Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Slot Pengajaran

Nama Kelas
Bilangan Kanak-kanak
Umur
Tarikh
Masa
Modul
Tunjang
Fokus
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Prasekolah Yu Ying
23/25
5-6 tahun
27 September 2013
10.30-11.30 pagi
Tema - Haiwan
Fizikal dan Estetika
KTI 3.0 Drama & Gerakan Kreatif
KTI 3.1 Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif
KTI 3.1.2 Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf,

Objektif

pakaian seragam, puppet dengan bimbingan guru.


: Pada akhir pelajaran murid dapat
1

Berlakon dengan menggunakan boneka tangan dengan

Penggabungjalinan Tunjang
Penggabungjalinan

bimbingan guru
: Kerohanian, sikap dan nilai
: PM 9.1.1 Berani mencuba sesuatu tugasan yang baru

Kemahiran
Penerapan Nilai
Fokus Multiple Intelegence
KBKK
Pengetahuan Sedia Ada
Kosa Kata
Bahan Bantu Mengajar

:
:
:
:
:
:

Berani, berhati-hati
Linguistik, intrapersonal, interpersonal, kinestetik
Menjana idea
Murid sudah mengetahui nama haiwan.
Berani, jatuh, tinggi, berhati-hati
Boneka tangan, video, kad perkataan, cerita Berani Mencuba

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran
1. Guru menayangkan video KBKK

Set induksi
(5 minit)

Catatan

Menyanyi dengan gerakan

Aku Anak yang Berani


2. Guru membimbing murid

Aku anak yang berani

menyanyi

(Aku anak yang berani

lagu

tersebut

dengan membuat gerakan.

Pergi sekolah sendiri

Menjana idea

Nilai

Berani
Berhati-hati

Multiple Intelligence

Walau tanpa mama papa

Aku tetap tidak takut

Linguistik

BBM

Sebab aku anak yang berani) x4

Walau tanpa mama papa

Video

Aku tetap tidak takut


Langkah 1
(7 minit)

Sebab aku anak yang berani


Permainan
ting

kata kepada murid-murid

gi

bu

kit

da

ki

ber

te

tu

run

1. Guru mempamerkan suku KBKK

mu

Menjana idea

di ruang perbualan pagi.


Nilai
2. Murid dibahagikan kepada
Berani
dua kumpulan.
Berhati-hati
3. Apabila muzik dimainkan,
Multiple Intelligence
murid-murid dikehendaki
Linguistik
bergerak
dengan
BBM
mengelilingi suku kata.
4. Seorang wakil kumpulan
Kad Perkataan
akan mengambil satu suku
kata

apabila

dihentikan.
5. Langkah
3

muzik
dan

diteruskan sehingga semua


suku kata diambil oleh
murid.
6. Murid-murid dikehendaki
menggabungkan suku kata
untuk
Langkah 2

Cerita

(7 minit)

Watak: Sang Kambing, Rusa

menjadikan

perkataan.
1. Guru melakonkan cerita KBKK
Berani Mencuba dengan
2

Menjana idea

Nani, Sang Arnab, Sang Ayam

menggunakan

Moral: Berani mencuba dengan

tangan.

keyakinan

boleh

boneka Nilai

membawa

Multiple Intelligence

kejayaan.

Soal Jawab
1. Dalam

Berani
Berhati-hati

cerita

terdapat

berapa

Linguistik

tersebut, 2. Guru bersoal jawab dengan BBM


watak.

murid.

Puppet

Namakan watak tersebut.


2. Dalam cerita tersebut, siapa
yang sakit?
3. Sang Kambing meminta Rusa
Nani mencari daun yang tua
atau muda?
4. Sebelum menaiki

bukit,

siapakah yang Rusa Nani


menemui?
5. Apakah nilai yang didapati
Langkah 3

dalam cerita ini?


Simulasi

(8 minit)

Watak
Sang Kambing

1. Guru

meminta

murid KBKK

menampilkan diri ke depan


Rusa Nani

untuk

melakon

menggunakan

dengan Nilai
boneka

tangan.
2. Guru membimbing murid

Sang Arnab

Sang Ayam

semasa lakonan.
3. Guru membuat penilaian ke
atas murid.

Menjana idea

Berani
Berhati-hati

Multiple Intelligence

Linguistik
Kinestetik
Intrapersonal
Interpersonal

BBM
Penutup
(3 minit)

Rumusan

Puppet
1. Guru merumuskan aktiviti KBKK
Menjana idea
hari ini.
2. Murid-murid
menyanyi Nilai
Berani
balik lagu tersebut.
Multiple Intelligence
Linguistik
BBM
3


Pentaksiran
Kaedah
Instrumen
Fokus Child

:
:
:
:

Video