Anda di halaman 1dari 15

KPR3974

LATIHAN MENGAJAR
TAJUK TUGASAN

RPH MINGGU KE-5


KUMPULAN
K00864

DISEDIAKAN OLEH

NO. ID

NO. TELEFON

NURULHUDA BINTI MOHAMAD SALIHIN

D20112053154

0177500976

NAMA TUTOR E-LEARNING : DR. ABDUL RAHIM RAZALLI


TARIKH SERAH: 23 APRIL 2015

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Kelas

Ikhlas 4

Bil. Murid

5 orang

Masa

8.40 pagi - 9.40pagi (60 minit)

Tarikh

23 April 2015

Tajuk

4. Kemahiran Menulis

Standard Kandungan

4.2 Menulis perkataan

Standard

4.2.1 Menulis perkataan KV+KVK

Pembelajaran
Tunjang lain yang

Ketrampilan, komunikasi, fizikal dan estetika

disepadukan
Objektif

Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:


Menulis empat perkataan KV + KVK dengan betul daripada
lima perkataan yang diberikan.

Sistem bahasa

Kata nama

Kosa kata

Pokok, bulan, botol, cicak dan sabun

Ilmu

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, sains, pendidikan seni


visual dan moral

Kemahiran berfikir

Menjana Idea, mendiskriminasi dan menghubungkait.

Kemahiran

Soal jawab dan penyoalan

Pengajaran
Kemahiran Belajar

Kemahiran membaca, kemahiran menulis dan kemahiran

Cara Belajar

mendengar secara aktif

Kecerdasan Pelbagai

Verbal-linguistik, muzik dan kinestetik.

Nilai Murni

Memberi

kerjasama,

kebebasan

bersuara,

berani

mencuba, berterima kasih, yakin diri, bersungguh-sungguh,


menghargai, toleransi, kerjasama kumpulan, kerjasama
dan amalan menjaga kebersihan diri.

Elemen Merentas

Teknologi maklumat dan komunikasi dan keusahawanan.

Kurikulum:
Komputer riba, pembesar suara, belon, kad suku kata, kad
Bahan Bantu Belajar:

gambar dan kad perkataan: bulan, pokok, cicak, sabun dan


botol, plastesin dan lembaran kerja.

ISI PELAJARAN

SET INDUKSI
(5 Minit)

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Murid diberikan belon setiap seorang yang mana di dalam Bahan Bantu Belajar:
- Belon

belon tersebut terdapat gambar objek.


2. Murid

Kenal pasti objek.

CATATAN

dikehendaki

memecahkannya

menggunakan - Kad gambar

kebijaksanaan mereka.
3. Murid-murid dikehendaki meneka nama objek dari belon Kemahiran Pengajaran:
yang telah dipecahkan tersebut.

Soal Jawab

Cadangan jawapan murid: pokok, cicak, bulan, sabun dan


botol.

Kemahiran Kecerdasan

4. Murid yang dapat menjawab dengan betul dikehendaki Pelbagai:


menampal gambar tersebut di papan putih.

5. Murid mendengar penerangan guru berkaitan pembelajaran -

Kinestetik
Verbal-linguistik

pada hari ini.


Nilai Murni:
-

Memberi kerjasama

Kebebasan bersuara

Berani mencuba

LANGKAH 1
(10 Minit)

1. Guru meletakkan kad suku kata dan kad perkataan yang Bahan Bantu Belajar:
telah dibatangkan menggunakan warna di setiap gambar -

Kad gambar dan kad

yang telah murid lekatkan di papan putih tadi.

suku kata dan kad

Mengeja,

perkataan: bulan, pokok,

membatangkan suku

cicak, sabun dan botol.

kata dan membaca


dengan bimbingan

Kemahiran Kecerdasan

guru.

Pelbagai:
-

Verbal-linguistik

2. Murid dibimbing membatangkan suku kata sambil mengira Nilai Murni:


dengan jari bilangan suku kata tersebut dengan bimbingan - Berani mencuba
guru.

3. Murid dibimbing mengeja perkataan KV+KVK beberapa kali.


4. Murid dikehendaki mengeja dan membaca secara individu.
Perkataan KV+KVK yang dipelajari :
-

Bulan

Pokok

Sabun

Cicak

Botol

Yakin diri

LANGKAH 2

1. Setiap murid diberikan plastesin.

Bahan Bantu Belajar:

(10 minit)

2. Murid dikehendaki membentuk setiap huruf perkataan yang

Kad gambar

telah dipelajari seperti berikut: bulan, pokok, cicak, sabun dan

Kad suku kata

botol.

plastesin

Membentuk
perkataan KV+KVK
menggunakan
palstesin

3. Murid yang masih tidak menghafal boleh meniru ejaan yang


dipaparkan di papan putih tadi.

Kemahiran Belajar Cara

4. Murid dikehendaki membentuk semua perkataan yang telah

Belajar:
-

dipelajari pada hari ini.

Kemahiran membaca

Nilai Murni:

LANGKAH 3
(10 minit)

Berani mencuba

Yakin diri

Kerjasama

1. Murid menerima lembaran kerja dan mengucapkan terima Bahan Bantu Belajar:
kasih kepada guru.

- Lembaran kerja 1

2. Murid mendengar arahan yang terdapat pada lembaran - Lembaran kerja 2


Latihan lembaran

kerja yang dibacakan oleh guru dengan teliti. Pada (Rujuk Lampiran)

kerja

lembaran

kerja

tersebut,

murid-murid

dikehendaki

menyusun semula huruf agar membentuk perkataan yang

betul.
3. Murid dikehendaki melengkapkan lembaran kerja.

Kemahiran Belajar Cara

4. Murid yang melakukan kesalahan dikehendaki membuat Belajar:


pembetulan serta merta.

5. Murid akan diberikan lembaran kerja tambahan sekiranya -

Kemahiran membaca
Kemahiran menulis

dapat melengkapkan lembaran kerja pertama dengan


betul dan cepat.

Nilai Murni:
-

Kesabaran

Berterima kasih

Toleransi

Berani

Bersungguh-sungguh

Kerjasama

LANGKAH 4

1. Murid-murid akan diberikan kepada dua kumpulan.

Bahan Bantu Belajar:

(20 minit)

2. Murid-murid memberikan nama kumpulan masing-masing.

Komputer riba

3. Setiap murid akan diberikan kad gambar.

Pembesar suara

Permainan Tulis
dengan betul.

4. Murid dikehendaki menulis perkataan berdasarkan objek


pada gambar dengan betul dalam masa 30 saat.

Kemahiran Berfikir(KB):
-

5. Setiap murid yang dapat menulis dengan betul akan

Mendiskriminasi

menyumbangkan satu markah kepada kumpulannya.

Kemahiran Kecerdasan

6. Sekiranya jawapan murid adalah salah, murid berkenaan Pelbagai:


dikehendaki mengeja semula perkataan tersebut dengan -

Verbal-linguistik

betul dengan bantuan guru dan kad perkataan sebanyak 3


kali.

Elemen Merentas

7. Kumpulan yang menang dikira berdasarkan markah yang Kurikulum:


-

terbanyak.
8. Kumpulan yang menang akan menerima hadiah manakala
yang kurang bernasib baik akan menerima saguhati.

Teknologi maklumat dan


komunikasi

Keusahawanan

Nilai Murni:

PENUTUP
(5 minit)

1. Murid

dikehendaki

mengulang

perkataan

yang

dipelajari.
-

Cadangan

soalan:

Daripada

gambar

Toleransi

Kerjasama kumpulan

telah Bahan Bantu Belajar:

2. Murid diberi soalan?


Penerapan nilai-nilai

Komputer riba

Pembesar suara

yang -

Kad gambar

ditunjukkan, mana satukah alatan kebersihan diri?

murni dan nyanyian.


-

Cadangan jawapan murid sabun!

Kemahiran Belajar Cara


Belajar:

3. Murid mendengar penerangan berkaitan menjaga kebersihan diri.


-

Kemahiran mendengar
secara aktif

Murid dikehendaki mencuci tangan terutamanya pada


waktu sebelum makan, selepas makan dan keluar dari Kemahiran Pengajaran:
bilik air.

Penyoalan

4. Nyanyian dan pergerakan lagu Tari cuci tangan yang


terdapat di laman web berikut:

Kemahiran Berfikir(KB):

https://www.youtube.com/watch?v=3FaNs0U8dV4

Menjana idea

Menghubungkait

5. Murid-murid menyanyi dan meniru pergerakan langkah cuci


tangan yang dilakukan oleh guru.

Kemahiran Kecerdasan
Pelbagai:
-

Muzik

Verbal-linguistik

Kinestetik

Elemen Merentas
Kurikulum:
-

Teknologi maklumat dan


komunikasi

Nilai Murni:
-

Menjaga kebersihan diri

REFLEKSI
Saya dapati pengukuhan yang saya terapkan dalam beberapa langkah
pengajaran dapat membantu murid menghafal dan menulis kesemua perkataan yang
dipelajari dengan betul. Hal ini secara tidak langsung membuatkan pengajaran saya
tercapai. Pada set induksi, murid-murid berasa seronok kerana mendapat belon namun
mereka agak terkejut apabila diminta untuk meletupkan belon tersebut. Pada waktu itu
situasi menjadi riuh berikutan murid melakukan pelbagai aksi untuk meletupkan belon
tersebut. Namun akhirnya murid berjaya meletupkan belon dan seterusnya
mendapatkan kad gambar yang terdapat dalam belon tersebut.
Pada langkah pertama saya suka sekiranya murid-murid mengira suku kata yang
telah disebut kerana murid-murid akan lebih peka dan dapat membezakan antara suku
kata pertama dan kedua yang mana dapat memudahkan mereka mengeja dan
seterusnya menulis perkataan dengan betul.
Pada langkah kedua, saya meminta murid membina perkataan menggunakan
plastesin dengan harapan mereka seronok dan menghafal perkataan tersebut secara
tidak langsung. Aktiviti yang santai ini sebenarnya mengurangkan tekanan dalam diri
murid dan seterusnya memudahkan murid mengingati perkataan lebih-lebih lagi apabila
melibatkan pelbagai deria seperti kinestetik, audio, visual dan tectile.
Seterusnya, latihan lembaran kerja yang saya berikan tersebut agak sukar
sekiranya murid tidak menghafal atau tidak menguasai suku kata bagi sesuatu
perkataan. Beberapa aktiviti yang saya telah laksanakan dalam pengajaran yang
sebelumnya dapat membantu murid mengingati ejaan perkataan tersebut.
Semua kanak-kanak mempunyai sifat suka bersaing dan tidak ketinggalan juga
bagi kanak-kanak khas ini. Mereka berasa sungguh seronok apabila dapat dapat
memenangi sesuatu pertandingan. Saya berpendapat, langkah ini agak kritikal dan
sukar kerana bukan sahaja mereka perlu mengeja malah mereka perlu menulis tanpa
ada apa-apa bantuan. Mereka menggunakan seratus peratus daya hafalan mereka
sendiri. Pada peringkat awal permainan sememangnya terdapat murid yang masih
salah tulis perkataan yang diberi namun setelah melalui empat pusingan, saya dapati
murid telah menulis kesemua perkataan yang dipelajari dengan betul.
Pada peringkat penutup, saya suka menerapkan nilai-nilai murni dengan
harapan dapat membentuk modal insan yang berbudi pekerti mulia. Tambahan pula
kanak-kanak khas ini perlu diberitahu dan diajar setiap perkara kerana mereka tidak
mampu berfikir dengan sendiri berikutan kelemahan kognitif yang mereka hadapi.
Manakala aktiviti nyanyian sememangnya disukai oleh murid apatah lagi disertai
dengan pergerakan, saya merasakan seolah-olah mereka dapat melepaskan tekanan
apabila mereka menyanyi dan beraksi.

Kesimpulannya, Saya sungguh gembira dengan pencapaian murid-murid pada


pengajaran kali ini dan saya berharap dapat menghasilkan pengajaran yang lebih baik
dan menyeronokkan pada masa hadapan.

Penilaian
Tajuk:
Standard Kandungan :
Standard Pembelajaran :

4. Kemahiran Menulis
4.2 Menulis perkataan
4.2.1 Menulis perkataan KV+KVK
SENARAI SEMAK GURU

Nama : ____________________________

Tarikh: _______________

Kelas : __________

Tandakan (/) pada kemahiran dan amalan kesukanan yang dikuasai murid

Bil

Aktiviti

Mengecam dan menyebut nama objek

Mengeja dan membaca perkataan KV + KVK

Membentuk perkataan menggunakan plastesin

Menyusun dan menulis perkataan KV + KVK dengan betul

Menulis perkataan KV + KVK yang disebut guru dengan betul

Menguasai

Tidak menguasai

Contoh Bahan Bantu Belajar yang digunakan

Kad gambar

Kad suku kata

bo
Kad perkataan

botol

tol

LEMBARAN KERJA 1

LEMBARAN KERJA 2