BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN BULANAN AKTIVITI SKT PKG 2010
PKG: BULAN :

Fungsi 1: Memantau, Menyelaras, Menilai dan Memberi Khidmat Bantu PSS dan Program Gerakan Membaca Di Sekolah AKTIVITI AKTIVITI UTAMA/AKTIVITI KECIL PENCAPAIAN KEKERAPAN

BIL

Pemantauan:
1.1 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah

SASARAN PENCAPAIAN 100 % Sekolah dalam kelompok PKG

NAMA SEKOLAH Sekolah Menengah

TARIKH

KOS OS21000

JUMLAH Sekolah Rendah

JUMLAH JUMLAH BESAR

BIL

AKTIVITI AKTIVITI UTAMA/AKTIVITI KECIL

SASARAN PENCAPAIAN

NAMA SEKOLAH

PENCAPAIAN KEKERAPAN

TARIKH

KOS OS21000

1.2 Memberi Khidmat bantu

Pengurusan dan Aktiviti PSS 1.2.1 Khidmat Bantu PSS

1. Khidmat bantu Sekolah Menengah 2 buah PSS dan1 PSS contoh sekolah Sekolah Rendah kelompok (*PSS Contoh)

JUMLAH

1.2.2 Khidmat Nasihat PSS

2. Khidmat nasihat 100% sekolah kelompok setiap PKG

JUMLAH JUMLAH BESAR Sekolah Menengah

JUMLAH Sekolah Rendah

JUMLAH JUMLAH BESAR

AKTIVITI BIL AKTIVITI KUANTITI TAJUK

PENCAPAIAN JUMLAH TEMPAT PESERTA

TARIKH

KOS OS21000 OS29000

1.3

Mengendali dan mengurus

1 bengkel setiap PKG

Tajuk 1:

1.3.1 Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah

1.3.2 Bengkel Teknologi Pendidikan

1 bengkel setiap PKG

Tajuk 1:

1.4

Mesyuarat Pengurusan Program Untuk GPM

2 kali Mesyuarat Mesyuarat 1:

Mesyuarat 2: JUMLAH

Fungsi 2: Memantau, Menyelaras, Menilai Dan Memberi Khidmat Bantu Pelaksanaan Program ICT Di Sekolah
AKTIVITI AKTIVITI UTAMA/AKTIVITI KECIL PENCAPAIAN KEKERAPAN

BIL

2.1

Pemantauan: Memantau Aktiviti Program ICT Sekolah 2.1.1 Makmal komputer 2.1.2 Schoolnet 2.1.3 Pusat Akses 2.1.4 PPSMI 2.1.5 Aplikasi Bestari 2.1.6 Inisiatif ICT

SASARAN NAMA SEKOLAH PENCAPAIAN 100 % Sekolah Sekolah Menengah dalam kelompok PKG

TARIKH

KOS OS21000

JUMLAH Sekolah Rendah

JUMLAH JUMLAH BESAR

BIL

AKTIVITI AKTIVITI UTAMA/AKTIVITI KECIL

SASARAN PENCAPAIAN

NAMA SEKOLAH

PENCAPAIAN KEKERAPAN

TARIKH

KOS OS21000

2.2 Memberi khidmat bantu dan nasihat

program ICT 2.2.1 Teknikal ICT 2.2.2 Makmal komputer 2.2.3 Schoolnet 2.2.4 Pusat Akses 2.2.5 PPSMI 2.2.6 Aplikasi Bestari 2.2.7 Inisiatif ICT 2.2.8 Konfigurasi rangkaian

Sekolah Menengah 1. Khidmat bantu 2 buah Sekolah JUMLAH kelompok Sekolah Rendah

JUMLAH

JUMLAH BESAR Sekolah Menengah 2. Khidmat nasihat 100% sekolah kelompok JUMLAH setiap PKG Sekolah Rendah

JUMLAH

JUMLAH BESAR

AKTIVITI BIL 2.3 AKTIVITI SASARAN PENCAPAIAN TAJUK

PENCAPAIAN JUMLAH TEMPAT PESERTA

TARIKH

KOS OS21000 OS29000

Mengendali dan mengurus Bengkel ICT untuk Guru Penyelaras Bestari/ICT 1 bengkel

Tajuk 1:

2.5

Mesyuarat Pengurusan Program Untuk GPB 2 kali Mesyuarat

Mesyuarat 1:

Mesyuarat 2:

JUMLAH

AKTIVITI BIL AKTIVITI

PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN SEKOLAH / NO.LOG PERKAKASAN JENIS BIL UNIT PERISIAN JENIS TARIKH

2.4

Memberi perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah 2.4.1 STS  Perkakasan  Perisian

Mengikut aduan atau keperluan sekolah

JUMLAH

Fungsi 3: Mengumpul Data Asas Teknologi Pendidikan Bagi Tujuan Penilaian Dan Pelaksanaan Dasar Teknologi Pendidikan AKTIVITI AKTIVITI UTAMA/AKTIVITI KECIL PENCAPAIAN Data Asas Teknopen PSS ICT

BIL 3.1

SASARAN PENCAPAIAN
Mengikut keperluan BTP / BTPN • SSQS = 2 kali • SPPICTS = 3 kali • STS = Sepanjang Tahun • IQPSS = 2 kali • NILAM = 2 kali • Data GPM = 1 kali • Data GPB = 1 kali • Profil Sekolah = 1 kali

NAMA SEKOLAH Tarikh Sekolah Menengah

S.Manusia

Mengumpul Data Asas Teknologi Pendidikan: 3.1.1 ICT 3.1.2 PSS 3.1.3 Pembangunan Sumber Manusia

JUMLAH Sekolah Rendah

JUMLAH JUMLAH BESAR

Fungsi 4: Menyediakan Bahan Sumber Pendidikan Dalam Pelbagai Media AKTIVITI AKTIVITI UTAMA / KECIL PENCAPAIAN JUMLAH TARIKH

BIL

SASARAN PENCAPAIAN

JENIS / TAJUK

KOS OS21000 OS27000 OS29000

4.1

Membantu menghasilkan bahan sumber pelbagai media:

1 bahan setiap PKG ( Namakan jenis,
tajuk, matapelajaran dan sasaran)

Fungsi 5: Melaksana, Menyebar, Mempromosi Dan Menggalakkan Penggunaan Teknologi Pendidikan dalam P& P AKTIVITI BIL AKTIVITI SASARAN PENCAPAIAN NAMA SEKOLAH PENCAPAIAN TARIKH TAJUK a. Audio CD JUMLAH

5.1 Membuat rakamsalin dan

menyebarkan bahan-bahan terbitan BTP/BTPN/PKG. 5.1.1 DVD/VCD/CD
JUMLAH Mengikut permohonan pelanggan b. Video CD

JUMLAH c. Data CD

JUMLAH JUMLAH BESAR

AKTIVITI BIL AKTIVITI SASARAN PENCAPAIAN NAMA SEKOLAH

PENCAPAIAN TARIKH TAJUK JUMLAH

5.2.1 Bahan cetak
5.2

Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP/BTPN. 5.2.1 Bahan cetak 5.2.2 Bukan cetak

100% Sekolah dalam kelompok PKG

Jumlah

5.2.2 Bahan Bukan cetak

Jumlah JUMLAH BESAR

AKTIVITI BIL AKTIVITI SASARAN PENCAPAIAN NAMA SEKOLAH

PENCAPAIAN TARIKH TAJUK/NAMA 5.3.1: Poster JUMLAH

5.3 Menyebarkan bahan-bahan

promosi dari BTP/BTPN/PKG dalam pelbagai bentuk .

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4

poster brosur kalendar buletin

Jumlah 5.3.2: Brosur 100% Sekolah dalam kelompok PKG 5.3.3: Kalendar

Jumlah

Jumlah 5.3.4: Buletin

Jumlah

AKTIVITI BIL AKTIVITI SASARAN PENCAPAIAN TEMPAT TARIKH

PENCAPAIAN TAJUK JUMLAH PESERTA KOS OS21000 OS29000

5.4.1 Mesyuarat JK
5.4 Pengurusan Aktiviti PKG

2 kali Mesyuarat

5.4.2 Mesyuarat 4 JK Kecil Aktiviti PKG
a. b. c. d. Latihan & Penghasilan Pembangunan PSS Teknologi Maklumat Sosial dan Kebajikan

4 kali Mesyuarat

JUMLAH

FUNGSI 1 1.3.1 Bengkel Pusat Sumber Sekolah TAJUK BENGKEL: TARIKH AKTIVITI: TEMPAT: PENGANJUR: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA PESERTA NO KP GRED SEKOLAH

FUNGSI 1 1.3.2 Bengkel Teknologi pendidkan TAJUK BENGKEL: TARIKH AKTIVITI: TEMPAT: PENGANJUR: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA PESERTA NO KP GRED SEKOLAH

FUNGSI 2 2.3 Bengkel ICT untuk Guru Penyelaras Bestari/ICT TAJUK BENGKEL: TARIKH AKTIVITI: TEMPAT: PENGANJUR: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA PESERTA NO KP GRED SEKOLAH