hendaklah diletakkan di setiap
susi dan kawalan bagi mengelakkan daripada orang lain
menghidupkannya kecuali dirinya sendiri.

Terdapat beberapa kerosakkan yang biasa berlaku pada beberapa jenis


motor seperti di bawah:1. Motor sangkar Tupai
Motor Tidak Dapat Dihidupkan
NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Pemutus litar terpelantik atau fiud

terputus disebabkan oleh lebihan


beban.

TINDAKAN
Rujuk kepada carta mekanikal yang
tertentu untuk mengesan punca lebihan
beban. Kurangkan beban kepda
peringkat yang boleh dikawal.
Periksa nilai voltan pada pelit nama.

Voltan rendah

Naikkan voltan kepda peringkat yang


diperlukan dengan beberapa cara.

4
5

Litar terbuka atau litar pintas di lilitan


motor
Grease di dalam alas menjadi kejal

Jika ini disahkan dengan beberapa


ujian, lilitan baru pada motor hendaklah
dilkukan.
Sistem pelinciran dibersihkan dan
grease baru dimasukkan ke dalam alas

Sambungan tidak kemas dipunca

Periksa dipunca sambungan yang tidak

sambungan

kemas

Rotor dan Stator bersentuhan

Kerosakan pada alas

Perbetulkan kelawasan antara rotor dan


startor mengikut nilai yang tersebut
Pastikan alas diganti dengan yag baru
remetaling bagi alas jernal.

Motor Berbunyi Bising yang Kuat


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN
Matikan motor. Jika beroperasi dalam

Motor beroperasi di dalam satu fasa

satu fasa, ia tidak dapt dihidupkan


semula. Periksa jika ada litar terbuka

Aci tidak berputar dengan betul di alas


(sleeve bearing)

Periksa pelurusan (Alignment)


Asingkan motor dari mesin yang

Gegaran disebabkan oleh rotor tidak


3

seimbang atau gegaran yang berpunca


dari mesin yang dipandu

dipandu. Jika ia masih lagi berbunyi


bising atau bergegaran ketika dijalankan
bersendiriran, rotor hendaklah
diseibangkan semula. Periksa bar yang
longgar/patah.
Perhatikan kedudukan rotor terletak

Kelawasan tidak sama disekeliling antar

betul-betul dipusatnya.Jika perlu

rotor dan startor

gantikan alas baru untuk mendapatkan


pemusatan yang betul.
Periksa pelarasan kapeling dengan

Motor memandu mesin melalui kapeling


yang tidakkemas

menggunakan tolok perasa (feeler


gauge) dengan memutarkan kapeling
perlahan-lahan. Ktatkan kapeling jika
perlu.

Kemasukan benda asing

Kerosakan pada alas

Keluarkan benda asing dan pastikan


sesekat berkeadaan baik
Pastikan punca kerosakan pada alas dan
digantikan yang baru.

Motor Panas dan Kadangkala Berasap


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN
Rujuk kepada bahagian mekanikal yang

Motor beroperasi dengan

mempunyai penerangan mengenai lebihan

lebihan beban yang berat

beban.Kurangkan beban. Jika terdapat lebihan


beban yang berat.
Perisa semua litar tersebut. Bagi mengetahui

Motor beroperasi di dalam satu

samada motor beroperasi dalam satu fasa ialah

fasa

motor tidak dapat dihidupkan semula setelah ia


dimatikan

Kedudukan motor yang tidak


3

sesuai di mana peredaran udara


tersekat atau ruang udara melalui
motor tersumbat

Baiki kawasan sekeliling motor supaya dapat


peredaran udara yang baik serta bersihkan
ruang udara di motor.

Motor beroperasi did lam voltan

Perbetulkan voltan dan buat ulangan seperti

dan ulangan yang tidak sesuai

yang tercatat dipelit nama motor.


Catat suhu alas. Periksa geseran ketika rotor

Alas terlalu ketat

diputar dengan tangan serta


diperbetulakannya. Sahkan jenis pelincir pada
alas.

Jika motor tersebut memandu


6

melalui tali (belt) mungkin tali


terlalu ketat.

7
8

Perisa ketegangan tali. Longgarkan jika ia


terlalu ketat.

Grease berlaianan dari yang

Bersihkan system pelinciran dan grease semula

disyorkan oleh pereka motor

dengan bahan yang ditentukan

Geris berlebihan di alas

Keluarkan geris lama dan gantikan geris yang


abru sebanyak hingga isipadu ruang.

Motor Panas dan Kadangkala Berasap


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN
Kelunturan disebabkan oleh suhu alas yang tinggi,

Kelunturan sifat pelincir

benda asing dalam geris dan geris tidak ditukar


pada jadual yang ditetapkan. Gantikan geris baru.

10
11

Kapeling yang tidak kemas

Pastikan kapeling dijajar dan diikat dengan kemas

Daya tujah dari mesin yang

Pastikan aci mempunyai kelawasan untuk

dipandu

bergerak sepanjang paksinya.

2. Motor Rotor Berlilitan


Motor Beroperasi kurang daripada Kelajuan yang ditetapkan
NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Terdapat itar terbuka di litar

rotor, termasuk kabel ke panel


kawalan

TINDAKAN
Periksa setiap litar. Perbaiki litar setelah
kerosakan tersebut dapat dikesan.

Getaran yang Kuat pada motor


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

Kapeling yang tidak kemas

Rotor tidak seimbang

TINDAKAN
Penjajaran kapeling dibetulkan dan kapeling
diikat kemas
Periksa punca masalah ini dan rotor dikeluarkan
untuk diseimbangkan semula

Alas tidak dipasang dengan

Periksa nombor alas dan betulkan kedudukan

betul

alas
Kemungkinana disebabkan oleh beban tidak

Voltan bekalan tidak seimbang

seimbangan. Pastikan semua sambungan


adalah kemas dan voltan bekalan seimbang
semula.

Kenaikan suhu yang tinggi di dalam gelung stator dan badan Motor
NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN
Uji geganti lebihan beban dan laraskannya

Lebihan beban

semula jika perlu. Kurangkan beban mekanikal


mengikut keupayaan motor.

Kenaikan arus disebabakan

Periksa punca bekalan dan naikkan semula

oleh voltan rendah

voltan mengikut kadaran

Voltan bekalan tidak seimbang

Kendalian dalam satu fasa

Pastikan punca sambungan adalah kemas dan


voltan bekalan diseimbangkan semula
Periksa litar jika ada litar terbuka
Pastikan peredaran udara disekitar motor

Suhu sekeliling yang tinggi

beredar dengan baik dan pastikan sesekat


tidaktersumbat

Peredaran udara sejuk tersekat

Cuci bersih saluran penyejuk dan pastikan ia

oleh selaput habuk

tidak tersumbat.

3. Motor Segerak
Motor tidak dapat Dihidupkan
NO
1

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Litar terbuka disatu fasa
Motor yang tidak dapat

mengatasi geseran yang


terlalau kuat ketika ia mula
dihidupkan.

TINDAKAN
Uji tiap-tiap fasa untuk mengesan kerosakan
serta baikinya
Periksa geseran alas di motor serta pelinciran
als (bearing lubrication). Periska peluruan
kapeling antara motor dengan mesin
Periksa voltan yang tercatat dipelit nama

Voltan rendah

dengan voltan bekalan. Jika ada perbezaan,


voltan bekalan hendaklah diubah supaya sama
dengan voltan di motor.

Pemutus litar terpelantik sebaik sahaja motor dihidupkan


NO
1

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Voltan penguja (exciter)
rendah
Litar terbuka/litar pintas di
dlaam litar medan di motor

TINDAKAN
Tinggikan nilai pengujaannya (excition)
Uji untuk mengesan litar terbuka / litar pintas
dan betulkan. Gunakan penunjuk kutub
(polarity indicator) utnuk emngesan litar pintas.

Perubahan beban terlalu

Rujuk kepada bahagian mekanikal bagi

ketara

mengawal beban.

Motor panas di bahagian-bahagian tertentu


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN

Panas di startor yang mungkin


1

disebabkan oelh rotor yang

Periksa kedudukan rotor. Alas ditukar, jika perlu

terkeluar dari titik pusat (Off-

bagi memebetulkan rotor kepada titik pusatnya

Centre)
2
3

Litar terbuka di satu fasa


Panas bertumpu kepada satu
atau lebih gelung motor

Periksa di fasa yang rosak dan perbetulkan


Ini berpunca dari litar pintas. Gelung yang rosak
boleh dikeluakan dari litar sebagai langkah
pembetulan sementara (temporaray repair)
Tukar atau perbetulkan gelung tersebut oleh
kerana ia berpunca dari litar pintas di gelung.

Panas bertumpu digelung

Kepanasan tersebut juga boleh berpunca dari

medan

arus medan yang mempunyai nilai yang tinggi.


Kurangkan arus kepada nilai yang tercatat di
pelit nama.

Motor panas di semua bahagian


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN
Rujuk kepada bahagian mekanikal untuk

Beroperasi didalam lebihan


beban yang tinggi

mengawal beban. Jika beban tidak boleh


dikurangkan, motor hendaklah ditukar kepada
yang lebih besar. Nilaikan tahap geseran di atas
serta keupayaan pelinciran

Pengujian (exitation) tidak


2

mengikut seperti dipelit nama


atau tidak ada pengujaan

Laraskan pengujaan mengikut nilai dipelit nama

lansung.
Suhu disekitar motor adalah
tinggi dari nilai suhu yang
3

boleh diterima oleh motor


mengikut rekaan motor

Adakan kawasan di mana ia dapat memberi


suhu yang berpatutan kepada motor

tersebut.
Ruang udara dimotor
4

tersumbat denfgan habuk atau


lain-lain bahan

Bersihkan motor di bahagian ruang udara


tersebut

4. Motor Arus Terus


Motor tidak dapat di hidupkan
NO
1
2

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN

Litar terbuka di system

Periksa perintang penghidup, dan perhatikan

kawalan

jika ada susi terbuka atau fius terputus.

Voltan di punca rendah

Bandingkan voltan bekalan dengan voltan


dipelit nama dan ubah jika perlu
Bandingkan beban yang dikadarkan dengan
beban yang sebenar ke atas mesin yang

Lebihan beban di motor

dipandu (pam, pemampat dan sebagainya).


Kurangkan beban. Jika ini tidak boleh dilkukan,
gantikan dengan motor yang lebih besar.
Sahkan ini dengan mengasingkan motor dari
dipandu. Catatkan rintangan kepda putaran
rotor dan kenaikan suhu. Periksa pelinciran di

Terdapat geseran dalam yang


amat ketara di motor

alas atau sesuatu gegas yang terlalu ketat. Baiki


apa yang perlu. Jika terdapat juga geseran,
buka motor dan periksa kawalan (clearance)
dan gegas bagi tiap-tiap bahagian. Jiaka ia
berpunca dari aci (shaft) yang bengkok,
perbetulkannya atau tukarkan kepda yang baru.

Motor mengeluaran arka-arka yang besar di berus karbon


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN
Bersihkan dan canaikan komutator dan berus

Permukaan komutator tidak


berada di dalam keadaan baik

karbon. Tentukan kedudukan berus karbon


dengan betul. JANGAN GUANKAN KAIN EMERY.
Habuknya berlogam dan akan menyebabakan
pentasan (short)
Ini akan membentuk gegaran yang kuat.

Angker (armature) tidak


seimbang

Asingkan motor dengan mesin dan pastikan


gegaran itu berpunca dari motor dan bukan dari
mesin. Angker hendaklah diseimbangkan
semula.
Uji untuk pintasan (short) di angker. Bersihkan

Litar pintas di motor

dari cebisan bahan logam yang bebas di mana


mungkin telah terkumpul dicelah-celah.

Berus kabon tidak diletakkan

Bersihakn berus serta pemegangnya dan

dengan betul

letakkannya dengan betul


Bersihkan dengan sempurna. Anggapkan motor

Cat atau bahan kimia mendap

digantikan dengan motor yang direka untuk

di atas komutator

dikendalikan dengan terhindar dari pencemaran


udara.

Motor hidup tetapi geganti beban lampau terpelantik dengan serta


merta dan motor berhenti
NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN
Bagi motor yang mempunyai kawalan kelajuan
(adjustable-speed) periksa perintang (rheostst).

Medan electromagnet digelung

Jika terdapat setting yang tidak betul atau ada

lemah atau tiada

dilaraskan. Periksa gelung medan utnuk


mengesan litar terbuka serta sambungan dawai
longgar atau putus.

Beban melebihi daya kilas


mula motor

Gantikan dengan motor yang boleh


menganggung beban ketika mula dari ketika
kendalian.

Motor beroperasi pada kadar kelajuan yang tinggi ketika beban penuh
NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKAN

Berus karbon tidak berada


1

dikedudukan neutral tetapi di

Perbetulkan berus kepda kedudukan neutral

belakang neutral
2
3

Voltan lebih tinggi dari yang

Periksa voltan dipunca dan bandingkan dengan

dikadarkan

pelit nama

Medan gelombang motor


lemah

Periksa punca negative yang dibumikan.

Motor tidak mencapai kelajuan yang dikadarkan ketika ada beban


NO
1

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Motor didalam keadaan lebihan
beban

TINDAKAN
Bandingkanbeban yang dikadarkan dengan
beban yang sebenar. Kurangkan beban atau
gantikan dengna motor yang lebih besar
Periksa voltan bekalan dn voltan yang terdapat

Voltan rendah

dipelit nama. Jika ia terlalu rendah, periksa


rintangan di bahagian yang menyebabakan
susutan voltan tersebut.

Berus karbon tidak berada di


neutral yang tepat, terutama
3

bagi yang agak lama tidak


disenggarakan di mana ia akan
mendahului neutral.

Perbetulkan berus kepda kedudukan neutral.

Ujian-Ujian yang dilakukan selepas Motor Rombak Rawat.


1.

Ujian penebatan ( Bacaan mestilah melebihi 1M.

2.

Ujian Keterusan Gelung

3.

Ujian Kekutuban

4.

Bekaolan seketika untuk memastikan pusingan motor

5.

Bekalan sepenuhnya untuk memastikan: Bunyi normal


Getaran
Suhu pada bahagian motor

Anda mungkin juga menyukai