Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran

: Bahasa Malaysia

Kelas/Masa

: 2 Maju/ 7.30 pagi-8.30 pagi

Tema

: Kemasyarakatan

Tajuk

: Gotong-royong

Standard Pembelajaran

: 2.3.2

Objektif

: Di akhir pembelajaran murid dapat


1) Membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar.
2) Membaca kuat dialog dengan intonasi dan tanda baca
yang betul

Aktiviti
royong

: 1) Guru mempamerkan gambar aktiviti bergotong2) Guru bersoal jawab dengan murid tentang

gambar yang dilihat.


3) Guru mengedarkan petikan teks kepada murid.
4) Murid membaca kuat petikan dialog yang diberikan
dengan bimbingan guru.
5) Murid membaca secara kelas,kumpulan dan individu
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
6) Guru berbincang dan meminta murid memberikan
pendapat mereka tentang petikan dialog yang dibaca.
7) Melengkapkan ayat yang diberi dengan jawapan yang
sesuai pada lembaran kerja.
EMK

: Ilmu

: Pendidikan Moral
Nilai
TMK

BBB
Penilaian P & P

: Kerjasama
: Kreativiti dan inovasi

: Petikan,lembaran aktiviti,gambar
: Murid memahami dialog yang dibaca

Refleksi
:________orang murid dapat menguasai
kemahiran._______diberi bimbingan.

Tajuk : Gotong-royong di Balai Raya

Ravi
: Kamu berdua hendak ke mana,Izham,Richard?Mengapakah
kamu berdua
membawa sabit dan penyapu?
Izham
: Oh,awak rupanya, Ravi.Saya ingatkan siapa tadi.Kami
berdua hendak ke
balai raya.Awak sudah lupakah Ravi?Hari ini taman
perumahan kita akan
mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan
taman perumahan
kita.Sebab itulah kami membawa penyapu dan sabit
ini.
Richard
: Semua penduduk taman perumahan ini diwajibkan
menyertai aktiviti ini.
Ravi
: Nasib baik kamu berdua mengingatkan saya.Kalau begitu
marilah kita pergi
bersama-sama.
Richard dan Idham : Marilah.

Lengkapkan ayat di bawah dengan jawapan yang betul.


1. Gotong-royong itu diadakan di___________________.
2. Alatan yang digunakan semasa gotong-royong ialah
_________________dan_______________.
3. Jumlah orang yang terlibat dalam dialog diatas
ialah_____________orang.
4. ____________________wajib menyertai gotong-royong tersebut.

5. Nama budak yang terlibat dalam dialog di atas

ialah_______________,_____________dan__________________.