Anda di halaman 1dari 3

MERAH PUTIH

(Berkibarlah Bendera Negeriku)


Cipt. : Gombloh
Arr. : Arif Wicaksono

Do = C
Slowly (72); 4/4
1

mp _____

S/A | 0

____

___====

___====

_____

0 3 4 | 5 5 . 5 5 . 6 |5 . 4 4
Ber-ki- bar-lah ben-de-ra ne-gri- ku

5 ___===

_____

| 6 . 5

5 . 3 4 | 5

___===

____

___====

___====

____

___====

9 ___===

___

| 6 . 5

1> . . 0

___===

___

| 0

| 0

6 .

__===

____

____

___====

_____

__===

____

____

___====

_____

0 5< | 6< . 4 4 . 4 3 2 | 5< . 3 3 .


Daku ingin
jiwa ra - ga i - ni

___--===

___

5 | 5 . 2>
2>
.
se la - ras - kan
___--===

____

_____

___--===

____

0 |

0 0 5 | 5 . 2>

1>

2>

3>

5> |

4>

3>

_____

ke - ang- gun - an-----____

__===

____

____

17

| 1>

| 1>

___====

mp

_____

3 4

mp

_____

| 0

7< 1

_____

mp

| 1
.
mu

MERAH PUTIH

3 4 |

___--===

____

__--===

__--===

kharisma____

__--===

. 2 1 . 7< |
kharisma-

___====

___====

|5 5 5 . 6 5 . 4 4 |

|2 2 2 . 3 2 . 1 1 |

____

___====

___====

___====

ben-de-ra

ne-gri-ku

___====

5 . 5 5 . 6 |5 . 4

_____

7< 1 | 2 2 . 2 2 . 3 | 2 . 1 1
Ber-ki- bar-lah ben-de-ra ne-gri- ku

____

__--===

. 2> 1> . 7 |

_____

____

. 2> 1> . 7 |
____

2>

0 5< | 5< . 2
2
me-nu- lis- kan

Ber-ki- bar-lah
mf

___--===

0 5 | 5 . 2>

_____

| 0

mu
| 1>

2>

me-nu- lis- kan

0 5< | 6< . 4 4 . 4 3 2 | 5< . 3 3


Daku ingin
jemari - ku i - ni

. 0

0 5< | 5< . 2
2 . 2 1.2|
se la - ras - kan keanggu-

0 5 | 6 . 4> 4> . 4> 3> 2> | 5 . 3> 3>


Daku ingin
jiwa ra - ga i - ni

3 . .
nan-----

___====

13

6 . 7

_____

6< 7< | 1 1 . 1
1 . 2 |
Semangatmu
yang panas

S/A | 0

___====

f ____

f ____

___===

_____

4 5| 6
_____

| 6 . 5 5 . 1 2 | 1 1 . 6< 7< . 1 | 2 . 3 2
dada- ku Tunjuk-kanlah ke-pa - da du- ni- a

| 3 . 4 2 . . 0
mem-ba ra

___====

_____

4 5| 6
6 . 6
6 .7
Berki bar- lah
engkau di
_____

5 . 5 5 . 6 |5 . 4

_____

___====

___====

4 5 |
_____

1 2 |
Berki Page 1

21

_____

_____

| 4 4 5 6
ku Berkibar

6 | 6
di

| 1 1 2 3
ku Berkibar

3 | 3
di

_____

| 6

_____

_____

25

___====

___===

___===

6 .7

| 6 . 5

_____

___===

___===

3 .
di

___===

___===

6 .7

| 6 . 5

_____

___===

___===

| 5

. 0

| 5

. 0

| 6

| 7
6
5
Ha--------------

| 3
4
5
Ha--------------

___===

_____

____

___====

___====

_____

5 . 5 5 . 6 |5 . 4

5 . 3 4 | 5
_____

____

___====

4 5|

___====

_____

3
3 . 4/ | 3 . 2 2 . 7< 1 | 2 2 . 2 2 . 3 | 2 . 1 1 . 1 2 |
lu - as nu - an - sa- mu Tunjukkanlah ke- pa - da du - ni - a
Ramah

_____

___===

3 3 . 4/ 3 . 2 2 | 2
.
luas nu-an - sa - mu-------

6 .

| 3
bar

___====

6 6 . 7 6 . 5 1> | 1>
.
luas nu-an - sa - mu-------

f ____

__===

____

____

___====

____

1> . 0 5 ||: 6 . 4> 4> . 4> 3> 2> | 5 . 3> 3> . 0 5 |


f ____

__===

____

____

___====

____

3
3 . 4/ | 3 . 2 5 . 0 5 ||: 4 . 3 4 . 4 4 4 | 3
5 5 . 0 5|
bu - di ba - ha- sa - mu
Da- ku ingin kepal tangan i - ni
meku ingin
jiwa raga
i - ni
se____

1>

2>

3> ||: 4>

. | 3>

. 5 |
____

| 3
3
tamah

. 0

5 5 5 ||: 6 .
ba - ha - sa - mu----an------

. | 5

. 5< |
mese-

0 3> |

_____

29

| 5 . 2>

2>

nu- nai - kan


la- ras - kan
___--===

2>

___--===

2>

___--===

__--===

5> |

____

__--===

4>

3>

__--===

____

__--===

__===

____

____

4> . 4>

3> 2>

__===

____

____

0 5 | 6 . 4>

4> . 4>

3> 2>

____

____

____

| 5< . 2
2 . 2 1. 2 | 3 . .
nu - nai - kan ke-wa-ji - ban
la - ras - kan keanggunan

__===

___====

_____

| 5 . 3> 3>

___====

____

2.

0|

_____

| 5 . 3> 3>

___====

0|

_____

0 5< | 6< . 4 4 . 4 3 2 | 5< . 3 3 .


Putra bangsa yang mengemban cita
Daku i- ngin je - mari - ku
i - ni

1.

| 4> . 2>
2> . 2> 1> . 7 | 1> .
dup dalam
kesatu - an
nu - lis - kan kharisma

hime-

0 5 | 6 . 4>
____

. 2> 1> . 2> | 3> . .


____

33 ___--===

3>

. 2> 1> . 2> | 3> . .


____

| 5 . 2>

2>

ke- wa - ji - ban----------ke- ang gun - an---------____

| 5 . 2>

1>

0|

____

0 5 :|| 1> .
Damu

| 1> 0

1>
7
6 |
Kha - ris - ma-

____

A |

0 | 0

0 0

0 5
Da-

:|| 0

4 3
2 | 5
Kharisma - mu

0 | 0

1>
2>
3>
Ke- sa- tu-

:|| 0

0 | 0

5 5 5 :|| 0
Ke- sa- tu-

MERAH PUTIH

0 | 0

4 3
2 | 5
Kharisma - mu

4/>
4>
2/>
Kha - ris - ma-

Page 2

37

2>
mu

____

A | 5 0

ff $

rit.

| 0

1>
2>
3> | 0
Kha ris ma

ff $_____ rit.

| 2/ 0 1>
7
2>
| 0
mu
Kha ris ma

| 0

| 5 0

____

rit.

| 5>

. . }

3> .
mu

| 3>

. }

5 .
mu

| 5 .

. }

1 .
mu

| 1 .

. }

a tempo

1>
7
6 | 0
Kha ris ma

ff $_____ rit.

4/
4
2/
Kha- ris - ma-

5> .
mu

a tempo

4/
4
2/
Kha- ris - ma-

ff $

5/>
mu

a tempo

a tempo

| 2/ 0 1
1
7< | 0
mu Kha ris ma

JAKARTA, 08 Mei 2015

MERAH PUTIH

Page 3