Anda di halaman 1dari 37

SEKOLAH KEBANGSAAN BUNTAL

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN


NAMA GURU : PN. NUR ALIAH BINTI MAT LAZIM
MASA

7.10

7.40
7.40

HARI
ISNIN

8.10
8.10

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
9.40
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

PER
BI
4P

SELASA
BI
4P

RABU
KHAMIS

DST
1A

JUMAAT
MATA PELAJARAN
PERHIMPUNAN
BHS INGGERIS
DUNIA SENI VISUAL
PEND. KESIHATAN
DUNIA SAINS &
TEKNOLOGI
DMZ

DSV
3D

R
BI
4P
PK
6P
PK
2P

BI
4P
PK
3P
DST
1A

DSV
3D

BI
4P

E
DMZ
1D
BI
4P
BI
4P

H
A
T

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30
10 X 30 = 300
2 X 30 = 60
4 X 30 = 120

4P
3D
6P , 3D , 3P , 2P

2 X 30 = 60

1A

1 X 30 = 30

1D

PK
3D
BI
4P
BI
4P

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : 600.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

12.30
1.00
BI
4P

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN ABDUL RAHMAN BIN IDRUS
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

SC
4 KEN

PER

9.40
9.40

SC
4 KEN

SC
4 KEN

SVK
5 MWR

SELASA

SVK
5 KEN

MATA PELAJARAN

11.30
12.00
SVK
5 MLR

SC
4 KEN

12.00
12.30

1.00

12.30
1.00
SVK
5 MWR

SC
4 KEN
SVK
5 MLR

SVK
5 KEN

PERHIMPUNAN

11.00
11.30

KHAMIS

10.30
11.00

RABU

JUMAAT

10.10

10.10
10.30

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

1.30

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN HJH SUMIAH AB RAHMAN
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

1.00

12.30
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : 390 MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

1.30

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN AIDAH MAT RASID
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

1.00

12.30
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : ..MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

1.30

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN WAN PIDURA BT WAN ALI
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

10.10

10.10
10.30

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

BIMBINGAN
INDIVIDU

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

BIMBINGAN
KELAS

RABU

BIMBINGAN
KELAS

KHAMIS

BIMBINGAN
INDIVIDU

ISNIN

PER

SELASA

JUMAAT

PENYEDIAAN KERTAS
KERJA

MATA PELAJARAN
PENGURUSAN PENTADBIRAN
BIM INDIVIDU
BIM KELAS
BIM KELOMPOK
PERHIMPUNAN

BIMBINGAN
INDIVIDU

MINIT SEMINGGU
6 X 30 = 180
10 X 30 = 300
6 X 30 = 180
4 X 30 = 120
1 X 30 = 30

10.30
11.00

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

1.00

12.30
1.00

BIMBINGAN
KELOMPOK
BIMBINGAN
INDIVIDU
BIMBINGAN
KELOMPOK

BIMBINGAN
INDIVIDU
BIMBINGAN
KELAS

PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : 1080 MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

1.30

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN MOHD NOOR YUNUS
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

1.00

12.30
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : 870 MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

1.30

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN MOHD HAFIZ BAKHTIAR
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : 870 MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

1.30

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : CIK WAN HANINAH WAN HANAFI
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : 870 MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH
47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR

Tandatangan Guru Besar

1.30

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN FARIDAH MAJID
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 =

KELAS

30

MINIT
PENGAJARAN SEMINGGU : 810 MINIT.
..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH
47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR

Tandatangan Guru Besar

1.30

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN SULIA BT SUHED
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40

PER

9.40
10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )

1.30

NAMA GURU : PN NURADILAH ROSLAND


MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR

Tandatangan Guru Besar

1.30

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN ZARINA KARIA
MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

PERHIMPUNAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

MATA PELAJARAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : . MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

KELAS

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )

1.30

NAMA GURU: PN NORAZUANI MOHD ARIFF


MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

MINIT SEMINGGU

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )

1.30

NAMA GURU : PN ROHANA ARSYAD


MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : . MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN NORHANIDA SAIDIN

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : . MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN MOHD MOKHTAR MAHAMOD

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN LATCHUMY PIRITARISINY

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

BAHASA INGGERIS
PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
28 X 30 = 840
1 X 30 = 30

MATA PELAJARAN

MINIT SEMINGGU
4 KEN / 4 ANG / 6 MLR / 6 ANG

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : . MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN MOHD KAMIS KASIRUN

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X30= 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .. MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN. AZLINA EBIL

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

10.30
11.00

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

PERHIMPUNAN

MATA PELAJARAN

MINIT SEMINGGU

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : . MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN. NORAZIZAH OTHMAN

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

10.30
11.00

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN
PERHIMPUNAN

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .. MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : CIK FAUZANA FAEZ YUSRI

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN MAZRIZANI ABD HAMID

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

10.30
11.00

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

PERHIMPUNAN

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN MOHD NOR SHARIF

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .. MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN ROSZAMRUNI TAPAH

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU

KELAS

1 X 30 = 30

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .. MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN NORDIN DAHARI

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

10.30
11.00

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

PERHIMPUNAN

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .. MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN SANIAH SHAMSUDIN

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : ..MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN AHMAD SHAFIE GHAZALI

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : . MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN SUZANNA MD SAUD

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : . MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN JAKARIA AHMAD

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .. MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN HJH ZAKIYAH ABDULLAH

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : ..MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN UMI KALSOM ARBAIN

1.30

MASA
HARI

7.40

8.10
8.10

ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

10.30
11.00

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN
PERHIMPUNAN

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .. MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN NOORIZA RAMLAN

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : 870 MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : PN NORSHARIZAN

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .. MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN ABDUL RAHMAN BIN IDRUS

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : . MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN FAISAL HASSAN

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : .. MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR
JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN ( Last printed Error: Reference source not found )
NAMA GURU : EN ABDULLAH ABD WAHAB

1.30

MASA

7.40

8.10
8.10

HARI
ISNIN

8.40
8.40

9.10
9.10

9.40
9.40

PER

10.10

10.10
10.30

RABU

KHAMIS

JUMAAT

MATA PELAJARAN

11.00
11.30

11.30
12.00

12.00
12.30

12.30

1.00
1.00

SELASA

PERHIMPUNAN

10.30
11.00

MINIT SEMINGGU
1 X 30 = 30

KELAS

MINIT PENGAJARAN SEMINGGU : MINIT.


..
Tandatangan Guru

.
Tandatangan GPK1

Tandatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH

1.30

47000 SUNGAI BULOH,


SELANGOR DARUL EHSAN
NO. TELEFON : 03 - 61561669
NO. FAKSIMILI : 03 61571926
EMAIL
: sksbpej@ tm.net.my

JADUAL INDUK PERSENDIRIAN


GURU SESI PAGI 2009