Anda di halaman 1dari 11

SLOT PENGAJARAN

Nama Kelas
Bilangan kanak-kanak
Umur
Tarikh
Masa
Modul
Tema
Tunjang
Fokus
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Objektif

Pengabungjalinan Tunjang
Kemahiran Berfikir
Penerapan Nilai
Fokus Multiple Inteligence
Kosa Kata
Bahan

Langkah/Masa

Set Induksi
(5 Minit)

Prasekolah Lestari
25 orang
5 dan 6 Tahun
2 Mac 2015
8.00-9.40 pagi
Tunjang Fizikal dan Estetika
PFK 2.0 Perkembangan Motor kasar.
PFK 2.1 Melakukan kemahiran motor kasar
lokomotor.
PFK 2.1.2 berjalan kehadapan, ke sisi kiri dan
kanan.
Pada akhir pelajaran murid dapat
1. berjalan kehadapan, ke sisi kiri dan kanan
dengan lakuan yang betul.
Tunjang Komunkasi
Berkerjasama, mematuhi arahan guru, dan tumpu
perhatian
Kecerdasan Psikomotor
Regangan badan, dan gerak kendur.
Laptop, speaker, kerusi

Isi Pelajaran

Chiken Dance
Apakah contoh lakuan yang
dijalankan untuk
memanaskan badan?

Aktiviti PbP

1. Guru meminta murid


bergerak bebas
dalam ruang yang
telah disediakan
dengan bimbingan
guru.
2. Murid boleh
bergerak di dalam
kawasan yang telah

Catatan

Kemahiran
psikomotor
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.
Alatan

3.
4.

Langkah 1
(7 minit)

Kemahiran asas.
I.
Berjalan (depan dan
belakang, tepi kiri dan
kanan)
*Kenapa kita perlu jalan dengan
betul?

1.

2.

3.

Langkah 2
(18 minit)

Permainan kecil (Muzikal


Chair)
*Macam mana permaian
muzikal chair dapat
membantu kita berlatih untuk
berjalan dengan betul?

1.

2.

3.

Penutup
(5 minit)

Penilaian

cooling down

4.
1.

disediakan dan
mendengar arahan
yang diberikan oleh
guru.
Guru bersoal jawab
dengan murid.
Guru mengaitkan isi
pelajaran dengan
aktiviti seterusnya.
Guru menunjukkan
cara untuk berjalan,
dengan betul
Murid mengikut guru
membuat lakuan
yang ditunjukan
dengan bimbingan
guru.
Murid membuat latih
tubi kemahiran
berjalan.
Guru menerangkan
dan menunjuk cara
permainan kepada
murid.
Guru memilih dua
orang murid untuk
membantu dalam
menunjukkan cara
permainan kepada
murid.
Murid bermain
dengan bimbingan
guru.
Guru menilai murid.
Guru mengarahkan
murid lari anak
secara rawak dalam
kawasan yang
ditetapkan oleh
guru.

2. Apabila wisel ditiup,


berhenti dan
lakukan regangan
badan.
3. Murid berkumpul di

Laptop dan
speaker

Kemahiran
psikomotor
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.
Alatan Wisel
dan kon.
Kemahiran
psikomotor
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.
Alatan
Laptop,
speaker dan
kerusi.
Kemahiran
psikomotor.
Kemahiran
kognitif.
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan
keyakinan

hadapan guru.

Bersoal jawab (sesi refleksi)

4. Guru memimpin
buat aktiviti `cooling
down` dari kaki
hingga ke atas
kepala.
5. Guru membuat
rumusan tentang
pelajaran pada hari
ini.
6. Murid menyatakan
anggota badan yang
terlibat semasa
melakukan aktiviti
(berlari, berjalan,
melompat)

Pentaksiran
Kaedah :
Instrument :..
Focus child :
Refleksi :

SLOT PENGAJARAN

Nama Kelas
Bilangan kanak-kanak
Umur
Tarikh
Masa
Modul
Tema
Tunjang
Fokus
Standard Kandungan

Prasekolah Lestari
25 orang
5 dan 6 Tahun
2 Mac 2015
8.00-9.40 pagi
Bertema
Kawan Saya
Tunjang Fizikal dan Estetika
PFK 1.0 Perkembangan motor halus.
PFK 1.2 Melakukan kemahiran kordinasi mata

Standard Pembelajaran
Objektif

Pengabungjalinan Tunjang
Kemahiran Berfikir
Penerapan Nilai
Fokus Multiple Inteligence
Kosa Kata
Bahan

Langkah/Masa
Set Induksi
(5 Minit)

Langkah 1
(15 minit)

tangan dalam perkembangan kemahiran motor


halus.
PFK 1.2.1 Menggunakan tangan untuk melipat
kertas menjadi dua dan empat bahagian.
Pada akhir pelajaran murid dapat :
1. Menggunakan tangan untuk melipat kertas
menjadi dua dan empat bahagian.
Tunjang Komunikasi
Kemahiran visual ruang
Berkerjasama, mematuhi arahan guru, dan yakin.
Kecerdasan Psikomotor
Lipat, separuh, tiga segi.
Kertas warna.

Isi Pelajaran
Menunjukkan model kertas
warna.

Kemahiran asas melipat


kertas.
I.
Melipat separuh kertas.
II.
Melipat kertas kepada 4
bahagian.
III.
Melipat kertas menjadi
bentuk segi tiga.

Aktiviti PbP
1. Guru meminta murid
berkumpul di ruangan
pagi.
2. Guru menunjukkan
kertas warna
dihadapan murid.
3. Guru bersoal jawab
dengan murid
mengenai warna
kertas, kepentingan
kertas, dan macam
mana kertas dibuat.
4. Guru mengaitkan isi
pelajaran dengan
aktiviti seterusnya.
1. Guru menerangkan
dan menunjukkan
cara untuk melipat
kertas dihadapan
murid.
2. Murid mengikut guru
membuat lakuan
yang ditunjukan
dengan bimbingan

Catatan
Kemahiran
motor halus,
kognitif
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.
Alatan
kertas

Kemahiran
motor halus,
kognitif
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.

Langkah 2
(15 minit)

Penutup
(5 minit)

Origami kertas (Kapal)

Penilaian

Mempamerkan hasil kerja


murid.

Bersoal jawab (sesi refleksi)

guru.
3. Murid melipat kertas
hingga berjaya.
1. Guru menerangkan
dan menunjuk cara
penghasilan Origami
kapal kepada murid
satu persatu.
2. Murid mengikut guru
membuat lakuan
yang ditunjukan
dengan bimbingan
guru.
3. Murid membuat
origami kertas
dengan bimbingan
guru.
4. Guru menilai murid.
1. Guru meminta murid
mempamerkan hasil
kerja mereka kepada
kawan-kawan yang
lain..
2. Guru membuat
rumusan tentang
pelajaran pada hari
ini.
3. Murid menyatakan
jenis-jenis lipatan
yang telah dilakukan
mereka.
4. Guru bersoal-jawab
dengan murid
mengenai
pengalaman yang
telah mereka dapat
semasa melipat
kertas.

Alatan
kertas
Kemahiran
motor halus,
kognitif
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.
Alatan
kertas

Kemahiran
motor halus,
kognitif
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.
Alatan
kertas

Pentaksiran
Kaedah :...
Instrument :..
Fokus Child :
Refleksi :

.
SLOT PENGAJARAN

Nama Kelas
Bilangan kanak-kanak
Umur
Tarikh
Masa
Modul
Tema
Tunjang
Fokus
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Objektif

Pengabungjalinan Tunjang
Kemahiran Berfikir
Penerapan Nilai
Fokus Multiple Inteligence
Kosa Kata
Bahan

Prasekolah Lestari
25 orang
5 dan 6 Tahun
2 Mac 2015
9.200-9.50 pagi
Bertema
Rumah Saya
Tunjang Komunikasi
BI 3.0 Reading Skill
BI 3.2 Read simple words with understanding.
BI 3.2.2 Read simple words.
At the end student able to:
1. Read simple words (door, wall, gate, window,
ceiling).
Tunjang Sosioemosi
Kemahiran Kognitif
Berkerjasama, mematuhi arahan guru, dan yakin.
(door, wall, gate, window, ceiling).

Langkah/Masa
Set Induksi
(5 Minit)

Isi Pelajaran
Magic box
*what are things inside this
box?

1.

2.
3.
4.

Langkah 1
(15 minit)

Langkah 2
(15 minit)

Penutup

Show the pictures.

Match the words with the


pictures.

Evaluations

Summerize lesson

Aktiviti PbP
Teacher ask student
to gather in front of
the class.
Teacher shown a box
to student.
Students try to guess
what inside the box.
Teacher relate the
picture with next
lesson content.

1. Teachers explains the


meaning of the
simple instructions
with actions.
2. Teacher make sure
student listen
carefully the
instructions.
3. Student do the action
with teacher
guidance.
4. Teacher repeat the
instruction until all of
the student can follow
up with the action
and simple
instruction.
1. Teachers give
explains the rules of
games.
2. Students divided to
the group by theirs sit
place.
3. Teacher give the
instructions and
students will follow
its.
4. Teacher evaluate the
students.
1. Teacher repeat the

Catatan
Kemahiran
Mendengar,
kognitif
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.
Alatan
Magic box
Kemahiran
Mendengar,
kognitif
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.

Kemahiran
Mendengar,
kognitif
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.

Kemahiran

(5 minit)

simple instructions.
2. Teacher summerize
the lesson.

Mendengar,
kognitif
Nilai.
Kerjasama
Mendengar
arahan.

Pentaksiran
Kaedah :...
Instrument :..
Fokus Child :
Refleksi :

SLOT PENGAJARAN
Nama Kelas
Bilangan kanak-kanak
Umur
Tarikh
Masa
Modul
Tema
Tunjang
Fokus
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

Prasekolah Lestari
25
5-6 Tahun
2 Mac 2015
10.20-11.20 pagi
Bertema
Rumah saya
Fizikal dan Estetika
KTI 2.0 Muzik
KTI 2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi
KTI 2.1.2 Menyanyi lagu dengan iringan muzik

Objektif

KTI 2.1.4 Menyanyi dengan sebutan yang jelas


Pada akhir pelajaran murid dapat

Pengabungjalinan Tunjang

1. Menyanyikan lirik lagu dengan betul


2. Menyanyikan lagu dengan jelas
PSE 3.2.2 Bertolak ansur dan bekerjasama semasa
menjalankan aktiviti

Kemahiran Berfikir
Pengetahuan sedia ada
Penerapan Nilai

Murid pernah menyanyi sebelum ini


Berkerjasama, memberi perhatian, mendengar arahan,

Fokus Multiple Inteligence


Kosa Kata
Bahan

memberi maklum balas


Linguistik
Kawan
Muzik, lirik lagu

Langkah/
masa
Set Induksi
( 5 minit)

Isi Pelajaran

Langkah 1
(15 minit)

Bersoal jawab mengenai


rumah.
Contoh soalan:
1. Apa bentuk yang ada
pada rumah awak?

1. Guru bertanyakan soalan


kepada murid.
2. Murid menjawab soalan
guru dengan bimbingan.
3. Guru mengaitkan soal jawab
tersebut dengan isi
pelajaran hari ini.

Membaca dan
menyanyikan lirik lagu
tanpa iringan muzik

1. Guru menunjukkan lirik lagu


kepada murid.
2. Guru membaca lirik lagu
tersebut dan meminta murid
ikut membaca sehingga
lancar.
3. Murid membaca lirik lagu
tersebut dengan bimbingan
guru.
4. Guru menyanyikan lagu
tersebut dan kemudian
meminta murid untuk turut
menyanyi.
5. Murid menyanyikan lagu
dengan bimbingan guru
1. Guru memasang lagu
tersebut dan meminta murid
untuk mendengar.
2. Murid mendengar lagu
terlebih dahulu sebelum
menyanyi dengan
bimbingan.
3. Guru menyanyikan lagu
tersebut dengan iringan
muzik dan meminta murid
untuk turut menyanyi.
4. Murid menyanyikan lagu
dengan iringan muzik dan di
bimbing oleh guru.

Rumah kecilku:
Rumah kecil ku sayang
Letak di tepi sawah
Sungguh comel dipandang
Ku dating pagi petang.
Bila padiku dah masak
Kerja pun banyak
Pipit mula lah menyerang
Aku meradang.
Langkah 2
(15 Minit)

Menyanyikan lagu
dengan iringan muzik

Kawan saya
Rumah kecil ku sayang
Letak di tepi sawah
Sungguh comel dipandang
Ku dating pagi petang.
Bila padiku dah masak
Kerja pun banyak
Pipit mula lah menyerang
Aku meradang.
Langkah 3
(10 Minit)

Aktiviti P&P

Menyanyikan lagu
mengikut kumpulan

1. Guru membahagikan murid


kepada dua kumpulan iaitu
lelaki dan perempuan.
2. Guru meminta setiap
kumpulan menyanyikan lagu
tersebut dan kumpulan yang
menyanyikan lagu dengan
lirik yang betul dan jelas
akan dikira sebagai

Catatan
Nilai: memberi
maklum balas

Nilai: mendengar
arahan
MI: Verbal
linguistik

BBM: Lirik lagu

Nilai: Memberi
perhatian
BBM: muzik

Nilai: mendengar
arahan
MI: Verbal
linguistik

BBM: Muzik

Penutup
( 5 minit)

Penilaian

Membuat rumusan
tentang hasil pengajaran.
Bersoal jawab
- Adakah 20 tahun akan
datang kamu akan buat
rumah apa?

pemenang.
3. Murid membuat aktiviti
nyanyian dengan bimbingan
guru
1. Guru bersoal jawab dengan
murid mengenai aktiviti yang
telah dibuat.
2. Murid menjawab soalan guru
dengan bimbingan
2. Guru membuat rumusan
aktiviti pengajaran

MI: Verbal
linguistik