Anda di halaman 1dari 34

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

Tarikh

: 22/1/2014

Masa Tamat

: 2.15pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 1

: 2.00pm

ISU/PERBINCANGAN
Jadual waktu untuk pengajaran dan pembelajaran

AKTIVITI

Pembahagian jadual waktu


Pembahagian jadual waktu tingkatan sebagai guru tingkatan 2C4

MAKLUM BALAS
Guru menerima tugas
Guru sedia maklum tentang tugas sebagai guru dan guru kelas

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor : Pn Fuziyati Binti Ismail)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 2

Tarikh

: 6/2/2014

Masa Tamat

: 1.00

: Bilik guru

Masa Mula

: 12.00pm

ISU/PERBINCANGAN

Tugas sebagai guru tingkatan

AKTIVITI
Penyerahan tugas sebagai guru tingkatan 2C4
Penerangan ringkas tugas yang perlu dilakukan
Mendapatkan maklumat tentang murid 2C4

MAKLUM BALAS
Guru menerima tugas
Guru sedia maklum tentang tugas yang perlu dilakukan sebagai guru tingkatan 2C4

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor : PN. Fuziyati Binti Ismail)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 3

Tarikh

: 9/2/2014

Masa Tamat

: 11.15am

: Bilik PK HEM

Masa Mula

: 11.00am

ISU/PERBINCANGAN

Surat Amaran

AKTIVITI

Penerangan tentang penghantarab surat amaran Amaran 1, Amaran 2, Amaran 3 dan buang
sekolah

MAKLUM BALAS

Guru sedia maklum tentang prosedur penghantaran surat amaran

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor : Pn Shahrulbanun Binti Abd Ghani)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 4

Tarikh

: 11/2/2014

Masa Tamat

: 1.15pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 1.05pm

ISU/PERBINCANGAN

Matapelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) Tingkatan 2 dan 3


PBS bagi PSV Tingkatan 2 dan 3
Buku Latihan PSV

AKTIVITI

Penerangan berkaitan matapelajaran PSV


i)
Huraian dan sukatan matapelajaran
ii)
PBS
iii)
Latihan
MAKLUM BALAS

Guru sedia maklum tentang matapelajaran PSV Tingkatan 2 dan 3


Menerima bahan-bahan berkaitan PSV

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor : Pn Fiziyati Binti Ismail)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 5

Tarikh

: 12/2/2014

Masa Tamat

: 5.15pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 5.00pm

ISU/PERBINCANGAN

Matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK) bagi tingkatan 1


PBS bagi PJPK Tingkatan 1
Buku Latihan

AKTIVITI

Penerangan berkaitan matapelajaran PJPK


iv)
Huraian dan sukatan matapelajaran
v)
PBS
vi)
Latihan
Penyerahan bahan-bahan berkaitan PBS
MAKLUM BALAS

Guru sedia maklum tentang matapelajaran PJPK


Menerima bahan-bahan berkaitan PJPK

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor : EN. Firdaus Bin Abdullah)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

Tarikh

: 13/2/2014

Masa Tamat

: 5.15pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 6

: 5.00pm

ISU/PERBINCANGAN
Matapelajaran Geografi Tingkatan 2
PBS Geografi
Buku Latihan

AKTIVITI
Penerangan berkaitan matapelajaran Geografi
vii)
Huraian dan sukatan matapelajaran
viii)
PBS
ix)
Latihan
Penyerahan bahan-bahan berkaitan Geografi

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tentang matapelajaran Geografi
Menerima bahan-bahan berkaitan Geografi

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor :En Azrul Aminurashid)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 7

Tarikh

: 16/2/2014

Masa Tamat

: 1.15pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 1.00pm

ISU/PERBINCANGAN
Menutup buku rekod kehadiran murid- Tingkatan 2C4
Maklumat yang perlu dilengkapkan dalam buku rekod kehadiran murid

AKTIVITI
Penerangan berkaitan pengiraan yang diperlukan untuk menutup buku kehadiran murid
Penerangan tentang maklumat dalam buku rekod kehadiran murid

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tentang maklumat yang perlu dilengkapkan untuk menutup buku kehadiran
murid

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor : PN. Azah Binti Ismon )

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 8

Tarikh

: 17/2/2014

Masa Tamat

: 12.45pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 12.30pm

ISU/PERBINCANGAN
Menutup buku rekod kehadiran murid- Tingkatan 2C4
Maklumat yang perlu dilengkapkan dalam buku rekod kehadiran murid

AKTIVITI
Penerangan berkaitan pengiraan yang diperlukan untuk menutup buku kehadiran murid
Penerangan tentang maklumat dalam buku rekod kehadiran murid

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tentang maklumat yang perlu dilengkapkan untuk menutup buku kehadiran
murid

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor : PN Fuziyati Binti Ismail)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 9

Tarikh

: 18/2/2014

Masa Tamat

: 12.45pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 12.30pm

ISU/PERBINCANGAN
Pembahagian rumah sukan,badan uniform, kelab dan persatuan

AKTIVITI
Sesi perbincangan
Guru menerima sebagai ahli rumah biru, persatuan sejarah,kelab kriket dan Kadet remaja sekolah

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tindakan yang boleh dilaksanakan
Menerima nasihat berkaitan

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor : PN. Rohazila Binti Yeon)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 10

Tarikh

: 19/22014

Masa Tamat

: 9.45am

: Padang

Masa Mula

: 5.35

ISU/PERBINCANGAN

Larian perling

AKTIVITI
Sesi perbincangan
Guru diberi penerangan laluan larian perling
Guru diberi penerangan ringkas

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tindakan yang boleh dilaksanakan
Menerima nasihat berkaitan

Disemak oleh,
..

(Nama Mentor : En Firdaus Abdullah)

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 11

Tarikh

: 11/3/2014

Masa Tamat

: 1.15 pm

: Bilik Guru Baru

Masa Mula

: 1.00 pm

ISU/PERBINCANGAN

Relief kelas 2A3 (Perempuan)


Waktu 5 (KH)

AKTIVITI

Sesi perbincangan
Guru duberi penerangan bahawa terdapat 2 jenis relief iaitu bestari dan nilam

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tindakan yang akan diambil

Disemak oleh,
..

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

(Nama Mentor : Pn. Fuziyati Binti Ismail)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 12

Tarikh

: 12/3/2014

Masa Tamat

: 1.15 pm

: Bilik Guru Baru

Masa Mula

: 1.00 pm

ISU/PERBINCANGAN

Relief Nilam
Kelas 1B1 waktu BM

AKTIVITI
Guru diberi peneranagan mengambil bahan nilam di pusat sumber

MAKLUM BALAS
Guru menyuruh pelajar membuat catatan di buku nilam

Disemak oleh,
..

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

(Nama Mentor : PN. Wan Noridah Binti Wan Musa)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

Tarikh

: 13/3/2014

Masa Tamat

: 12.30 pm

: Bilik Pendidikan Khas

Masa Mula

: 13

: 12.00 pm

ISU/PERBINCANGAN
PIBG
Bahagian cendermata dan hadiah

AKTIVITI

Perbincangan cara menyusun hadiah

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tugas yang perlu dibuat

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : Pn Fuziyati Binti Ismail )

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 14

Tarikh

: 22/4/2014

Masa Tamat

: 5.00 pm

: SK Seri Tebrau

Masa Mula

: 1.00 pm

ISU/PERBINCANGAN

Taklimat program guru baru

AKTIVITI
Sesi Perbincangan
I.
Folio PPGB (Program Pembangunan Guru Baharu)

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tindakan yang akan diambil
Menerima nasihat dan pendapat

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : Pn Fuziyati Binti Ismail)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 15

Tarikh

: 23/4/2014

Masa Tamat

: 12.10pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 12.00pm

ISU/PERBINCANGAN
PSV (Kepelbagaian dan Kesatuan)

AKTIVITI
Guru diberi penerangan contoh aktiviti yang boleh dibuat

MAKLUM BALAS
Guru mengambil bahan dan contoh di studio seni

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : PN. Fuziyati Binti Ismail)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 16

Tarikh

: 4/5/2014

Masa Tamat

: 1.10pm

: Bilik Guru Kanan

Masa Mula

: 12.55pm

ISU/PERBINCANGAN

Geografi (Migrasi Penduduk)

AKTIVITI
Perbincangan antara maklumat dalam buku teks dan buku rujukan

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum bahawa buku teks menjadi rujukan utama

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : En Azrul Aminurashid)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 17

Tarikh

: 5/5/2014

Masa Tamat

: 1.10pm

: Bilik guru

Masa Mula

: 12.55pm

ISU/PERBINCANGAN

PJPK (Lari pecut)


Aktiviti memanaskan badan

AKTIVITI
Perbincanga melakukan aktiviti memanaskan badan cara yang betul
dan teknik larian pecut

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum cara melaksanakan larian pecut

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : En Mohd Isa Bin M Abd Hamid)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 18

Tarikh

: 6/5/2014

Masa Tamat

: 1.10pm

: Bilik Mesyuarat Baru

Masa Mula

: 12.55pm

ISU/PERBINCANGAN
Taklimat pembangunan guru baharu
Etika dan tanggungjawab mentor

AKTIVITI
Guru diberitahu selama tempoh 3 bulan dipanggil orentasi
Perbincangan membuat folio

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum cara membuat folio guru baharu

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : Pn Fuziyati Binti Ismail)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 19

Tarikh

: 12/5/2014

Masa Tamat

: 1.10pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 12.55pm

ISU/PERBINCANGAN
PSV (Membuat soalan peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 3)

AKTIVITI
Perbincangan format dan soalan yang sesuai dikeluarkan mengikut sukatan pelajaran

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum cara membuat soalan peperiksaan pertengahan tahun psv tingkatan 3

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : En Azrul Aminurashid)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 20

Tarikh

: 22/5/2014

Masa Tamat

: 1.10pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 12.55pm

ISU/PERBINCANGAN
PSV ( Cara menanda kertas psv dan cara pemberian markah)

AKTIVITI
Guru diberi peneranga asingkan skrip jawapan mengikut soalan yang dibuat pelajar
Susun skrip (kertas lukisan) mengikut kriteria markah

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum teknik menanda kertas lukisan

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : En Azrul Aminurashid)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 21

Tarikh

: 16/6/2014

Masa Tamat

: 1.00pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 12.45pm

ISU/PERBINCANGAN
Geografi (Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

AKTIVITI
Guru berbincang aktiviti bagaimana menarik minat pelajar mempelajari topik tersebut

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum teknik menarik minat pelajar

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : En Azrul Aminurashid)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 22

Tarikh

: 19/6/2014

Masa Tamat

: 7.45 pm

: Padang

Masa Mula

: 7.30 am

ISU/PERBINCANGAN
Kejohanan olahraga tahunan (sukan sekolah)

AKTIVITI
Guru diberi peneranga bagaimana kejohanan olahraga berlangsung

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum cara melaksanakan sukan

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : En Firdaus Bin Abdullah)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 23

Tarikh

: 11/7/2014

Masa Tamat

: 2.00pm

: Dewan

Masa Mula

: 7.45pm

ISU/PERBINCANGAN

I thimk

AKTIVITI
Guru diberi penerangan penggunaan I think dalam pembelajaran
Guru berbincang dalam kumpulan subjek yang di ajar membuat contoh peta I think
Guru berbincang subjek pjpk

MAKLUM BALAS
Guru dapat menambahbaikan dalam pembelajaran dan pengajaran

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : En.Firdaus Bin Abdullah)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 24

Tarikh

: 6-10/7/2014

Masa Tamat

: 1.10pm

: Bilik Guru

Masa Mula

: 12.55pm

ISU/PERBINCANGAN

Tugas mingguan di sekolah

AKTIVITI
Guru bertugas bahagian menjaga displin pelajar
Guru bertugas di pintu utama masuk bagi memastikan pelajar berpakaian kemas dan menepati
waktu masuk sekolah

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tugasan yang diberikan

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : Pn fuziyati Binti Ismail)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan
Tempat

: 25

Tarikh : 9/7/2014

: Bilik Guru

Masa Mula

: 12.55pm

Masa Tamat

: 1.10pm

ISU/PERBINCANGAN
Tatacara pertolongan cemas (D.R.A.B.C)

AKTIVITI
Guru diberi penerangan cara melaksanakan sub tajuk tersebut di dalam kelas

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum cara melaksanakan pembelajaran dan pengajaran pertolongan cemas dalam
kelas

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : En Mohd Firdaus Bin Abdullah)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan

: 26

Tempat

: Bilik Guru

Masa Mula

: 12.30 pm

Tarikh

Masa Tamat

:10 /7/2014

: 1.00 pm

ISU/PERBINCANGAN
Membuat ujian kurikulum II Geografi

AKTIVITI
Guru diberi penerangan cara membuat dan format ujian kurikulum II
Guru bertanya kepada semua guru tingkatan 2 yang mengajar geografi untuk memastikan soalan
yang dikeluarkan menepati pembelajaran pelajar

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tugasan yang diberikan

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : Pn Siti Munirah Binti Yusuf)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan : 27

Tarikh

:13 /7/2014

Masa Tamat

: 1.00 pm

Tempat: Bilik Guru


Masa Mula

: 12.30 pm

ISU/PERBINCANGAN
Audit akedemik peperiksaan setengah tahun 2014

AKTIVITI
Guru bertanya kepada Pn Siti Munirah cara dan bagaimana melaksanakan audit tersebut dan
apakah tugasan yang perlu dibuat

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum dan faham tugasan yang diberikan

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : Pn Siti Munirah Binti Yusuf)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan : 28

Tarikh

:17 /7/2014

Masa Tamat

: 1.00 pm

Tempat: Bilik Guru


Masa Mula

: 12.30 pm

ISU/PERBINCANGAN
Menanda ujian kurikulum II Geografi

AKTIVITI
Guru diberi penerangan bahawa jawapan pelajar yang boleh diberi markah

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tugasan yang diberikan

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : Pn Siti Munirah Binti Yusuf)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan : 29

Tarikh

:17 /7/2014

Tempat
pm
Masa Mula

Masa Tamat

: 1.00 pm

: Bilik Guru
: 12.30 pm

ISU/PERBINCANGAN

Majlis iftar
Guru bertanya kepada uztazah pelaksanaan program tersebut

AKTIVITI

Guru bertugas sebagai AJK makanan


Guru memotong buah-buhahan dan meyusun makanan

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum tugasan yang diberikan

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : Pn Siti Munirah Binti Yusuf)

LAPORAN PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

Bil. Pertemuan : 30

Tarikh

:24 /7/2014

Tempat: Bilik Guru


pm
Masa Mula
: 12.30 pm

Masa Tamat

: 1.00 pm

ISU/PERBINCANGAN

Pelan Pembangunan Pendidikan

AKTIVITI
Guru berbincang dan mentor berkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan

MAKLUM BALAS
Guru sedia maklum bahawa setiap guru hendaklah menghayati dan mengamalakan perkara yang
terrmaktub dalam pelan tersebut

Disemak oleh,

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

..

(Nama Mentor : Pn Siti Munirah Binti Yusuf)

6.0

REFLEKSI DAN PENILAIAN PPGB


6.1

Refleksi Umum (Pandangan,perasaan,harapan dan lain-lain)

6.2

Kekuatan / Kelemahan/ Kekangan/ Halangan/ Isu-isu berbangkit

6.3

Cadangan

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

6.1

Refleksi Umum (Pandangan,perasaan,harapan dan lain-lain)

Alhamdullilah segala puji bagi Allah. Saya bersyukur dapat menyiapkan folio guru baharu ini
dengan jayanya.Terlabih dahulu saya berterima kasih kepada Pn Hjh Subaidah Binti Haleed pengetua
SMK Seri Perling yang mengalu-alukan kedatangan saya dan rakan-rakan yang lain sebagai guru baharu
di sekolah ini. Beliau banyak membuat perjumpaan dalam member i penerangan tanggungjawab dan juga
peranan saya sebagai guru baharu di sekolah ini. Tidak lupa juga kepada guru penolong kanan satu iaitu
Pn Maizatul Akmar Binti Zakaria yang banyak memberi panduan dan dorongan dalam membuat buku
folio ini. Kepada mentor saya Pn Fuziyati Binti Ismail, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana tidak
pernah jemu memberi tunjuk ajar dalam semua lapangan bidang yang saya tidak tahu dan mahir.
Pandangan saya terhadap tugas yang diberikan dalam menyiapkan buku folio ini ialah ianya
sangat membantu saya dalam memantapkan pengurusan kerja saya sebagai guru baharu. Selain daripada
itu secara tidak langsung saya dapat mengeratkan silaturahim dengan guru-guru senior. Kerjasama yang
diberikan menambahkan ukhwah persahabatan. Justeru itu setiap tugas yang diberikan dapat dilaksanakan
dengan jayanya.
Hasil dapatan saya menghasilkan buku folio ini ialah secara tidak langsung saya dapat mengenali
sekolah dengan lebih terperinci lagi. Dengan mengenali sekolah saya dapat memahami budaya kerja di
sekolah ini. Selain daripada itu saya dapat membaiki kelemahan yang ada dalam memajukan nama baik
sekolah dan juga dapat mendidik pelajar dengan penuh dedikasi.
Akhir sekali apa yang saya dapat rumuskan ialah penghasilan folio guru baharu ini sangat
berguna dalam memantapkan lagi pengurusan kerja guru baharu dan dapat menjalin hubungan yang lebih
erat lagi antara semua guru di sekolah.

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

6.2

Kekuatan / Kelemahan/ Kekangan/ Halangan/ Isu-isu berbangkit

1. Apakah yang anda perolehi (e.g perasaan ,harapan, pengalaman, pembangunan diri dan
sebagainay) setelah mengikuti PPGB ini sebagai Guru Baharu bersama dengan Guru
Mentor?
Hasil dapatan mengikuti PPGB ini sebagai Guru Baharu bersama dengan Guru Mentor
ialah sangat berguna kerana dengan ini banyak ilmu dan tunjuk ajar saya perolehi secara
rasmi atau tidak rasmi bersama mentor. Justeru itu saya dapat keyakinan dalam
melaksanakan profession keguruan dengan lebih efisien lagi.

2. Pada pandanagn anda apakah KEKUATAN dalam pelaksanaan PPGB secara


keseluruhannya?
Kekuatan dalam pelaksanaan PPGB secara keseluruhannya ialah hubungan yang terjalin
secara erat bersama mentor dapat membantu guru dalam membiasakan diri dengan
persekitaran baharu di sekolah. Hubungan yang terjalin erat ini dapat membantu guru
mendapat ilmu secara langsung dan tidak langsung.

3. Pada pandangan anda apakah KELEMAHAN/KEKURANGAN dalam pelaksanaan


PPGB secara keseluruhannya?
Kelemahan / kekurangan dalam pelaksanaan PPGB secara keseluruhannya ialah guru
tidak mempunyai masa yang cukup dalam meyiapkan folio ini. Ini kerana folio ini
terlalau di mana guru perlu membuat laporan hari-hari selama 3 bulan

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

4. Sila berikan cadangan anda bagi meningkatkan keberkesanan PPGB untuk dilaksanakan
terhadap semua guru baharu pada masa akan datang
Cadangan saya bagi meningkatkan keberkesanan PPGB untuk dilaksanakan terhadap
semua guru baharu pada masa akan dating ialah folio guru baharu ini boleh dikurangkan
laporan harian selama tiga bulan kepada laporan mingguan sahaja.

6.3

Cadangan

Cadangan saya ialah folio ini boleh diteruskan lagi cuma perlu ditambahbaikkan lagi
dengan mengurangkan laporan harian selama tiga bulan kepada laporan mingguan sahaja. Folio
ini berguna dalam membiasakan guru terhadap persekitaran baharu di sekolah. Selain daripada itu
folio ini dapat mengeratkan silaturahim dengan guru- guru senior. Ini kerana setiap kali berjumpa
dan membuat rujukan, guru baharu perlu mendapatkan tanda tangan guru senior. Ini bagi
melengkapkan sesi perjumpaan atau pementoran yang terdapat dalam folio ini
Selain daripada itu dengan adanya folio ini guru baharu secara tidak langsung akan
mengetahui sejarah sekolah dan budaya sekolah. Dengan ini guru baharu dapat pengetahuan dan
dapat membiasakan diri dengan budaya sekolah sekaligus menambahkan keyakinan dalam
melaksanakan tugas sebagai guru baharu di sekolah.
Akhir kata folio guru baharu sangat berguna bagi memantapkan pengurusan kerja guru
baharu di sekolah disamping dapat mengeratkan silaturahim dengan erat lagi bersama guru-guru
senior